REZULTATI JAVNOG POZIVA

REZULTATI JAVNOG POZIVA

za „Stipendiranje učenika u ugostiteljskim zanimanjima Srednje škole Plitvička jezera“

Na temelju članka 21. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ (Klasa: 011-01/04-016, Urbroj: 517-04-14-5 od 28.05.2014. godine), a povodom Javnog poziva za „Stipendiranje učenika u ugostiteljskim zanimanjima Srednje škole Plitvička jezera“, ur.broj: 10225/19 od 29. listopada 2019. godine, sukladno prijedlogu Povjerenstva za provedbu Javnog poziva za „Stipendiranje učenika u ugostiteljskim zanimanjima Srednje škole Plitvička jezera“, donesena je Odluka o dodjeli stipendija sljedećim učenicima:

SMJER - KONOBAR

MATEJ TURKALJ

DAVID TURKALJ

IVAN BIĆANIĆ

KARLO NOĆ

SMJER KUHAR

ANA BRAJKOVIĆ

JELKA DŽANAN

JOSIP MARIĆ

SMJER – HOTELIJERSKO TURISTIČKI – TEHNIČAR

LUCIJA PAVLIĆ

ANTONELA MATOVINA

MATEJ MALKOČ

IVONA BOŽIĆ

VIKTORIA SABLJAK

NIKA GRČEVIĆ

ANTONIJA BIĆANIĆ

DANIJEL VAŠAREVIĆ

ANJA PRIBIĆ

.

S navedenim učenicima će u roku od 30 dana od objave rezultata biti sklopljeni Ugovori o dodjeli stipendija. O potpisivanju Ugovora kao i o svim ostalim podacima vezanim uz dodjelu stipendija učenici će biti pravovremeno obavješteni telefonskim putem.

Pitanja vezana uz rezultate Javnog poziva možete uputiti na broj telefona 053/751-376 ili 099/2767389.

 

Plitvička Jezera, 28. studeni 2019. godine

Ur.broj: 10999/19

   Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva


Na temelju članka 21. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ i Sporazuma o suradnji sklopljenog između Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera i Srednje škole Plitvička jezera, ur. broj: 5280/18 od 19. lipnja 2018. godine, Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“ objavljuje

JAVNI POZIV

 za „Stipendiranje učenika u ugostiteljskim zanimanjima Srednje škole Plitvička jezera“

 

 1. PREDMET I TRAJANJE JAVNOG POZIVA

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela stipendija Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ (dalje u tekstu: Ustanova) učenicima Srednje škole Plitvička jezera (dalje u tekstu: Srednja škola).

Javni poziv se objavljuje na službenim web stranicama Ustanove (www.np-plitvicka-jezera.hr). Prijave se zaprimaju od dana objave ovog Javnog poziva do 15. studenog 2019. godine.

2. CILJ JAVNOG POZIVA

Povezivanje obrazovanja s turizmom kroz stipendiranje učenika, što rad u turizmu čini inovativnim i dugoročno održivim.

Promicanje, vrednovanje i osobni i profesionalni razvoj mladih koji se školuju za turističko – ugostiteljska zanimanja. 

3. IZNOS SREDSTAVA

Stipendije se dodjeljuju za razdoblje od rujna do lipnja – tijekom trajanja nastavne godine. Iznos stipendije je 1.800,00 kuna mjesečno po učeniku.

4. KORISNICI KOJIMA JE JAVNI POZIV NAMIJENJEN

Ovaj Javni poziv namijenjen je učenicima prvog razreda Srednje škole koji se obrazuju u ugostiteljskim zanimanjima i to za zanimanja: kuhar, konobar i hotelijersko – turistički tehničar.

Predviđeno je dodjeljivanje stipendije za sljedeće učenike:

SMJER

BROJ UČENIKA PRVOG RAZREDA KOJIMA ĆE SE DODIJELJIVATI STIPENDIJA

Konobar

5

Kuhar

6

Hotelijersko-turistički tehničar

5

SVEUKUPNO

16

5. NAMJENA

Sufinanciranje troškova školovanja učenicima.

