Javni poziv -donacije

Na temelju članka 21. Statuta Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera, članka 4. stavka 1. Pravilnika o uvjetima i kriterijima za dodjelu financijskih sredstava udrugama i neprofitnim organizacijama iz proračuna Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera (ur.broj: 6698/19 od 12. srpnja 2019. godine), a povodom Javnog poziva za dodjelu financijskih sredstava udrugama i neprofitnim organizacijama iz proračuna Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera (KLASA:421-03/24-03/03, URBROJ: 2125/54-04-01/2-21-1) od 5. travnja 2024. godine, te sukladno prijedlogu Povjerenstva za provedbu Javnog poziva, ravnatelj Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera donosi sljedeću:

ODLUKU

o dodjeli financijskih sredstava udrugama i neprofitnim organizacijama iz proračuna Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera

 

I.

Ovom Odlukom dodjeljuju se financijska sredstva udrugama i neprofitnim organizacijama sukladno uvjetima Javnog poziva za dodjelu financijskih sredstava udrugama i neprofitnim organizacijama iz proračuna Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera (KLASA: 421-03/24-03/03, URBROJ: 2125/84-04-01/2-21-1) od 5. travnja 2024. godine (dalje u tekstu: Javni poziv).

 

II.

Financijska sredstva iz točke I. ove Odluke biti će dodijeljena sljedećim korisnicima:

REDNI BROJ

NAZIV UDRUGE/NEPROFITNE ORGANIZACIJE

Dodijeljeni iznos

1.        

CETIN-1527. CETINGRAD

1.200,00 EUR

2.        

HRVATSKO KULTURNO – UMJETNIČKO DRUŠTVO "DEGENIJA" GOSPIĆ

1.200,00 EUR

3.        

PLANINARSKO DRUŠTVO "MRSINJ"

2.000,00 EUR

4.        

NOGOMETNI KLUB SLUNJ

1.200,00 EUR

5.        

ŠPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO MATICA KORENICA

2.000,00 EUR

6.        

LIČKI PUT UDRUGA ZA MEDIJSKU DJELATNOST, SPORT I PRAVNU POMOĆ

2.000,00 EUR

7.        

MALONOGOMETNI KLUB "LIKA ŠPORT"

800,00 EUR

8.        

ŽENSKI KOŠARKAŠKI KLUB OTOČAC

1.200,00 EUR

9.        

TAEKWONDO KLUB OTOČAC

1.200,00 EUR

10.    

UDRUGA ŽENA SPORTSKE REKREACIJE OTOČAC

1.200,00 EUR

11.    

PARAGLAJDING KLUB LETEĆI MEDVJEDIĆI

700,00 EUR

12.    

UDRUGA PODPLJEŠEVIČKI GRANIČARI

700,00 EUR

13.    

ZAVIČAJNA UDRUGA KORDUNAŠA KORANA ZAGREB

700,00 EUR

14.    

KUGLAČKI KLUB RAKOVICA

2.000,00 EUR

15.    

INTC. CENTAR KERAMIKE ATELJE JANJA GORA

700,00 EUR

16.    

STARODOBNI AUTOMOBILI

500,00 EUR

17.    

KUD "DANGUBICE" KUTEREVO

1.200,00 EUR

18.    

HRVAČKI KLUB "GOSPIĆ"

1.200,00 EUR

19.    

KUGLAČKI KLUB VATROGASAC

1.200,00 EUR

20.    

UDRUGA "TURANJ"

500,00 EUR

21.    

ŽENSKI KUGLAČKI KLUB "GACKA" OTOČAC

1.200,00 EUR

22.    

ZAJEDNICA POVRATNIKA HRVATSKE

600,00 EUR

23.    

RUKOMETNI KLUB SENJ

1.000,00 EUR

24.    

JU- JITSU KLUB "MANGETSU"

800,00 EUR

25.    

STANICA PLANINARSKIH VODIČA LIKA

1.000,00 EUR

26.    

NK "PLITVICE"

4.000,00 EUR

27.    

UDRUGA BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA

2.000,00 EUR

28.    

BICIKLISTIČKI KLUB CRNA KRALJICA PLITVICE

2.000,00 EUR

29.    

UDRUGA UMIROVLJENIKA MUP-A POLICIJSKE UPRAVE LIČKO SENJSKA GOSPIĆ

600,00 EUR

30.    

UDRUGA HRVATSKIH RATNIH VOJNIH INVALIDA PLITVIČKA JEZERA

2.000,00 EUR

31.    

PČELARSKA UDRUGA "SLAP" PLITVIČKA JEZERA

1.200,00 EUR

32.    

ŠPORTSKO REKREACIJSKO DRUŠTVO SV. "JURAJ"

1.200,00 EUR

33.    

KONJIČKI KLUB ANA

700,00 EUR

34.    

NOGOMETNI KLUB LIKA 95

4.000,00 EUR

35.    

ŠPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO SLUNJČICA SLUNJ

1.200,00 EUR

36.    

ŠPORTSKO REKREACIJSKA UDRUGA "PLITVICE"

2.000,00 EUR

37.    

ŽENSKI KUGLAČKI KLUB "PLITVICE" PLITVIČKA JEZERA

4.000,00 EUR

38.

SPORTSKI KLUB OTOČAC

1.200,00 EUR

39.

KOŠARKAŠKI KLUB OTOČAC

1.200,00 EUR

40.

STRELJAČKI KLUB "FORTICA" OTOČAC

1.200,00 EUR

41.

KUGLAČKI KLUB KORANA SLUNJ

1.200,00 EUR

42.

KUGLAČKI KLUB PLITVICE

4.000,00 EUR

43.

