Često postavljana pitanja

1. Kako mogu platiti ulaznicu?
Ulaznicu je moguće platiti gotovinom (samo kune) i kreditnim karticama (sve vrste kreditnih kartica: Visa, Maestro, Diners, Amex, …)

2. Je li moguće unaprijed rezervirati i kupiti ulaznicu?

Ulaznicu je moguće rezervirati i kupiti unaprijed putem linka.

3. Kako funkcionira kupnja ulaznica putem interneta?

Internet trgovina Nacionalnog parka funkcionira na način da posjetitelj mora odabrati datum, vrijeme i ulaz na koji želi ući u park. Odrađivanjem svih koraka, posjetitelj će na svoju e-mail adresu zaprimiti račun i ulaznicu. Ulaznicu kupljenu putem Internet trgovine Nacionalnog parka Plitvička jezera potrebno je spremiti na mobilni uređaj ili isprintati te ju validirati/aktivirati na službenom ulazu koji je odabran pri kupnji i unutar vremenskog perioda za koji je ulaznica kupljena. Posjetitelji koji se zateknu u posjetiteljskoj zoni s nevalidiranom/neaktiviranom ulaznicom smatrat će se da su bez važeće ulaznice te će se s njima postupati sukladno važećim pravilima Nacionalnog parka. Više na https://ticketing.np-plitvicka-jezera.hr/fl/1102/uvjeti-prodaje-u-ju-np-plitvicka-jezera.

4. Je li prijevoz panoramskim vlakom i elektrobrodom uključen u cijenu ulaznice?
Da, prijevoz je uključen u cijenu ulaznice.

5. Gdje mogu odložiti svoju prtljagu? Kolika je cijena te usluge?
Prtljagu možete besplatno odložiti u za to namijenjenom i predviđenom prostoru na Ulazu 1, Ulazu 2 i pomoćnom Ulazu Flora. Za detalje molimo da se javite na našim Ulazima.

6. Je li dozvoljen ulazak kućnih ljubimaca?
Ulazak kućnih ljubimaca je dozvoljen uz napomenu da se ne smiju slobodno kretati već biti na povodcu kako ne bi ometali i ugrožavali ostale posjetitelje.

7. Je li potrebno unaprijed rezervirati mjesto za šator ili kamper?
Slobodnog mjesta u kampovima uvijek ima dovoljno, tako da nije potrebno unaprijed rezervirati .

8. Je li moguće iznajmiti šator i ostalu opremu za kampiranje?
Nažalost, šator, kao niti ostalu opremu za kampiranje, nije moguće iznajmiti na licu mjesta.

9. Postoji li organizirani prijevoz iz kampa do Parka?
Da, postoji organizirani prijevoz autobusom iz Kampa Korana i Kampa Borje do ulaza u Nacionalni park. Prijevoz je također organiziran i za povratak iz Nacionalnog parka do kampa. Za više informacija o vremenu polaska i dolaska autobusa, obratite se na recepciji kampa.

10. Kako mogu ostvariti popust za studentsku ulaznicu?
Kako biste mogli kupiti studentsku ulaznicu, prilikom plaćanja potrebno je predočiti važeću studentsku iskaznicu. Prihvaćaju se studentske iskaznice svih svjetskih sveučilišta.

11. Postoji li u blizini ulaza u Nacionalni park autobusna stanica?
Da, neposredno u blizini Ulaza 1 i Ulaza 2 nalazi se autobusna stanica. Oba Ulaza smještena su uz samu prometnicu (državna prometnica D1), tako da s jedne i druge strane ceste postoje autobusne stanice, jedna u smjeru Zadra, a druga u smjeru Zagreba.