Buffet “Slap”

Buffet “Slap” nalazi se u sastavu sjevernoga ulaza (Ulaz 1) u Nacionalni park. Uslužuje pića, hladna jela, te jednostavna topla jela.

  • Buffet "Slap"

    Buffet “Slap”

  • Buffet "Slap"

    Buffet “Slap”

  • Buffet "Slap"

    Buffet “Slap”