SPORTSKO REKREATIVNA UDRUGA SOLEUS

1.200,00 EUR

44.

UDRUGA ŽENA NIT KORENICA

1.200,00 EUR

45.

AIRSOFT KLUB LIKA

1.200,00 EUR

46.

RUKOMETNI KLUB "GOSPIĆ"

1.200,00 EUR

47.

KLUB STUDENATA GEOGRAFIJE ZAGREB

500,00 EUR

48.

PLESNI KLUB FIUME

500,00 EUR

49.

SPORTSKA ZAJEDNICA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA

2.000,00 EUR

50.

ATLETSKI KLUB PLITVICE

2.000,00 EUR

51.

OBNOVA

600,00 EUR

52.

ODBOJKAŠKI KLUB OTOČAC

1.200,00 EUR

53.

HRVATSKI HRVAČKI SAVEZ

1.200,00 EUR

54.

HRVAČKI KLUB METLAC

1.200,00 EUR

55.

LIKOVNA UDRUGA LIKA

800,00 EUR

56.

LOKALNA AKCIJSKA GRUPA  U RIBARSTVU TRAMUNTANA

1.200,00 EUR

57.

GIMNASTIČKI KLUB LIČKI SOKOL – PLITVICE

2.000,00 EUR

58.

NOGOMETNI KLUB OTOČAC

1.200,00 EUR

59.

UDRUGA VOLONTERI FILIPA NERIJA

600,00 EUR

60.

PIKADO KLUB SKLIJEPIH USRIDU! SPLIT

600,00 EUR

61.

SPORTSKI KLUB SLIJEPIH "LIKA"

1.200,00 EUR

62.

ZAJEDNICA SPORTOVA LIČKO - SENJSKE ŽUPANIJE

1.200,00 EUR

63.

UDRUGA ZA PROIMICANJE CJELOVITOG PRISTUPA OKOLIŠU

700,00 EUR

64.

ŽENSKI KOŠARKAŠKI KLUB GOSPIĆ

1.200,00 EUR

65.

NOGOMETNI KLUB BARILOVIĆ

700,00 EUR

66.

UDRUGA OSOBA  S INVALIDITETOM "ZRNO"

700,00 EUR

67.

KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO LAĐEVČANI

800,00 EUR

68.

UDRUGA SPECIJALNE JEDINICE POLICIJE "GROM" KARLOVAČKA ŽUPANIJA

800,00 EUR

69.

UDRUGA REKRETIVNI KVART SHP

500,00 EUR

70.

UDRUGA SPORTAKL ZA PROMOCIJU, RAZVOJ I ORGANIZACIJU SPORTSKIH DOGAĐAJA

1.200,00 EUR

71.

CENATR ZA ODRŽIVA RJEŠENJA

1.200,00 EUR

72.

UDRUGA SLIJEPIH LIČO- SENJSKE ŽUPANIJE

1.200,00 EUR

73.

KUU "GACKA" LIČKO LEŠĆE

1.200,00 EUR

74.

UDRUGA OCEANUS

700,00 EUR

75.

PRVI KLASTER ŽENA PODUZETNICA RH "KOLO" - KAKO OSZNAŽIT LOKLANO OKRUŽENJE

500,00 EUR

76.

MALONOGOMETNI KLUB KARLOBAG

1.200,00 EUR

77.

ZAJEDNICA SPORTSKIH UDRUGA GRADA OTOČCA

1.200,00 EUR

78.

VESLAČKI KLUB "KRKA" ŠIBENIK

500,00 EUR

79.

HRVATSKO KULTURNO -  UMJETNIČKO DRUŠTVO "ŠIROKA KULA"

1.200,00 EUR

80.

KUGLAČKI KLUB VELEBIT OTOČAC

1.200,00 EUR

81.

LOKALNA AKCIJSKA GRUPA BRAČ

600,00 EUR

82.

UDRUGA RODITELJA DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU "PČELICE"

1.200,00 EUR

83.

GRADSKA GLAZBA SENJ

2.000,00 EUR

84.

GIMNASTIČKI KLUB LIČKI SOKOL

1.200,00 EUR

85.

NOGOMETNI KLUB PERUŠIĆ

1.200,00 EUR

III.

S korisnicima iz točke II. ove Odluke biti će sklopljeni Ugovori o dodjeli financijskih sredstava udrugama i neprofitnim organizacijama iz proračuna Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

 

Dana 8. travnja 2024. godine objavljen je Javni poziv za dodjelu financijskih sredstava udrugama i neprofitnim organizacijama iz proračuna Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera u kojem su temeljem Pravilnika o uvjetima i kriterijima za dodjelu financijskih sredstava udrugama i neprofitnim organizacijama iz proračuna Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera (dalje u tekstu: Pravilnik) određeni uvjeti za dodjelu financijskih sredstava iz proračuna Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera (dalje u tekstu: Ustanova).

Na temelju Zapisnika o pregledu i ocjeni prijava pristiglih po objavi Javnog poziva od 12. lipnja 2024. godine utvrđeno je da je ukupno pristiglo 85 urednih prijava. Uvidom u  zatražene iznose iz prijava, Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva je konstatiralo da treba napraviti preraspodjelu sredstava, odnosno zaključeno je da Ustanova ne može udovoljiti zahtjevima na način da se dodjele ukupno zatražena sredstva već su ista umanjena temeljem postavljenih kriterija, a sukladno planiranim sredstvima u proračunu Ustanove za predmetnu namjenu.

Prednost prilikom dodjele financijskih sredstava imali su korisnici čiji programi i aktivnosti su usmjereni na razvoj Ustanove i uže destinacije.

