Društvo za uređenje i poljepšanje Plitvičkih jezera

Urednik Uncategorized @hr

Hotel Plitvice izgrađen 1896. godine

Društvo za uređenje i poljepšanje Plitvičkih jezera osnovano je na inicijativu dr. Gustava Janečeka 1893. godine, a prvi predsjednik bio je grof Ladislav Pejačević. Društvo je bilo vrlo popularno i već prve godine imalo je 1180 članova. Osnovna zadaća društva bila je urediti Plitvička jezera da budu široko dostupna javnosti i istovremeno ih popularizirati u Hrvatskoj i Europi. Društvo se obvezalo da će sve aktivnosti vezane uz uređenja Plitvičkih jezera voditi tako da se sačuva krasota jezera i okolice, te da ostane sačuvan čisti narodni značaj, narodna nošnja, jezik, običaji, građevni slog, glazba i pjesma. Isto tako namjeravaju proučavati floru i faunu, klimu, geologiju i hidrologiju Plitvičkih jezera.


Doprinos društva najviše se istakao na uređenju staza, šetališta i vidikovaca te organiziranjem zabava i svečanosti iz kojih su prihodi namijenjeni za uređenje Plitvičkih jezera. Milka Trnina je 1898. u Hrvatskom zemaljskom kazalištu pjevala Wagnerovu operu „Tannhäuser“ i sav prihod sa te predstave donirala je Društvu, a oni su u znak zahvalnosti slap između Milanovca i Gavanovca prozvali Slapom Milke Trnine. Pjesnik Ivan Trnski financirao je gradnju staze na Stubicu, put oko Prošćanskog jezera te je uredio vrelo u Plitvičkom Ljeskovcu koje je po njemu nazvano Vrelo Ivana Trnskog. Gustav Janeček izgradio je prenoćište na Labudovcu te put Marije Doroteje na Donjim jezerima.

Prva velika aktivnost Društva bila je izgradnja svratišta na Plitvičkim jezerima pa je tako 1894. započela gradnja Hotela Plitvice, a hotel je dovršen i otvoren već 1896. godine.

Društvo je aktivno djelovalo sve do 1914. kada su banskom naredbom ukinuta sva građanska društva, ali je i dalje neformalno djelovalo sa manjim intenzitetom sve do Drugog svjetskog rata.

Pročitajte i druge zanimljive Priče iz Nacionalnog parka Plitvička jezera