I. DOPUNA REZULTATA PONOVLJENOG NATJEČAJA turistička sezona 2019.

Urednik Natječaji za posao

(Ponovljeni natječaj od 17. travnja 2019. godine, ur. broj: 2901/19 – objavljen dana 24. travnja 2019. godine u „Narodnim novinama“ br. 41/19, te na službenim web stranicama HZZ-a i Ustanove)

Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera (dalje u tekstu: Ustanova) objavila je dana 10. svibnja 2019. godine, pod ur. brojem: 3668/19, na web stranicama Ustanove (www.np-plitvicka-jezera.hr) Rezultate ponovljenog natječaja za turističku sezonu 2019., odnosno listu od ukupno 13 odabranih kandidata koji su podnijeli prijavu na predmetni natječaj, kojima je ponuđeno sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme (zbog povećanog opsega posla) u turističkoj sezoni 2019.

Nakon donošenja navedenih Rezultata ponovljenog natječaja, ur. broj: 3668/19 od 10. svibnja 2019. godine, jedan izabrani kandidat je odustao od sklapanja ponuđenog ugovora o radu, slijedom čega je Ustanova pristupila donošenju predmetne odluke o I. Dopuni rezultata ponovljenog natječaja, i to na način da se za upražnjeno radno mjesto nudi sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme (zbog povećanog opsega posla) za turističku sezonu 2019., kandidatu koji je također podnio prijavu na isti natječaj, kako slijedi:

III              PODRUŽNICA TRGOVINE

III.1. Prodavač II (1 izvršitelj)

  • INES MATOVINA(19) – 07.06.2019.-30.09.2019.

NAPOMENE:

– prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat dužan je po pozivu Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ pristupiti utvrđivanju zdravstvene sposobnosti (Medicina rada Karlovac);

– ukoliko se utvrdi da izabrani kandidat ima zdravstvenih ograničenja za obavljanje poslova određenog radnog mjesta, Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“ pisano će izvijestiti kandidata o nemogućnosti sklapanja ugovora o radu;

– Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“ ne osigurava izabranom kandidatu smještaj na području NP Plitvička jezera;

– izabrani kandidat dužan se u roku od 3 (tri) dana od dana objave I. Dopuna rezultata natječaja (najkasnije do 3. lipnja 2019. godine) javiti referenticama kadrovskih poslova (tel. 053/751-274; tel. 053/751-062), te izvijestiti Javnu ustanovu „Nacionalni park Plitvička jezera“ da li prihvaća sklapanje ponuđenog ugovora o radu;

– ukoliko izabrani kandidat odustane od ponuđenog radnog mjesta prije predviđenog početka rada, poziva se da o tome pisano izvijeste Ustanovu (natasa.maricic@np-plitvicka-jezera.hr).

U Plitvičkim Jezerima, 29. svibnja 2019

Ur. broj: 4604/19

                       Ravnatelj
Tomislav Kovačević