Udruge i neprofitne organizacije imaju pravo podnijeti prigovor ravnatelju Ustanove u roku od 8 dana od dana objave ove Odluke.

Sva prava i obveze kao i uvjeti vezani uz dodjelu financijskih sredstava biti će definirani Ugovorom o dojeli financijskih sredstava o čemu će korisnici biti pravovremeno obaviješteni.

Plitvička Jezera 13. lipnja 2024. godine

Klasa: 421-03/24-03/03

Urbroj: 2125/84-04-01/2-24-91

                                                                                           Ravnatelj

                                                                                                                                                                                              Tomislav Kovačević


JAVNI POZIV ZA DODJELU FINANCIJSKIH SREDSTAVA UDRUGAMA I NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA IZ PRORAČUNA JAVNE USTANOVE NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA

 

 

UVJETI PRIJAVE

 

I.

 

U proračunu Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera (dalje u tekstu: Ustanova) za 2024. godinu planirana su novčana sredstva za dodjelu udrugama i neprofitnim organizacijama.

Ustanova poziva sve udruge i neprofitne organizacije čije aktivnosti doprinose zadovoljenju javnih potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim dokumentima Ustanove, registrirane za neko od područja djelovanja navedenih u Klasifikaciji djelatnosti udruga, a kojima su financijska sredstva potrebna  radi provođenja aktivnosti koje potiču zaštitu prirode, održivi razvoj, ruralni razvoj te povećanje ekološke spoznaje, razvoj lokalne poljoprivrede i održivog turizma, unapređuju sigurnost kretanja u prirodi, zaštitu i očuvanje nematerijalnih kulturnih dobara, razvoj sporta i sportskih aktivnosti te organizaciju sportskih manifestacija, a naročito za programe koji su usmjereni na razvoj Ustanove i šire destinacije, da se prijave za dodjelu financijskih sredstava.

Udruge i neprofitne organizacije koje se prijave na Javni poziv trebaju imati podmirene ugovorne obveze prema Ustanovi.

Nakon realizacije aktivnosti za koju su dodijeljena financijska sredstva, udruge i neprofitne organizacije su dužne Ustanovi dostaviti izvješće o utrošenim sredstvima i to najkasnije do 3. siječnja 2025. godine, u suprotnom će biti dužne izvršiti povrat dodijeljenih sredstava.

KRITERIJ ZA ODABIR

 

II.

 

Prednost prilikom odabira imat će Korisnici koji provode sljedeće aktivnosti odnosno potiču:

 • zaštitu prirode
 • održivi razvoj
 • ruralni razvoj
 • povećanje ekološke spoznaje
 • razvoj lokalne poljoprivrede
 • razvoj održivog turizma
 • unapređuju sigurnost kretanja u prirodi
 • zaštitu i očuvanje nematerijalnih kulturnih dobara
 • razvoj sporta, sportskih aktivnosti i organizaciju sportskih manifestacija te
 • naročito potiču programe koji su usmjereni na razvoj Ustanove i šire destinacije.

 

DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU

 

III.

 

Prijava na Javni poziv mora sadržavati:

 1. ispunjen, ovjeren i potpisan obrazac za prijavu (preuzima se na web stranici Ustanove)
 2. ispunjen obrazac proračuna (preuzima se na web stranici Ustanove)
 3. izvadak iz Registra udruga RH ili drugog odgovarajućeg registra (ne stariji od 2 mjeseca od dana objave javnog poziva) ili ispis elektronske stranice iz Registra udruga RH sa svim podacima udruge odnosno ispis elektronske stranice iz Registra neprofitnih organizacija Ministarstva financija RH
 4. potvrda nadležne porezne uprave o nepostojanju duga prema RH (ne starija od 30 dana od dana objave Javnog poziva).
 5. izjava o ispunjavanju preuzetih obveza iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz javnih izvora.
 6. dokaz da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge/neprofitne organizacije ne vodi kazneni postupak (navedeno se dokazuje uvjerenjem/potvrdom nadležnog suda da se ne vodi postupak protiv osobe ovlaštene za zastupanje Korisnika koja je potpisala obrazac za dodjelu sredstava i koja je ovlaštena potpisati ugovor o financiranju).

Dokumentacija treba biti potpisana i ovjerena pečatom od strane ovlaštene osobe podnositelja zahtjeva i dostavljena u izvorniku u jednom primjerku.

NAČIN PRIJAVE

 

IV.

 

Prijave se mogu dostaviti na tri načina:

 1. poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici na adresu: Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera, Josipa Jovića 19, 53231 Plitvička Jezera, s naznakom: Javni poziv – financiranje udruga 2024
 1. osobnom dostavom u Javnu ustanovu Nacionalni park Plitvička jezera, Josipa Jovića 19, 53231 Plitvička Jezera, prizemlje - pisarnica, u zatvorenoj omotnici s naznakom: Javni poziv – financiranje udruga 2024
 1. elektronskim putem na e-mail:   pisarnica@np-plitvicka-jezera.hr,  s nazivom predmeta: Javni poziv – financiranje udruga 2024

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

 

V.

 

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave ovog Javnog poziva na web stranicama Ustanove, odnosno od 8. travnja 2024. godine do 8. svibnja 2024. godine zaključno.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

 

ROK ZA DONOŠENJE ODLUKE I NAČIN OBJAVE

 

VI.

 

Odluku o odabiru donosi ravnatelj Ustanove na prijedlog Povjerenstva, u roku od 60 dana računajući od zadnjeg dana roka za dostavu prijava.

