Djelomični rezultati oglasa – Turistička sezona 2024. – za radno mjesto čistač vozila

Urednik Natječaji za posao, Novosti

(Oglas od 4. siječnja 2024. godine (Klasa: 112-03/23-02/08, Ur.broj: 2125/84-01/4-23-1) objavljen na oglasnoj ploči i web stranicama Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera i pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje

II             SLUŽBA PRIHVATA, VOĐENJA, INFORMIRANJA, PRIJEVOZA POSJETITELJA I INTERNOG TRANSPORTA

II.10.      Čistač vozila – 2 izvršitelja

PREZIME I IME                                 R. BR. PRIJAVE

  1. MAGDIĆ LUKA                                 26
  2. ŠUPUT NENAD                                625

Napomene:

  • prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat dužan je po pozivu Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera (dalje u tekstu: Ustanova) pristupiti utvrđivanju zdravstvene sposobnosti (Medicina rada Otočac)
  • ukoliko se utvrdi da izabrani kandidat ima zdravstvenih ograničenja za obavljanje poslova radnog mjesta, Ustanova će izvijestiti kandidata o nemogućnosti sklapanja ugovora o radu;
  • Ustanova ne osigurava izabranim kandidatima smještaj na području NP Plitvička jezera;
  • Odjel pravnih, kadrovskih i općih poslova će telefonskim putem kontaktirati izabranog kandidata prihvaća li sklapanje ugovora o radu u turističkoj sezoni 2024.;
  • ukoliko izabrani kandidat odustane od ponuđenog radnog mjesta poziva se da o tome pisano izvijesti Ustanovu;
  • u slučaju odustajanja izabranog kandidata i/ili prestanaka sklopljenog ugovora o radu s izabranim kandidatima za turističku sezonu 2024., Ustanova će putem web stranice (www.np-plitvicka-jezera.hr) objaviti izmjene i dopune rezultata predmetnog oglasa odnosno objaviti ponovno oglas ili isti poništiti

U Plitvičkim Jezerima 1. ožujka 2024.

KLASA: 112-03/23-02/08

URBROJ: 2125/84-04-01/2-24-817

Ravnatelj

Tomislav Kovačević

Rezultati oglasa