Istraživanje mikrobne razgradnje organske tvari u vodenim ekosustavima

Urednik Uncategorized @hr

Mikroorganizmi kao svi oni organizmi koje ne možemo vidjeti prostim okom, prisutni su u svim ekosustavima na Zemlji pa čak i onim iznimno ekstremnim poput hidrotermalnih izvora. Sudjeluju u kruženju elemenata poput dušika, ugljika i drugih te su izvrsni indikatori stanja ekosustava zbog njihove osjetljivosti na promjene. U slatkovodnim ekosustavima prisutna su koljena mikroorganizama Proteobacteria, Bacteroidetes, Cyanobacteria, Actinobacteria i Verrucomicrobia i imaju značajnu ulogu u razgradnji organske tvari.

U istraživanju koje je proveo Institut Ruđer Bošković tijekom uzorkovanja od lipnja 2019. godine do veljače 2021. godine, prikupljeni su i analizirani uzorci vode krških izvora, vodotoka i lotičkih biotopa jezerskog sustava. U istraživanju su korištene molekularne metode izolacije DNA, uvećanja i  sekvenciranja 16S rRNA gena koje su pomogle u taksonomiji odnosno određivanju rodova bakterijskih populacija. Na terenu su se također zabilježili i fizikalno-kemijski pokazatelji, a u laboratoriju ionskom kromatografijom odredile koncentracije pojedinih iona kemijskih pokazatelja. Dodatno su provedene i analize fungalne zajednice odnosno zajednice gljiva.

U svim uzorcima vode dominirale su bakterijske zajednice iz domene Bacteria s prethodno navedenim koljenima, ali i uz pojavu drugih koljena mikroorganizama (ukupno je bilo utvrđeno 23 različita koljena bakterija). Za izdvojiti je i nalaz populacije nove skupine bakterija Patescibacteria koje su do sada obično bile identificirane u dubokim podzemnim izvorima, a može ih se povezati s čistim okolišem. Utvrđeno je i 12 različitih koljena gljivlje zajednice te su se najbrojnijima pokazale gljive iz koljena Ascomycota, Basidiomycota i Chytridiomycota.