6. IZNOS I NAČIN ISPLATE

Iznos sredstava koji će se dodjeljivati je 1.800,00 kuna po učeniku mjesečno tijekom nastavne godine od rujna do lipnja.

Stipendije se isplaćuju korisnicima jednom mjesečno, za prethodni mjesec.

Učenici koji na temelju rezultata ovog Javnog poziva ostvare pravo na korištenje stipendije, navedena sredstva će im biti dodjeljivanja do kraja srednjoškolskog obrazovanja uz uvjet redovnog upisivanja nastavnog programa bez ponavljanja razreda.

7. OBVEZE KORISNIKA

Po završetku školovanja korisnici stipendija koji su  stekli zanimanje zbog kojeg im je odobrena stipendija, dužni su prihvatiti zaposlenje na radnom mjestu u struci za koju im je stipendija odobrena u Ustanovi, najmanje u trajanju koliko je trajalo njegovo stipendiranje.

8. NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE ZA DODJELU STIPENDIJA

 Prijava za dodjelu stipendija podnosi se putem Prijavnog obrasca koji se nalazi u privitku ovog Javnog poziva. Uz ispunjeni Prijavni obrazac prilaže se i propisana dokumentacija.

Prijava (Prijavni obrazac s propisanom dokumentacijom) se podnosi (u prizemlju Znanstveno – stručnog centra dr. Ivo Pevalek, radnim danom u vremenu od 7,00 do 15,00 sati) ili šalje na adresu: Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“, Znanstveno – stručni centar dr. Ivo Pevalek, Josipa Jovića 19, 53 231 Plitvička Jezera, sa naznakom: „Za Javni poziv – Stipendiranje učenika 2019/2020“

Prijave je moguće podnijeti do zaključno 15. studenog 2019. godine.

O tijeku i rezultatima ovog natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“(www.np-plitvicka-jezera.hr) i osobno telefonskim putem.

9. POSTUPAK ODOBRAVANJA STIPENDIJE

Stipendije se odobravaju unaprijed predviđenom broju učenika što je definirano točkom 4. ovog Javnog poziva, na način da će stipendije biti dodijeljene predviđenom broju učenika koji ostvare najviši broj bodova sukladno propisanim uvjetima.

U slučaju jednakog broja bodova, prednost ima učenik/ica u težoj materijalnoj i socijalnoj situaciji, a ukoliko ovaj kriterij ne donesene različit broj bodova, prednost ima učenik/ica koji je ostvario bolji uspjeh u prethodnoj školskoj godini.

10. ZAVRŠNE ODREDBE

Ustanova zadržava pravo izmjena i dopuna ovog Javnog poziva.

Korisnici stipendije potpisom Ugovora daju suglasnost da se u okviru promidžbenih aktivnosti Ustanove medijski prati provedba Projekta putem kojeg su ostvarili stipendije, te pristaje na javnu objavu svojih podatka u kontekstu dodjele stipendije.

Eventualne izmjene i dopune Javnog poziva objavit će se na mrežnim stranicama Ustanove (www.np-plitvicka-jezera.hr).

U Plitvičkim Jezerima 29. listopada 2019. godine

Ur. broj: 10225/2019

                    Ravnatelj

                    Tomislav Kovačević

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Odjelu pravnih, kadrovskih i općih poslova (pravnica u Odjelu PKO, Josipa Matanić) radnim danom od 7,00 do 15,00 sati ili u istom vremenu na broj: 053/751-376.