Popis odabranih udruga/neprofitnih organizacija koje će biti financirane iz proračuna Ustanove biti će objavljen na web stranici Ustanove te će s istima biti sklopljen ugovor o dodjeli financijskih sredstava.

 

U Plitvičkim Jezerima, 5. travnja 2024. godine

KLASA: 421-03/24-03/03

URBROJ: 2125/84-04-01/2-24-1

                                                                                                                             Ravnatelj

                                                                                                                      Tomislav Kovačević

Upute za prijavitelje 2024.

Obrazac za prijavu 2024.

Izjava o urednom ispunjenju svih obveza iz prethodno sklopljenih ugovora 2024.

Obrazac proračuna za dodjelu financijskih sredstava 2024.

Obrazac za izvještavanje 2024.

 


Na temelju članka 21. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ (Klasa: 011-01/04-016, Urbroj: 517-04-14-5 od 28.05.2014. godine), članka 4. stavka 1. Pravilnika o uvjetima i kriterijima za dodjelu financijskih sredstava udrugama i neprofitnim organizacijama iz proračuna Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ (ur.broj: 6698/19 od 12. srpnja 2019. godine), a povodom Javnog poziva za dodjelu financijskih sredstava udrugama i neprofitnim organizacijama iz proračuna Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ (KLASA: 421-01/23-03/01, URBROJ: 2125/84-04-01/2-23-1) od 22. veljače 2023. godine, te sukladno prijedlogu Povjerenstva za provedbu Javnog poziva, ravnatelj Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ donosi sljedeću:

ODLUKU

o dodjeli financijskih sredstava udrugama i neprofitnim organizacijama iz proračuna Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“

 

I.

Ovom Odlukom dodjeljuju se financijska sredstva udrugama i neprofitnim organizacijama sukladno uvjetima Javnog poziva za dodjelu financijskih sredstava udrugama i neprofitnim organizacijama iz proračuna Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ ((KLASA: 421-01/23-03/01, URBROJ: 2125/84-04-01/2-23-1) od 22. veljače 2023. godine (dalje u tekstu: Javni poziv) te Zapisniku o pregledu i ocjeni prijava pristiglih po objavi Javnog poziva (Klasa: 421-01/23-01/01, Urbroj: 2125/84-04-01/2-23- ) od 31. svibnja 2023. godine

 

 

II.

Financijska sredstva iz točke I. ove Odluke biti će dodijeljena sljedećim korisnicima:

REDNI BROJ

NAZIV UDRUGE/NEPROFITNE ORGANIZACIJE

1.        

ŠPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO
SLUNJČICA SLUNJ

2.        

RUKOMETNI KLUB GOSPIĆ

3.        

NOGOMETNI KLUB PERUŠIĆ

4.        

STRELJAČKI KLUB GOSPIĆ

5.        

HKUD ŠIROKA KULA

6.        

UDRUGA SLIJEPIH LIČKO - SENJSKE
ŽUPANIJE

7.        

ŽENSKI KOŠARKAŠKI KLUB GOSPIĆ

8.        

ŠRD MATICA KORENICA

9.        

KUGLAČKI KLUB RAKOVICA

10.    

TKD KLUB PLITVICE

11.    

UDRUGA SPECIJALNE POLICIJE GROM

12.    

ZAJEDNICA SPORTOVA LIČKO - SENJSKE ŽUPANIJE

13.    

KONJIČKI KLUB ANA

14.    

KUGLAČKI KLUB VELEBIT

15.    

SPORTSKI KLUB SLIJEPIH LIKA

16.    

ASTRONOMSKO DRUŠTVO KORENICA

17.    

KAJAK KANU KLUB RASTOČKI MLINARI

18.    

ŽENSKI KUGLAČKI KLUB PLITVICE

19.    

LIČKI PUT

20.    

HRVAČKI KLUB GOSPIĆ

21.    

ŽENSKI KOŠARKAŠKI KLUB OTOČAC

22.    

UDRUGA ŽENA SPORTSKE
REKREACIJE OTOČAC

23.    

UDRUGA ZA PROMICANJE CJELOVITOG PRISTUPA OKOLIŠU

24.    

INTERNACIONALNI CENTAR KERAMIKE ATELJE JANJA GORA

25.    

PLANINARSKO DRUŠTVO PLAŠKE
GLAVE

26.    

NOGOMETNI KLUB EUGEN KVATERNIK - RAKOVICA

27.    

DRUŠTVO ZA POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVOTA SIROMAŠNE I NEZBRINUTE DJECE "MALI ZMAJ"-ZAGREB

28.    

HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA STANICA GOSPIĆ

29.    

MALONOGOMETNI KLUB LIKA ŠPORT- LIČKI OSIK

30.    

NOGOMETNI KLUB LIKA 95-KORENICA

31.    

TAEKWONDO KLUB OTOČAC

32.    

KULTURNO UMJETNIČKA UDRUGA GACKA LIČKO LEŠĆE

33.    

NK OTOČAC

34.    

ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE LIČKO - SENJSKE ŽUPANIJE

35.    

JU JITSU KLUB MANGETSU - ZAGREB

36.    

LIKOVNA UDRUGA LIKA - GOSPIĆ

37.    

HKUD DEGENIJA GOSPIĆ

38.

PLANINARSKO DRUŠTVO MRSINJ
KORENICA

39.

STANICA PLANINARSKIH VODIČA
LIKA - KORENICA

40.

ŠPORTSKO REKREACIJSKO DRUŠTVO SVETI JURAJ
KORENICA

41.

KUGLAČKI KLUB PLITVICE

42.

NK PLITVICE

43.

NK SLUNJ

44.

