Sprječavanje sukoba interesa

IZJAVA O POSTOJANJU / NE POSTOJANJU SUKOBA INTERESA U SMISLU ČLANKA 76. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI („NARODNE NOVINE“ br. 120/16)

Na temelju čl. 80. st. 2. t. 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“ objavljuje da ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi ili okvirne sporazume sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata i podugovaratelja):

  1. Degenija, obrt za ugostiteljstvo i turistička agencija, Selište Drežničko 59, 47245 Rakovica
  2. Klaster Lika Destination, Budačka 12, 53000 Gospić, OIB: 41969082566