Dokumenti :


REZULTATI JAVNOG POZIVA

za „Stipendiranje učenika u ugostiteljskim zanimanjima Srednje škole Plitvička jezera“

Na temelju članka 21. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ (Klasa: 011-01/04-016, Urbroj: 517-04-14-5 od 28.05.2014. godine), a povodom Javnog poziva za „Stipendiranje učenika u ugostiteljskim zanimanjima Srednje škole Plitvička jezera“, ur.broj: 8373/18 od 10. rujna 2018. godine te Izmjena i dopuna Javnog poziva od 3. listopada 2018. godine, ur.broj: 9892/18, sukladno prijedlogu Povjerenstva za provedbu Javnog poziva za „Stipendiranje učenika u ugostiteljskim zanimanjima Srednje škole Plitvička jezera“, donesena je Odluka o dodjeli stipendija sljedećim učenicima:

 SMJER -KONOBAR

JOSIP MLAĐEN

JOSIPKA VUKOVIĆ

IVONA BLANUŠA

MATEO MAČIĆ

JURE ČANČAR

MARKO HODAK

ANA ŠPEHAR

LUKA BIĆANIĆ

DANIJELA CRNKOVIĆ

SMJER - KUHAR

LUKA KOKOT

DENIS BOŽIĆ

MATEJ LUKETIĆ

KATARINA ŠPEHAR

JOSIP KOVAČIĆ

DANIEL RENDULIĆ

DAVID PRPIĆ

SMJER – SLASTIČAR

IVANA HODAK

MATEJA ANUŠIĆ

DANIJELA PINTAR

MARINA RAMLJAK

LUKA MAGDIĆ

ANA PAULIĆ

SMJER – HOTELIJERSKO TURISTIČKI – TEHNIČAR

JELENA PAVLIČIĆ

VEDRAN FILIPČIĆ

DOMINIK FILIPČIĆ

LORIN MARIJA KATIĆ

MARIJA GAŠLJEVIĆ

ANTE MLAĐEN

JELENA HODAK

MAGDALENA GRUBEŠIĆ

MONIKA MATOVINA

FRAN HODAK

ANAMARIJA CINDRIĆ

BLANKA BIĆANIĆ

LEA HODAK

AGATA BIĆANIĆ

FILIP STJEPANOVIĆ

MIHAELA STJEPANOVIĆ

NIKOLA RAPAIĆ

LOVRO NIKOLIĆ

ANA MALKOČ

 

- S navedenim učenicima će u roku od 30 dana od objave rezultata biti sklopljeni Ugovori o dodjeli stipendija. O potpisivanju Ugovora kao i o svim ostalim podacima vezanim uz dodjelu stipendija učenici će biti pravovremeno obavješteni telefonskim putem.

- Pitanja vezana uz rezultate Javnog poziva možete uputiti na broj telefona 053/751-375.

 

 

Plitvička Jezera, 13. studeni 2018. godine

URBROJ: 11897/18

                                                                                              Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva

 


IZMJENE I DOPUNE JAVNOG POZIVA

za „Stipendiranje učenika u ugostiteljskim zanimanjima Srednje škole Plitvička jezera“

 

(javni poziv od 10. rujna 2018. godine, ur.broj: 8373/18 – objavljen dana 10. rujna 2018. godine na web stranicama Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera).

Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera (dalje u tekstu: Ustanova) objavila je dana 10. rujna 2018. godine, pod ur. brojem 8373/18 na web stranicama Ustanove, Javni poziv za „Stipendiranje učenika u ugostiteljskim zanimanjima Srednje škole Plitvička jezera“ (dalje u tekstu: Javni poziv).

Obzirom na iskazani interes učenika, povećava se broj stipendija za učenike koji pohađaju Srednju školu Plitvička jezera za zanimanje hotelijersko – turistički tehničar te se sukladno navedenom mijenja točka 4. Javnog poziva te ista glasi:

„4. KORISNICI KOJIMA JE JAVNI POZIV NAMIJENJEN“

Ovaj Javni poziv namijenjen je učenicima Srednje škole koji se obrazuju u ugostiteljskim zanimanjima i to za zanimanja: kuhar, konobar, slastičar i hotelijersko-turistički tehničar.

