Hoteli i kampovi

Molimo Vas da za hotelske rezervacije i upite ne zovete same hotele, već kontaktirajte Službu marketinga i prodaje na neki od sljedećih kontakata.

SLUŽBA MARKETINGA I PRODAJE NP Plitvička jezera
Tel:
 +385 (0)53 751 014
Tel: +385 (0)53 751 015
Fax: +385 (0)53 751 013
e-mail: info@np-plitvicka-jezera.hr

HOTEL GRABOVAC

Detalji

HOTEL PLITVICE

Detalji

Hotel Plitvice

HOTEL BELLEVUE

Detalji

HOTEL JEZERO

Detalji

KAMP KORANA

Detalji

KAMP BORJE

Detalji