ATLETSKI KLUB PLITVICE

45.

SPORTSKA ZAJEDNICA OPĆINE PLITVIČKA
JEZERA

46.

UDRUGA GRAĐANA MARAKANA
GOSPIĆ

47.

STARODOBNI AUTOMOBILI - ZAGREB

48.

UDRUGA ZA OČUVANJE MORAVIČKIH STARIN
TURANJ, BROD MORAVICE

49.

HRVATSKI HRVAČKI SAVEZ - ZAGREB

50.

PLESNI KLUB FIUME - RIJEKA

51.

PARAGLAJDING KLUB LETEĆI MEDVJEDIĆI - OTOČAC

52.

SPORTSKI KLUB OTOČAC

53.

KOŠARKAŠKI KLUB OTOČAC

54.

AIRSOFT KLUB LIKA - KORENICA

55.

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DUBRAVA
ZAGREB

56.

PLANINARSKI KLUB GORŠTAK VELEBIT - OBROVAC

57.

GIMNASTIČKI KLUB LIČKI SOKOL - PERUŠIĆ

58.

ZAJEDNICA SPORTSKIH UDRUGA GRADA OTOČCA

59.

GIMNASTIČKI KLUB LIČKI SOKOL - GOSPIĆ

60.

UDRUGA RODITELJA DJECE S TEŠKOĆAMA
U RAZVOJU PČELICE - GOSPIĆ

61.

ZIR - ZAJEDNICA I RAZVOJ - GOSPIĆ

62.

UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM PRIJATELJ - METKOVIĆ

63.

STRELJAČKI KLUB FORTICA OTOČAC

64.

TAEKWONDO KLUB GACKA

65.

SPORTSKO REKREATIVNA UDRUGA SOLEUS - OTOČAC

66.

SPORTSKA UDRUGA KONTITRAILS - ZAGREB

67.

UDRUGA ZA KULTURU - MALA SCENA PLITVIČKA

68.

KUGLAČKI KLUB VISOČICA

69.

LOKALNA AKCIJSKA GRUPA U RIBARSTVU TRAMUNTANA

III.

S korisnicima iz točke II. ove Odluke biti će sklopljeni Ugovori o dodjeli financijskih sredstava udrugama i neprofitnim organizacijama iz proračuna Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

 

Dana 1. ožujka 2023. godine objavljen je Javni poziv za dodjelu financijskih sredstava udrugama i neprofitnim organizacijama iz proračuna Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera u kojem su temeljem Pravilnika o uvjetima i kriterijima za dodjelu financijskih sredstava udrugama i neprofitnim organizacijama iz proračuna Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ (dalje u tekstu: Pravilnik) određeni uvjeti za dodjelu financijskih sredstava iz proračuna Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera (dalje u tekstu: Ustanova).

Na temelju Zapisnika o pregledu i ocjeni prijava pristiglih po objavi Javnog poziva od 31. svibnja 2023. godine utvrđeno je da je ukupno pristiglo 69 urednih prijava. Uvidom u  zatražene iznose iz prijava, Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva je konstatiralo da treba napraviti preraspodjelu sredstava, odnosno zaključeno je da Ustanova ne može udovoljiti zahtjevima na način da se dodjele ukupno zatražena sredstva već su ista umanjena temeljem postavljenih kriterija, a sukladno planiranim sredstvima u proračunu Ustanove za predmetnu namjenu.

Prednost prilikom dodjele financijskih sredstava imali su korisnici čiji programi i aktivnosti su usmjereni na razvoj Ustanove i uže destinacije.

Udruge i neprofitne organizacije kojima nisu odobrena financijska sredstva imaju pravo podnijeti prigovor ravnatelju Ustanove u roku od 8 dana od dana objave ove Odluke.

Sva prava i obveze kao i uvjeti vezani uz dodjelu financijskih sredstava biti će definirani Ugovorom o dojeli financijskih sredstava o čemu će korisnici biti pravovremeno obaviješteni.

Plitvička Jezera 5. lipnja 2023. godine

Klasa: 421-01/23-01/01

Urbroj: 2125/84-04-01/2-23-74

Ravnatelj

                                                                                                                                            Tomislav Kovačević

Obrazac za izvještavanje 2023.

 


JAVNI POZIV ZA DODJELU FINANCIJSKIH SREDSTAVA UDRUGAMA I NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA IZ PRORAČUNA JAVNE USTANOVE „NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA“

 

 UVJETI PRIJAVE 

I.

 U proračunu Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ (dalje u tekstu: Ustanova) za 2023. godinu planirana su novčana sredstva za dodjelu udrugama i neprofitnim organizacijama.

Ustanova poziva sve udruge i neprofitne organizacije čije aktivnosti doprinose zadovoljenju javnih potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim dokumentima Ustanove, registrirane za neko od područja djelovanja navedenih u Klasifikaciji djelatnosti udruga, a kojima su financijska sredstva potrebna  radi provođenja aktivnosti koje potiču zaštitu prirode, održivi razvoj, ruralni razvoj te povećanje ekološke spoznaje, razvoj lokalne poljoprivrede i održivog turizma, unapređuju sigurnost kretanja u prirodi, zaštitu i očuvanje nematerijalnih kulturnih dobara, razvoj sporta i sportskih aktivnosti te organizaciju sportskih manifestacija, a naročito za programe koji su usmjereni na razvoj Ustanove i šire destinacije, da se prijave za dodjelu financijskih sredstava.

Udruge i neprofitne organizacije koje se prijave na Javni poziv trebaju imati podmirene ugovorne obveze prema Ustanovi.

