21. svibnja – Dan Natura 2000

Urednik Blog

Natura 2000 je mreža područja važnih za očuvanje rijetkih i ugroženih vrsta i staništa Europske unije. Temelji se na Direktivi o zaštiti prirodnih staništa i divlje faune i flore (Council Directive 92/43/EEC) i Direktive o zaštiti ptica (Directive 2009/147/EC). Cilj je očuvati ili ponovno uspostaviti povoljno stanje više od tisuću ugroženih i rijetkih vrsta te oko 230 prirodnih i poluprirodnih staništa.

Natura dan obilježava se svake godine 21. svibnja, na dan kada je usvojena Direktivi o zaštiti prirodnih staništa i divlje faune i flore, kako bi se podigla svijest o važnosti Natura 2000 i njenog očuvanja. Obuhvaća više od 26.000 područja i prostire se na više od 1.200.000 km2  što je čini najvećom takvom mrežom na svijetu. Natura mreža ne podrazumijeva režim stroge zaštite i zaustavljanje razvojnih aktivnosti, već uspostavu upravljačkih mehanizama koje će osigurati suživot čovjeka i prirode.

Nacionalni park Plitvička jezera važno je područje Natura 2000 značajno za rijetke i ugrožene vrste i staništa: 28 vrsta životinja i biljaka (izuzev ptice), 21 vrstu ptica, i čak 20 ciljnih stanišnih tipova, odnosno ukupno 69 ciljnih vrsta i staništa. Svojim upravljačkim aktivnostima Park osigurava njihov dugoročni opstanak.

Obilježavanje Natura dana poziv je i molba da se uključite u očuvanje Natura mreže. Svojim rukama napravite gestu leptira, simbola Natura 2000 dana, već time ste dali svoj doprinos, a zasigurno možete učiniti puno više. Svi zajedno još više.