Predviđeno je dodjeljivanje stipendije za sljedeće učenike:

SMJER

BROJ UČENIKA KOJIMA ĆE SE DODIJELJIVATI STIPENDIJA

UKUPNO UČENIKA

Hotelijersko – turistički tehničar

Predviđeno je dodjeljivanje stipendije za 5 učenika/ice 1. razreda, 5 učenika 2. razreda, 5 učenika 3. razreda i 5 učenika 4. razreda u školskoj 2018./2019. godine koji ostvare najveći broj bodova prilikom prijave na ovaj Javni poziv

20

Konobar

Predviđeno je dodjeljivanje stipendije za dva učenika/ice 1. razreda, za tri učenika/ice 2. razreda i 5 učenika/ice 3. razreda u školskoj 2018./2019. godini, a koji ostvare najveći broj bodova prilikom prijave na ovaj Javni poziv

10

Kuhar

Predviđeno je dodjeljivanje stipendije za pet učenika/ica 1. razreda, za 5 učenika/ica 2. razreda i za 10 učenika/ica 3. razreda u školskoj 2018./2019. godini koji ostvare najveći broj bodova prilikom prijave na ovaj Javni poziv

20

Slastičar

Predviđeno je dodjeljivanje stipendije za dva učenika/ice 1. razreda i za dva učenika/ice 2. razreda u školskoj 2018./2019. godini, a koji ostvare najveći broj bodova prilikom prijave na ovaj Javni poziv

4

SVEUKUPNO

54

Sukladno navedenim izmjenama produžava se rok prijave na Javni poziv. Učenici mogu prijave podnijeti do zaključno 22. listopada 2018. godine.

 

U ostalom Javni poziv ostaje neizmijenjen.

 

U Plitvičkim Jezerima 3. listopada 2018.

Ur. broj: 9892/2018

                                                                                                                                    Ravnatelj

                                                                                                                                    Tomislav KovačevićNa temelju članka 21. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ i Sporazuma o suradnji sklopljenog između Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera i Srednje škole Plitvička jezera, ur. broj: 5280/18 od 19. lipnja 2018. godine, Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“ objavljuje

JAVNI POZIV

 

za „Stipendiranje učenika u ugostiteljskim zanimanjima Srednje škole Plitvička jezera“

 

 

1. PREDMET I TRAJANJE JAVNOG POZIVA

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela stipendija Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ (dalje u tekstu: Ustanova) učenicima Srednje škole Plitvička jezera (dalje u tekstu: Srednja škola).

Javni poziv se objavljuje na službenim web stranicama Ustanove (www.np-plitvicka-jezera.hr).

Prijave se zaprimaju od dana objave ovog Javnog poziva do 15. listopada 2018. godine.

2. CILJ JAVNOG POZIVA

Povezivanje obrazovanja s turizmom kroz stipendiranje učenika, što rad u turizmu čini inovativnim i dugoročno održivim.

Promicanje, vrednovanje i osobni i profesionalni razvoj mladih koji se školuju za turističko – ugostiteljska zanimanja.

 3. IZNOS SREDSTAVA

Stipendije se dodjeljuju za razdoblje od rujna do lipnja – tijekom trajanja nastavne godine. Iznos stipendije je 1.000,00 kuna mjesečno po učeniku.

 

4. KORISNICI KOJIMA JE JAVNI POZIV NAMIJENJEN

Ovaj Javni poziv namijenjen je učenicima Srednje škole koji se obrazuju u ugostiteljskim zanimanjima i to za zanimanja: kuhar, konobar, slastičar i hotelijersko-turistički tehničar.

Predviđeno je dodjeljivanje stipendije za sljedeće učenike:

 

SMJER

BROJ UČENIKA KOJIMA ĆE SE DODIJELJIVATI STIPENDIJA

UKUPNO UČENIKA

Hotelijersko – turistički tehničar

Predviđeno je dodjeljivanje stipendije za dva učenika/ice 4. razreda u školskoj 2018./2019. godine koji ostvare najveći broj bodova prilikom prijave na ovaj Javni poziv

 

2

Konobar

Predviđeno je dodjeljivanje stipendije za dva učenika/ice 1. razreda, za tri učenika/ice 2. razreda i 5 učenika/ice 3. razreda u školskoj 2018./2019. godini, a koji ostvare najveći broj bodova prilikom prijave na ovaj Javni poziv

