Financije

Financijski plan za 2024. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu

Pravilnik o procesima naplate i kontrole potraživanja Javne ustanove “Nacionalni park Plitvička jezera”

Informacije o trošenju sredstava

Financijski izvještaji za 2023. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu

Naplata i kontrola potraživanja

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2022. godinu

Financijski plan za 2023. godinu

Sudjelovanje građana u procesu planiranja državnog proračuna

Financijski izvještaji za 2022. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2022. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2021. godinu

Financijski plan za 2022. godinu

Sudjelovanje građana u procesu planiranja državnog proračuna

Financijski izvještaji za 2021. godinu

Financijski plan za 2021. godinu

Financijski izvještaji za 2020.godinu

Sudjelovanje građana u procesu planiranja državnog proračuna

Financijski izvještaji za 2019. godinu

Financijski plan za 2020. godinu

Sudjelovanje građana u procesu planiranja državnog proračuna

Izvještaj o danim pomoćima

Izvještaj za 2017. godinu
Izvještaj za 2018. godinu

Financijski plan za 2019. godinu

Financijski izvještaji za 2018. godinu

Financijski izvještaji za 2017. godinu

Financijski plan za 2018. godinu

Financijski plan za 2017. godinu

Financijski izvještaji za 2016. godinu

Financijski plan za 2016. godinu

Financijski izvještaji za 2015. godinu

Financijski plan za 2015. godinu

Financijski izvještaji za 2014. godinu

Financijski plan za 2014. godinu

Financijski izvještaji za 2013. godinu

Financijski plan za 2019. godinu

Financijski izvještaji za 2017. godinu

Financijski plan za 2018. godinu

Financijski plan za 2017. godinu

Financijski izvještaji za 2016. godinu

Financijski plan za 2016. godinu

Financijski izvještaji za 2015. godinu

Financijski plan za 2015. godinu

Financijski izvještaji za 2014. godinu

Financijski plan za 2014. godinu

Financijski izvještaji za 2013. godinu