Unutarnje ustrojstvo

Shema unutarnjeg ustrojstva

Preuzmite shemu unutarnjeg ustrojstva u obliku pdf dokumenta.


Upravno vijeće

Igor Kreitmeyer – predsjednik Upravnog vijeća

Tihana Oštirina – član Upravnog vijeća

Ivana Sabljić – član Upravnog vijeća

Zvonimir Zorić – član Upravnog vijeća

Branislav Šutić – član Upravnog vijeća