Dopuna poziva na testiranje

Urednik Natječaji za posao

DOPUNA
POZIV KANDIDATIMA NA TESTIRANJE
natječaj za zapošljavanje na neodređeno vrijeme –
referent turističke prodaje III vrste (m/ž) – 1 izvršitelj

 

Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera (dalje u tekstu: Ustanova) objavila je dana 28. ožujka 2018. godine Poziv kandidatima na testiranje, ur. broj: 1850/18, u kojem Pozivu je 29 od ukupno 35 prijavljenih kandidata koji zadovoljavaju propisane formalne uvjete za radno mjesto referent turističke prodaje III vrste (m/ž) – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, pozvano na pisano testiranje iz znanja stranog jezika radi utvrđivanja znanja jednog svjetskog jezika u govoru i pismu, koje testiranje je određeno za dan 3. travnja 2018. godine (utorak) u Hotelu „Jezero“ (Dvorana „Flora“) s početkom u 10,00 sati.

Nakon objave navedenog Poziva na službenim web stranicama Ustanove (www.np-plitvicka-jezera.hr), Ustanova je dana 29. ožujka 2018. godine telefonskim putem zaprimila prigovor kandidatkinje koja nije pozvana na navedeno testiranje.
Obzirom je Ustanova ustanovila da je prigovor kandidatkinje osnovan (Obrazloženje: kandidatkinja je dana 29.01.2018. neposredno putem pisarnice Ustanove dostavila jednu prijavu na natječaj u kojoj je navela da se prijavljuje i za radno mjesto: referent turističke prodaje III vrste i za radno mjesto: voditelj OJ Hotel Plitvice-Bellevue – NN br.  8/18), te da prijavljena kandidatkinja ispunjava sve formalne uvjete iz natječaja, na testiranje se poziva i kandidatkinja:

 

R.br.

Ime i prezime

30. Vesna Dukić Salopek

 

U Plitvičkim Jezerima, 29. ožujka 2018.
Ur. broj: 1852/18

        v.d. voditeljica Službe zajedničkih
poslova – tajnica Ustanove

       Nataša Maričić Brkljačić, dipl. iur.