 

10

Kuhar

Predviđeno je dodjeljivanje stipendije za pet učenika/ica 1. razreda, za 5 učenika/ica 2. razreda i za 10 učenika/ica 3. razreda u školskoj 2018./2019. godini koji ostvare najveći broj bodova prilikom prijave na ovaj Javni poziv

 

20

Slastičar

Predviđeno je dodjeljivanje stipendije za dva učenika/ice 1. razreda i za dva učenika/ice 2. razreda u školskoj 2018./2019. godini, a koji ostvare najveći broj bodova prilikom prijave na ovaj Otvoreni javni poziv

 

4

SVEUKUPNO

36

 

5. NAMJENA

Sufinanciranje troškova školovanja učenicima.

6. IZNOS I NAČIN ISPLATE

Iznos sredstava koji će se dodjeljivati je 1.000,00 kuna po učeniku mjesečno tijekom nastavne godine od rujna do lipnja.

Stipendije se isplaćuju korisnicima jednom mjesečno, za prethodni mjesec.

Učenici koji na temelju rezultata ovog Javnog poziva ostvare pravo na korištenje stipendije, navedena sredstva će im biti dodjeljivanja do kraja srednjoškolskog obrazovanja uz uvjet redovnog upisivanja nastavnog programa bez ponavljanja razreda.

7. OBVEZE KORISNIKA

Po završetku školovanja korisnici stipendija koji su  stekli zanimanje zbog kojeg im je odobrena stipendija, dužni su prihvatiti zaposlenje na radnom mjestu u struci za koju im je stipendija odobrena u Ustanovi, najmanje u trajanju koliko je trajalo njegovo stipendiranje.

8. NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE ZA DODJELU STIPENDIJA

Prijava za dodjelu stipendija podnosi se putem Prijavnog obrasca koji se nalazi u privitku ovog Javnog poziva. Uz ispunjeni Prijavni obrazac prilaže se i propisana dokumentacija.

Prijava (Prijavni obrazac s propisanom dokumentacijom) se podnosi (u prizemlju Znanstveno – stručnog centra dr. Ivo Pevalek, radnim danom u vremenu od 7,00 do 15,00 sati) ili šalje na adresu: Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“, Znanstveno – stručni centar dr. Ivo Pevalek, Josipa Jovića 19, 53 231 Plitvička Jezera, sa naznakom: „Za Javni poziv – Stipendiranje učenika 2018/2019“

Prijave je moguće podnijeti do zaključno 15. listopada 2018. godine.

O tijeku i rezultatima ovog natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ (www.np-plitvicka-jezera.hr) i osobno telefonskim putem.

9. POSTUPAK ODOBRAVANJA STIPENDIJE

Stipendije se odobravaju unaprijed predviđenom broju učenika što je definirano točkom 4. ovog Javnog poziva, na način da će stipendije biti dodijeljene predviđenom broju učenika koji ostvare najviši broj bodova sukladno propisanim uvjetima.

U slučaju jednakog broja bodova, prednost ima učenik/ica u težoj materijalnoj i socijalnoj situaciji, a ukoliko ovaj kriterij ne donesene različit broj bodova, prednost ima učenik/ica više godine školovanja.

10. ZAVRŠNE ODREDBE

Ustanova zadržava pravo izmjena i dopuna ovog Javnog poziva.

Korisnici stipendije potpisom Ugovora daju suglasnost da se u okviru promidžbenih aktivnosti Ustanove medijski prati provedba Projekta putem kojeg su ostvarili stipendije, te pristaje na javnu objavu svojih podatka u kontekstu dodjele stipendije.

Eventualne izmjene i dopune Javnog poziva objavit će se na mrežnim stranicama Ustanove (www.np-plitvicka-jezera.hr).

U Plitvičkim Jezerima 10. rujna 2018.

Ur. broj: 8373/2018

                                                                                                                                    Ravnatelj

                                                                                                                                    Tomislav Kovačević

Dokumenti :