Javna nabava

Plan nabave za 2020. godinu

Plan nabave za 2019. godinu

Plan nabave za 2018. godinu

Plan nabave za 2017. godinu

Plan nabave za 2016 godinu

Registar ugovora o javnoj nabavi

Registar ugovora na dan 30.06.2020.

Registar ugovora na dan 31.12.2019.

Registar ugovora i okvirnih sporazuma na dan 30.6.2019

Registar ugovora na dan 31.12.2018.

Procedura plaćanja računa

  • Proceduru možete preuzeti u pdf formatu ovdje

Pravilnik o nabavi roba, usluga i radova