Nakon realizacije aktivnosti za koje su dodijeljena financijska sredstva, udruge i neprofitne organizacije su dužne Ustanovi dostaviti izvješće o utrošenim sredstvima i to najkasnije do 10. siječnja 2024. godine, u suprotnom će biti dužne izvršiti povrat dodijeljenih sredstava.

KRITERIJ ZA ODABIR 

II.

 Prednost prilikom odabira imat će Korisnici koji provode sljedeće aktivnosti odnosno potiču:

 • zaštitu prirode
 • održivi razvoj
 • ruralni razvoj
 • povećanje ekološke spoznaje
 • razvoj lokalne poljoprivrede
 • razvoj održivog turizma
 • unapređuju sigurnost kretanja u prirodi
 • zaštitu i očuvanje nematerijalnih kulturnih dobara
 • razvoj sporta, sportskih aktivnosti i organizaciju sportskih manifestacija te
 • naročito potiču programe koji su usmjereni na razvoj Ustanove i šire destinacije.

 

DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU 

III.

 Prijava na Javni poziv mora sadržavati:

 1. ispunjen, ovjeren i potpisan obrazac za prijavu (preuzima se na web stranici Ustanove)
 2. izvadak iz Registra udruga RH ili drugog odgovarajućeg registra (ne stariji od 2 mjeseca od dana objave javnog poziva) ili ispis elektronske stranice iz Registra udruga RH sa svim podacima udruge odnosno ispis elektronske stranice iz Registra neprofitnih organizacija Ministarstva financija RH
 3. potvrda nadležne porezne uprave o nepostojanju duga prema RH (ne starija od 30 dana od dana objave Javnog poziva).
 4. izjava o ispunjavanju preuzetih obveza iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz javnih izvora.
 5. dokaz da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge/neprofitne organizacije ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaj ili kazneno djelo iz članka 48. stavka 2. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (navedeno se dokazuje uvjerenjem/potvrdom nadležnog suda da se ne vodi postupak protiv osobe ovlaštene za zastupanje Korisnika koja je potpisala obrazac za dodjelu sredstava i koja je ovlaštena potpisati ugovor o financiranju).

Dokumentacija treba biti potpisana i ovjerena pečatom od strane ovlaštene osobe podnositelja zahtjeva i dostavljena u izvorniku u jednom primjerku.

NAČIN PRIJAVE 

IV.

 Prijave se mogu dostaviti:

putem pošte na adresu: Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera, ZSC dr. Ivo Pevalek, Josipa Jovića 19, 53 231 Plitvička Jezera, s naznakom: „Ne otvaraj – javni poziv - donacije 2023“

ili

osobno u pisarnicu ZSC dr. Ivo Pevalek, Josipa Jovića 19, Plitvička Jezera u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Ne otvaraj – javni poziv - donacije 2023“ .

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA 

V.

 Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave odnosno od 1. ožujka 2023. godine do 31. ožujka 2023. godine zaključno.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

ROK ZA DONOŠENJE ODLUKE I NAČIN OBJAVE 

VI.

 Odluku o odabiru donosi ravnatelj Ustanove na prijedlog Povjerenstva, u roku od 60 dana računajući od zadnjeg dana roka za dostavu prijava.

Popis odabranih udruga/neprofitnih organizacija koje će biti financirane iz proračuna Ustanove biti će objavljen na web stranici Ustanove te će s istima biti sklopljen ugovor o dodjeli financijskih sredstava.

 

U Plitvičkim Jezerima 28. veljače 2023. godine

KLASA: 421-01/23-01/01

URBROJ: 2125/84-04-01/2-23-1

                                                                                                                             Ravnatelj

                                                                                                                      Tomislav Kovačević

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Odjelu pravnih, kadrovskih i općih poslova (v.d. Voditeljica Odjela PKO, Josipa Matanić) radnim danom od 7,00 do 15,00 sati na broj: 053/751-376 ili u istom vremenu na broj: 099/2767-389.

Javni poziv za dodjelu financijskih sredstava udrugama i neprofitnim organizacijama - 2023.

Upute za prijavitelje 2023.

Obrazac za prijavu 2023.

Obrazac proračuna programa ili projekta 2023.

Izjava o urednom ispunjenju obveza iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju 2023.

 


Plitvička Jezera 10. veljače 2022. godine

Klasa: 421-03/21-03/01

Urbroj: 2125/84-04-01/2-22-43

Na temelju članka 21. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ (Klasa: 011-01/04-016, Urbroj: 517-04-14-5 od 28.05.2014. godine), članka 4. stavka 1. Pravilnika o uvjetima i kriterijima za dodjelu financijskih sredstava udrugama i neprofitnim organizacijama iz proračuna Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ (ur.broj: 6698/19 od 12. srpnja 2019. godine), a povodom Javnog poziva za dodjelu financijskih sredstava udrugama i neprofitnim organizacijama iz proračuna Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ (KLASA: 421-03/21-03/01, URBROJ: 2125/84-04-01/2-21-1) od 27. listopada 2021. godine, te sukladno prijedlogu Povjerenstva za provedbu Javnog poziva, ravnatelj Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ donosi sljedeću:

 

ODLUKU

o dodjeli financijskih sredstava udrugama i neprofitnim organizacijama iz proračuna Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“

 

I.

Ovom Odlukom dodjeljuju se financijska sredstva udrugama i neprofitnim organizacijama sukladno uvjetima Javnog poziva za dodjelu financijskih sredstava udrugama i neprofitnim organizacijama iz proračuna Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ (KLASA: 421-03/21-03/01, URBROJ: 2125/84-04-01/2-21-1) od 27. listopada 2021. godine (dalje u tekstu: Javni poziv) te Zapisniku o pregledu i ocjeni prijava pristiglih po objavi Javnog poziva (Klasa: 421-03/21-03/01, Urbroj: 2125/84-04-01/2-22-42) od 10. veljače 2022. godine

 

 

II.

