Sprječavanje sukoba interesa

IZJAVA O POSTOJANJU / NE POSTOJANJU SUKOBA INTERESA U SMISLU ČLANKA 76. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI („NARODNE NOVINE“ br. 120/16)

Na temelju čl. 80. st. 2. t. 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“ objavljuje da ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi ili okvirne sporazume sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata i podugovaratelja):

  1. OBRT MID, Otočac, Biškupljak 8, Otočac; OIB: 42528847117
  2. Mreža za održivi razvoj Hrvatske, Budačka 12, 53000 Gospić., OIB: 71718414251

  3. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području općine Rakovica, Nova Kršlja bb, 47245 Rakovica, OIB: 39648440615

  4. Klaster Lika Destination, Budačka 12, 53000 Gospić, OIB: 41969082566

  5. 4 SEASONS j.d.o.o., Grabovac 57/A, Grabovac, OIB: 41582397678

  6. SPELEKOM društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje javne vodoopskrbe i javne odvodnje, Rakovica 32, Rakovica, OIB: 11197491057

  7. RAKOVICA društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti, Rakovica 32, Rakovica, OIB: 46676649670