Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire JU NP Plitvička jezera uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama. Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva JU NP Plitvička jezera. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

  • na adresu Javna ustanova NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA Josipa Jovića 19, 53231 Plitvička Jezera
  • elektroničkom poštom na: ognjen.borcic@np-plitvicka-jezera.hr ili
  • donijeti osobno u pisarnicu JU NP Plitvička jezera radnim danom od 8:30 do 14:30 sati. Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.

</>

 • Upitnik za samoprocjenu (pdf)
 • Upitnik za samoprocjenu Ostvareni postoci po cjelinama (pdf)
 • Žalba protiv rješenja (doc)

 • Žalba šutnja uprave (doc)

 • Odluka o imenovanju službenika za informiranje (pdf)
 • Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2015 (pdf)
 • Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2016 (pdf, csv)
 • Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2017 (pdf, csv)
 • Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2018 (pdf,csv)
 • Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2019 (pdf, csv)
 • Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2020 (pdf, csv)
 • Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2021 (pdf, csv)
 • Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2022 (pdf, csv)
 • Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2023 (pdf, csv)