Kontakti

Nacionalni park Plitvička jezera

Znanstveno-stručni centar “Dr. Ivo Pevalek”
Josipa Jovića 19
53231 Plitvička Jezera
Hrvatska

Molimo da za sve turističke informacije i savjete, kao i za hotelske rezervacije i upite, kontaktirate Službu marketinga i prodaje na neki od sljedećih kontakata:

Tel: +385 (0)53 751 014
Tel: +385 (0)53 751 015
Fax: +385 (0)53 751 013
e-mail: info@np-plitvicka-jezera.hr