Izjava o privatnosti

Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera vlasnik je i upravlja web stranicom: https://np-plitvicka-jezera.hr/ te ovim putem obavještavamo sve naše korisnike o načinima prikupljanja i obradi osobnih podataka na navedenoj web stranici.

Pitanja i pritužbe vezane uz politiku privatnosti i zaštitu osobnih podataka možete uputiti Službenici za zaštitu osobnih podataka na e-mail adresu: josipa.matanic@np-plitvicka-jezera.hr ili poštom na adresu: Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera, Znanstveno-stručni centar dr. Ivo Pevalek, Josipa Jovića 19, 53231 Plitvička Jezera.

PRIKUPLJANJE I OBRADA PODATAKA

Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na pojedinca, fizičku osobu, čiji je identitet poznat ili se može utvrditi. Identitet osobe se može utvrditi izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora poput imena, identifikacijskog broja, podataka o lokaciji, mrežnog identifikatora ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih fizičkom, fiziološkom, genetskom, mentalnom, ekonomskom, kulturnom ili socijalnom identitetu tog pojedinca.

Vaše osobne podatke prikupljamo samo u slučajevima kada nam svojom voljom pružite takve informacije. Podatke o Vama prikupljamo putem prijave na Newsletter ili putem ispunjavanja obrasca u hotelima ukoliko nam date privolu za informiranje. Također, trebate imati na umu da se neosobne informacije i podaci mogu automatski prikupljati putem naših internetskih servera ili upotrebom „kolačića“.

Primjeri informacija o korištenju stranice uključuju: najposjećenije i najgledanije stranice i poveznice na našoj web stranici, vrijeme provedeno na stranici i najpopularnije ključne riječi koje korisnike vode do naše stranice, vašu IP adresu, informacije koje se skupljaju putem kolačića, podatke vašeg uređaja poput postavki hardvera, sistemske aktivnosti, vrste pretraživača itd.

OBRADA PODATAKA

Dobivene podatke upotrebljavamo u jednu ili više navedenih svrha: • radi personalizacije korisničkog iskustva (prikupljene informacije pomažu da bolje odgovorimo na individualne potrebe) • radi poboljšanja web stranice • radi uspostave primarnog kanala komunikacije • radi povremenog slanja e-poruka, koje se tiču povremenog primanja vijesti (ukoliko to želite) ažuriranja, informacija o uslugama…

POVEZNICE S TREĆIM STRANAMA

Na svojoj web stranici ne nudimo niti pružamo usluge ili proizvode trećih strana (osim u slučaju kada vam predlažemo ponudu povezanu s boljim doživljajem Plitvičkih jezera i njihove okolice).

UPOTREBA KOLAČIĆA

Kako bi saznali na koji način upotrebljavamo kolačiće, pročitajte našu Politiku o kolačićima.

NEWSLETTER

Na naš newsletter kojim ćemo Vas obavještavati o našim aktualnim ponudama možete se prijaviti uz davanje privole

Za prijavu na newsletter koristimo tzv. single-opt-in postupak.

Za slanje newslettera, jedini podatak koji obvezno moramo imati je Vaša e-mail adresa. Davanje dodatnih posebno označenih podataka je dobrovoljno i koristit će se u svrhu osobno usmjerene promocije. Nakon potvrde, Vašu ćemo e-mail adresu pohraniti u svrhu slanja newslettera. Pravni temelj za navedeno predstavlja članak 6., st. 1.a) Opće uredbe, odnosno privola.

U svakom ste trenutku ovlašteni povući svoju privolu za slanje newslettera i odjaviti ga. Privolu možete povući klikom na poveznicu koja je raspoloživa u svakom newsletteru, putem ovog obrasca na mrežnoj stranici, slanjem e-maila na adresu info@np-plitvicka-jezera.hr ili slanjem obavijesti na kontakte navedene u impresumu.

Napominjemo da u slučaju slanja newslettera analiziramo Vaš način njegova korištenja. U svrhu provođenja te analize, dostavljeni e-mailovi sadrže tzv. web-beacon, odnosno tracking pixel koji predstavljaju slikovne datoteke s jednim pikselom koje su pohranjene na našoj mrežnoj stranici. U svrhu analize, podatke navedene u članku 3. i web beacon povezujemo s Vašom e-mail adresom i individualnom identifikacijom (ID).

Takvu identifikaciju (ID) također sadrži i poveznica navedena u newsletteru. S tako dobivenim podacima izrađujemo korisnički profil kako bi se newsletter prilagodio Vašim individualnim interesima. Pritom prikupljamo podatke o tome kada čitate naš newsletter i na koje ste poveznice u njemu kliknuli, a iz toga izvodimo zaključke o Vašim osobnim interesima. Predmetne podatke povezujemo s Vašim radnjama na našoj mrežnoj stranici.

