Hoteli i kampovi

Molimo Vas da za hotelske rezervacije i upite ne zovete same hotele, već kontaktirajte Službu marketinga i prodaje na neki od sljedećih kontakata.

SLUŽBA MARKETINGA I PRODAJE NP Plitvička jezera
Tel:
 +385 (0)53 751 014
Tel: +385 (0)53 751 015
Fax: +385 (0)53 751 013
e-mail: info@np-plitvicka-jezera.hr

HOTEL GRABOVAC
Detalji

HOTEL PLITVICE
Detalji

Hotel Plitvice

HOTEL BELLEVUE
Detalji

HOTEL JEZERO
Detalji

KAMP KORANA
Detalji

KAMP BORJE
Detalji