Protokol za snimanje i fotografiranje u komercijalne svrhe

Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“
Ishođenje dopuštenja za snimanje i fotografiranje na području Nacionalnog parka Plitvička jezera

*Za posjetitelje koji fotografiraju u privatne svrhe nije potrebno dopuštenje. Nije dozvoljena uporaba navođenih letjelica za snimanje iz zraka.

PROTOKOL

1. Zahtjev za snimanje i/ili fotografiranje na području Nacionalnog parka Tražitelj je dužan podnijeti Zahtjev najkasnije 20 dana prije početka snimanja i/ili fotografiranja. Zahtjev mora sadržavati sljedeće:

 1. Puni naziv, adresu i kontakt odgovorne fizičke ili pravne osobe koja planira snimanje i/ili fotografiranje
 2. Razlog i cilj snimanja
 3. Sažetak scenarija
 4. Popis osoba u timu (ime i prezime, OIB ili broj putovnice)
 5. Planirani datum dolaska i vrijeme snimanja i/ili fotografiranja
 6. Marku i registracijsku oznaku vozila ukoliko tražitelj planira ulazak u posjetiteljski sustav NP-a koji je zatvoren za javni promet ili se nalazi u zoni stroge zaštite
 7. Datum i potpis odgovorne osobe.

Zahtjev se može poslati poštom na adresu
Javna ustanova
Nacionalni park Plitvička jezera
Znanstveno – stručni centar „Dr. Ivo Pevalek“
Josipa Jovića 19
53231 Plitvička Jezera
Hrvatska

ili elektronskom poštom na adresu:
zahtjev@np-plitvicka-jezera.hr

2. Dopuštenje – Sukladno Pravilniku o zaštiti i očuvanju Nacionalnog parka Plitvička jezera (NN br. 80/21) dopuštenje za snimanje i/ili fotografiranje izdaje Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“. Dopuštenje se izdaje i vrijedi u okviru navedenog vremenskog razdoblja, s tim da se može ograničiti i skratiti ukoliko Stručna služba procijeni da traženi vremenski okvir za realizaciju projekta nije realan. Dopuštenje može biti i poništeno, a snimanje i/ili fotografiranje prekinuto ukoliko tražitelj ne poštuje uvjete propisane dopuštenjem.

Dopuštenje se dostavlja preporučenom pošiljkom ili se uručuje tražitelju na području Nacionalnog parka pri čemu tražitelj vlastoručno potpisuje primitak dopuštenja. Svojim potpisom tražitelj prihvaća zadane i propisane uvjete.

3. Uvjeti – Sukladno članku 36. Pravilnika o zaštiti i očuvanju Nacionalnog parka Plitvička jezera (NN br. 80/21) na području Nacionalnog parka dopušta se snimanje i/ili fotografiranje ukoliko svojom tematikom doprinose očuvanju prirodnih i kulturnih vrijednosti Nacionalnog parka. Uvjeti koji se propisuju dopuštenjem su:

  1. Kretanje na području Parka dozvoljeno je isključivo u pratnji čuvara prirode
  2. Prilikom snimanja i/ili fotografiranja nije dozvoljeno mijenjanje zatečenog stanja u zaštićenom području niti kretanje izvan označenih pješačkih staza
  3. Nije dozvoljeno branje biljaka, uznemiravanje životinja te oštećivanje sedre i ostalih stijena
  4. Nije dozvoljena uporaba navođenih letjelica za snimanje iz zraka
  5. Dopuštenje se daje na vremenski ograničeno razdoblje

Osim propisanih uvjeta tražitelj je dužan poštivati i ostala pravila propisana Zakonom o zaštiti prirode kao i Pravilnikom o unutarnjem redu Nacionalnog parka.

4. Cjenik – komercijalno snimanje i/ili fotografiranje naplaćuje se prema važećem cjeniku:

Opis djelatnosti Cijena PDV-om
1 sat snimanja

130,00 €

1 dan snimanja (od 0 do 24 sata na dan snimanja)

400,00 €

1 dan fotografiranja (od 0 do 24 sata na dan fotografiranja)

130,00 €

Pratnja čuvara prirode (1 sat)

20,00 €

Navedene cijene ne isključuju plaćanje ulaznice prema važećem cjeniku za ulaznice.
Naknada za snimanje naplaćuje se unaprijed temeljem izdane ponude (predračuna) i plana snimanja i/ili fotografiranja navedenog u dopuštenju.

5. Odbijanje zahtjeva – Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“ zadržava pravo odbijanja zahtjeva. Zahtjev se uz obrazloženje odbija u pisanom obliku. Osnovni razlozi zbog kojih se zahtjev može odbiti su:

 1. Snimke i/ili fotografije nisu u potpunosti vezane uz zaštitu i očuvanje prirodnih i/ili kulturnih vrijednosti Nacionalnog parka.
 2. Aktivnosti i metode snimanja i/ili fotografiranja mogu ugroziti dijelove zaštićene prirode ili narušiti prirodne procese (npr. upotreba navođenih letjelica, hodanje po barijerama, izgradnja konstrukcija koje mogu oštetiti neke prirodne dijelove, upotreba noćne rasvjete velike snage i sl.).
 3. Ukoliko se zbog potreba snimanja i/ili fotografiranja mora djelomično ili u cijelosti zatvoriti posjetiteljski sustav u razdobljima povećanog intenziteta posjećivanja.
 4. Zahtjev nije pravovremeno podnesen.