Takav tracking (praćenje) nije moguć ako ste u svom e-mail programu standardno deaktivirali prikaz slika. U tom Vam slučaju newsletter neće biti prikazan u cijelosti i eventualno nećete moći koristiti sve funkcije. Ako ručno omogućite prikaz slika, uslijedit će prethodno navedeni tracking.

Podaci se isključivo pohranjuju u svrhu slanja newslettera i neće se prosljeđivati trećim stranama.

ZAŠTITA VAŠIH PODATAKA

U cilju zaštite osobnih podataka koje šaljete preko ove web stranice, primjenjujemo fizičke, tehničke i organizacijske mjere sigurnosti. Neprestano nadograđujemo i testiramo svoju sigurnosnu tehnologiju. Ograničavamo pristup Vašim osobnim podacima samo na one zaposlenike koji trebaju znati te informacije kako bi Vam pružili neke koristi ili usluge. Osim toga, educiramo zaposlenike o važnosti povjerljivosti podataka te čuvanju privatnosti i zaštiti Vaših podataka.

POHRANA I ROK ČUVANJA PODATAKA

Svi podaci pohranjeni su u bazama podataka i repozitorijima u Europskoj Uniji. Pohranjene podatke nećemo pohranjivati u državama izvan Europske Unije. Osobne podatke čuvamo i štitimo tijekom trajanja poslovnog odnosa te u skladu s pozitivnim propisima.

PRAVA POJEDINACA

Ukoliko želite znati posjedujemo li ili obrađujemo vaše osobne podatke, ili ukoliko želite pristupiti osobnim podacima koje imamo, molimo da kontaktirate Službenicu za zaštitu osobnih podataka na josipa.matanic@np-plitvicka-jezera.hr

Također, možete zahtijevati informacije o svrsi i načinu obrade podataka. Imate pravo na ispravak osobnih podatka koje posjedujemo ako su oni netočni. Uz određene iznimke, možete zatražiti da izbrišemo podatke ili prestanemo s njihovom obradom odnosno možete tražiti da prestanemo obrađivati osobne podatke u svrhe izravnog marketinga.

Na podneseni zahtjev za slanje osobnih podataka ne plaća se nikakva naknada. Ukoliko ne možemo udovoljiti zahtjevu u razumnom roku, poslati ćemo obavijest o datumu kada ćemo udovoljiti zahtjevu, a ako zahtjevu ne možemo udovoljiti, poslati ćemo objašnjenje o razlozima zbog kojih nismo udovoljili zahtjevu.

OBAVJEŠTAVANJE O POVREDI OSOBNIH PODATAKA

U slučaju povrede osobnih podataka obavijestiti ćemo u roku od 72 sata Vas i nadležno nadzorno tijelo, putem elektroničke pošte, o razmjerima povrede, obuhvaćenim podacima, eventualnom utjecaju na naše usluge i našim planiranim mjerama za osiguranje podataka i ograničavanje štetnih učinaka na pojedince.

Obavijest o povredi nećemo poslati ukoliko:

  • postoje tehničke i organizacijske mjere zaštite (poput enkripcije) koje su primijenjene na osobne podatke pogođene povredom osobnih podataka, koje te podatke čine nerazumljivima bilo kojoj osobi koja im nije ovlaštena pristupiti;
  • smo poduzeli naknadne mjere kojima se osigurava da više neće doći do pojave rizika za prava i slobode pojedinaca;
  • bi to predstavljalo veliki napor (u tom slučaju obavijestiti ćemo vas putem sredstava javnog obavještavanja ili ćemo poduzeti neku drugu jednako djelotvornu mjeru).
  • Povreda osobnih podataka predstavlja povredu sigurnosti koja dovodi do nenamjernog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neautoriziranog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji se prenose, čuvaju ili obrađuju u vezi s nuđenjem naših usluga.

PRIVOLA

Korištenjem ove web stranice suglasni ste s našom Politikom privatnosti.

PROMJENE POLITIKE PRIVATNOSTI

U slučaju izmjene naše Politike privatnosti, obavijest o tome će biti istaknuta na našoj web stranici i ažurirati datum izmjene politike privatnosti.

Ova Politika privatnosti posljednji je put izmijenjena : -

PRAVO NA PRITUŽBU NADLEŽNOM TIJELU

Pritužbu na prikupljanje i obradu podataka možete poslati nadzornom tijelu u bilo kojem trenutku. U Republici Hrvatskoj pritužba se podnosi Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP).