UNESCO svjetska baština

Nacionalni park Plitvička jezera upisan je na UNESCO-ov Popis svjetske baštine 26. listopada 1979. godine. Ovo je prvo područje u Republici Hrvatskoj i među prvima u svijetu koje je uvršteno na Popis radi svojih prirodnih vrijednosti.

Proces upisa nekog područja na UNESCO-ov Popis svjetske baštine vrlo je zahtjevan i dugotrajan, a područja moraju zadovoljiti najmanje jedan od deset propisanih kriterija iz kojih je vidljiva njihova jedinstvena univerzalna vrijednost. Kriteriji po kojima je Nacionalni park Plitvička jezera uvršten na Popis svjetske baštine i prema kojima je definirana njegova jedinstvena univerzalna vrijednost su kriteriji (vii), (viii) i (ix)*.

Interakcijom vode, zraka, geološke podloge i organizama te zahvaljujući posebnim fizikalno-kemijskim i biološkim uvjetima omogućeno je nastajanje sedre koja je pregrađivanjem vodotoka stvorila niz jezera, barijera i slapova. Sveukupnost navedenih procesa i njihove jedinstvene ekologije te izuzetna ljepota područja čine jedinstvenu univerzalnu vrijednost Nacionalnog parka Plitvička jezera.

* Kriterijem (vii) opisuju se područja koja sadrže neusporedive prirodne fenomene ili područja izvanredne prirodne ljepote i estetske vrijednosti; kriterijem (viii) područja koja predstavljaju izuzetne primjere važnih etapa u povijesti zemlje, uključujući zabilješke života i značajne neprekinute geološke procese u oblikovanju geoloških formacija, ili koja imaju značajne geomorfološke odlike; a kriterijem (ix) područja koja su izuzetni primjeri značajnog neprekinutog ekološkog i biološkog procesa u evoluciji i razvoju kopnenih, slatkovodnih, obalnih i morskih eko-sustava te biljnih i životinjskih skupina.