Sprječavanje sukoba interesa

IZJAVA O POSTOJANJU / NE POSTOJANJU SUKOBA INTERESA U SMISLU ČLANKA 76. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI („NARODNE NOVINE“ br. 120/16)

Na temelju čl. 80. st. 2. t. 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“ objavljuje da ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi ili okvirne sporazume sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata i podugovaratelja):

  1. STIROPRODUKT d.o.o. za proizvodnju i usluge; Zagreb, Jaruščica 9e; OIB: 87882825022
  2. SINKRO d.o.o.; Zagreb, Pešćanska 131; OIB: 72163607999
  3. OBRT MID, Otočac, Biškupljak 8, Otočac; OIB: 42528847117
  4. Mreža za održivi razvoj Hrvatske, Trg kralja Tomislava 34, 10410 Velika Gorica, OIB: 71718414251

  5. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području općine Rakovica, Nova Kršlja bb, 47245 Rakovica, OIB: 39648440615