Financijska sredstva iz točke I. ove Odluke biti će dodijeljena sljedećim korisnicima:

REDNI BROJ

NAZIV UDRUGE/NEPROFITNE ORGANIZACIJE

1.        

KONJIČKI KLUB ANA, SENJ

2.        

KUGLAČKI KLUB RAKOVICA

3.        

HKUD ŠIROKA KULA

4.        

ŽENSKI KOŠARKAŠKI KLUB OTOČAC

5.        

UDRUGA ŽENA SPORTSKE REKREACIJE OTOČAC

6.        

NOGOMETNI KLUB OTOČAC

7.        

ŽENSKI KUGLAČKI KLUB PLITVICE

8.        

NOGOMETNI KLUB EUGEN KVATERNIK, RAKOVICA

9.        

KUGLAČKI KLUB PLITVICE

10.    

NOGOMETNI KLUB PLITVICE

11.    

JU-JITSU KLUB MANGETSU, GORNJI STUPNIK

12.    

KUGLAČKI KLUB VELEBIT, OTOČAC

13.    

TAE-KWON DO KLUB PLITVICE, KORENICA

14.    

ATLETSKI KLUB PLITVICE

15.    

PLANINARSKO DRUŠTVO GROMOVAČA, OTOČAC

16.    

SPORTSKI KLUB OTOČAC

17.    

ŠPORTSKO REKREACIJSKO DRUŠTVO SVETI JURAJ, KORENICA

18.    

NOGOMETNI KLUB LIKA 95, KORENICA

19.    

AIRSOFT KLUB LIKA, KORENICA

20.    

ŠAHOVSKI KLUB KORENICA

21.    

PLANINARSKO DRUŠTVO MRSINJ, KORENICA

22.    

SPORTSKA ZAJEDNICA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA

23.    

TAE-KWON DO KLUB OTOČAC

24.    

ŠPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO MATICA, KORENICA

25.    

ŠPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO SLUNJČICA, SLUNJ

26.    

UDRUGA ZA KULTURU MALA SCENA PLITVIČKA, KORENICA

27.    

KUGLAČKI KLUB KARLOBAG

28.    

KUD JEDINSTVO, SPLIT

29.    

LIČKI PUT, UDRUGA ZA MEDIJSKU DJELATNOST, SPORT I PRAVNU POMOĆ, LIČKI OSIK

30.    

RONILAČKI KLUB RONITI SE MORA, ZAGREB

31.    

EKOLOŠKA UDRUGA ČUVARI KORANE, RAKOVICA

32.    

ZAJEDNICA SPORTOVA LIČKO – SENJSKE ŽUPANIJE

33.    

LIKOVNA UDRUGA LIKA, GOSPIĆ

34.    

HRVAČKI KLUB GOSPIĆ

35.    

SPORTSKA UDRUGA KONITRAILS, ZAGREB

36.    

HRVATSKI HRVAČKI SAVEZ, ZAGREB

III.

S korisnicima iz točke II. ove Odluke biti će sklopljeni Ugovori o dodjeli financijskih sredstava udrugama i neprofitnim organizacijama iz proračuna Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

 

Dana 27. listopada 2021. godine objavljen je Javni poziv za dodjelu financijskih sredstava udrugama i neprofitnim organizacijama iz proračuna Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera u kojem su temeljem Pravilnika o uvjetima i kriterijima za dodjelu financijskih sredstava udrugama i neprofitnim organizacijama iz proračuna Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ (dalje u tekstu: Pravilnik) određeni uvjeti za dodjelu financijskih sredstava iz proračuna Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera (dalje u tekstu: Ustanova).

Na temelju Zapisnika o pregledu i ocjeni prijava pristiglih po objavi Javnog poziva od 10. veljače 2022. godine utvrđeno je da je ukupno pristiglo 37 prijava, od čega je 36 prijava ocijenjeno kao uredno i potpuno odnosno zadovoljavaju sve uvjete za dodjelu financijskih sredstava. Uvidom u  zatražene iznose iz prijava, Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva je konstatiralo da treba napraviti preraspodjelu sredstava, odnosno zaključeno je da Ustanova ne može udovoljiti zahtjevima na način da se dodjele ukupno zatražena sredstva već su ista umanjena temeljem postavljenih kriterija, a sukladno planiranim sredstvima u proračunu Ustanove za predmetnu namjenu.

Prednost prilikom dodjele financijskih sredstava imaju korisnici koji potiču zaštitu prirode, održivi razvoj, ruralni razvoj te povećanje ekološke spoznaje, razvoj lokalne poljoprivrede i održivog turizma, unapređuju sigurnost kretanja u prirodi, zaštitu i očuvanje nematerijalnih kulturnih dobara, razvoj sporta i sportskih aktivnosti te organizaciju sportskih manifestacija, a naročito za programe koji su usmjereni na razvoj Ustanove i šire destinacije.

Udruge i neprofitne organizacije kojima nisu odobrena financijska sredstva imaju pravo podnijeti prigovor ravnatelju Ustanove u roku od 8 dana od dana objave ove Odluke.

Sva prava i obveze kao i uvjeti vezani uz dodjelu financijskih sredstava biti će definirani Ugovorom o dojeli financijskih sredstava o čemu će korisnici biti pravovremeno obaviješteni.

