Izmjena natječaja za izbor Ravnatelja / Ravnateljice

Urednik Natječaji za posao

Izmjena natječaja je objavljena u NN br. 117 od 29. studeni 2017. Zadnji dan za prijavu – 12. prosinca 2017.

 

Na temelju čl. 134. st. 1. podst. 6. Zakona o zaštite prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i čl. 14. st. 1. podst. 6. Statuta Javne ustanove »Nacionalni park Plitvička jezera«, te zaključka Upravnog vijeća Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ od 27. studenog 2017. godine, Upravno vijeće Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ objavljuje

 

IZMJENU NATJEČAJA
za izbor ravnatelja/ravnateljice Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“

I           U natječaju za izbor ravnatelja/ravnateljice Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ koji je objavljen dana 22. studenog 2017. godine u Narodnim novinama (broj 114/17), dnevnom tisku – Večernjem listu, putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te putem službene web stranice Ustanove (www.np-plitvicka-jezera.hr), mijenja se rok za podnošenje prijava na natječaj na način da se isti produljuje kako slijedi:

            „Rok za podnošenje prijave je 20 dana od objave natječaja.“

II         U ostalom dijelu predmetni natječaj ostaje neizmijenjen.

 

U Plitvičkim Jezerima, 27. studenog 2017.
Ur. broj: 13576/17

Predsjednik Upravnog vijeća

Igor Kreitmeyer