Ravnatelj

                                                                                                                                            Tomislav Kovačević

Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama i neprofitnim organizacijama - veljača 2022

 


JAVNI POZIV ZA DODJELU FINANCIJSKIH SREDSTAVA UDRUGAMA I NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA IZ PRORAČUNA JAVNE USTANOVE „NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA“

 

 

UVJETI PRIJAVE 

I.

 

U proračunu Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ (dalje u tekstu: Ustanova) za 2022. godinu planirana su novčana sredstva za dodjelu udrugama i neprofitnim organizacijama.

Ustanova poziva sve udruge i neprofitne organizacije čije aktivnosti doprinose zadovoljenju javnih potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim dokumentima Ustanove, registrirane za neko od područja djelovanja navedenih u Klasifikaciji djelatnosti udruga, a kojima su financijska sredstva potrebna  radi provođenja aktivnosti koje potiču zaštitu prirode, održivi razvoj, ruralni razvoj te povećanje ekološke spoznaje, razvoj lokalne poljoprivrede i održivog turizma, unapređuju sigurnost kretanja u prirodi, zaštitu i očuvanje nematerijalnih kulturnih dobara, razvoj sporta i sportskih aktivnosti te organizaciju sportskih manifestacija, a naročito za programe koji su usmjereni na razvoj Ustanove i šire destinacije, da se prijave za dodjelu financijskih sredstava.

Udruge i neprofitne organizacije koje se prijave na Javni poziv trebaju imati podmirene ugovorne obveze prema Ustanovi.

Nakon realizacije aktivnosti za koje su dodijeljena financijska sredstva, udruge i neprofitne organizacije su dužne Ustanovi dostaviti izvješće o utrošenim sredstvima i to najkasnije do 10. siječnja 2023. godine.

KRITERIJ ZA ODABIR

II.

 

Prednost prilikom odabira imat će Korisnici koji provode sljedeće aktivnosti odnosno potiču:

 • zaštitu prirode
 • održivi razvoj
 • ruralni razvoj
 • povećanje ekološke spoznaje
 • razvoj lokalne poljoprivrede
 • razvoj održivog turizma
 • unapređuju sigurnost kretanja u prirodi
 • zaštitu i očuvanje nematerijalnih kulturnih dobara
 • razvoj sporta, sportskih aktivnosti i organizaciju sportskih manifestacija te
 • naročito potiču programe koji su usmjereni na razvoj Ustanove i šire destinacije.

DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU

III.

 

Prijava na Javni poziv mora sadržavati:

 1. ispunjen, ovjeren i potpisan obrazac za prijavu (preuzima se na web stranici Ustanove)
 2. izvadak iz Registra udruga RH ili drugog odgovarajućeg registra (ne stariji od 2 mjeseca od dana objave javnog poziva) ili ispis elektronske stranice iz Registra udruga RH sa svim podacima udruge odnosno ispis elektronske stranice iz Registra neprofitnih organizacija Ministarstva financija RH
 3. potvrda nadležne porezne uprave o nepostojanju duga prema RH (ne starija od 30 dana od dana objave Javnog poziva).
 4. izjava o ispunjavanju preuzetih obveza iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz javnih izvora.
 5. dokaz da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge/neprofitne organizacije ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaj ili kazneno djelo iz članka 48. stavka 2. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (navedeno se dokazuje uvjerenjem/potvrdom nadležnog suda da se ne vodi postupak protiv osobe ovlaštene za zastupanje Korisnika koja je potpisala obrazac za dodjelu sredstava i koja je ovlaštena potpisati ugovor o financiranju).

Dokumentacija treba biti potpisana i ovjerena pečatom od strane ovlaštene osobe podnositelja zahtjeva i dostavljena u izvorniku u jednom primjerku.

NAČIN PRIJAVE

IV.

 

Prijave se mogu dostaviti:

preporučenom pošiljkom na adresu: Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera, ZSC dr. Ivo Pevalek, Josipa Jovića 19, 53 231 Plitvička Jezera, s naznakom: „Ne otvaraj – javni poziv - donacije 2021“.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

V.

 

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave odnosno od 27. listopada 2021. godine do 26. studenog 2021. godine zaključno.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

ROK ZA DONOŠENJE ODLUKE I NAČIN OBJAVE

VI.

 

Odluku o odabiru donosi ravnatelj Ustanove na prijedlog Povjerenstva, u roku od 60 dana računajući od zadnjeg dana roka za dostavu prijava.

Popis odabranih udruga/neprofitnih organizacija koje će biti financirane iz proračuna Ustanove biti će objavljen na web stranici Ustanove te će s istima biti sklopljen ugovor o dodjeli financijskih sredstava.

U Plitvičkim Jezerima 27. listopada 2021. godine

KLASA: 421-03/21-03/01

URBROJ: 2125/84-04-01/2-21-1

                                                                                                                           Ravnatelj

                                                                                                                    Tomislav Kovačević

 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Odjelu pravnih, kadrovskih i općih poslova (v.d. Voditeljica Odjela PKO, Josipa Matanić) radnim danom od 7,00 do 15,00 sati na broj: 053/751-376 ili u istom vremenu na broj: 099/2767-389.

Odluka o objavi Javnog poziva za dodjelu financijskih sredstava

Pravilnik o uvjetima i kriterijima za dodjelu financijskih sredstava udrugama i neprofitnim organizacijama

Izjava o urednom ispunjenju obveza iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju 2021

Obrazac proračuna programa ili projekta

Obrazac Ugovora o dodjeli financijskih sredstava

Obrazac za izvještavanje 2022

Obrazac za prijavu 2021

Upute za prijavitelje 2021

Odluka o produženju roka