Javna tribina u NP Plitvička jezera

Urednik Blog

U okviru Operativnog programa  „Konkurentnost i kohezija  2014 – 2020 (OPKK), Specifičnog cilja  6iii2  „Uspostava okvira za održivo upravljanje bioraznolikošću, primarno ekološkom mrežom Natura 2000“ Državna geodetska uprava (DGU) provodi projekt „Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima“

Provedbom projektnih aktivnosti izradit će se geodetsko-tehnička dokumentacija koja je neophodna za evidentiranje posebnog pravnog režima i preduvjet za upis prava prvokupa u službene registre unutar granica zaštićenih područja iz kategorije strogi rezervat, nacionalni park i park prirode te će se osigurati pristup informacijama i transparentnost podataka široj javnosti.

Specifični ciljevi projekta su:

Evidentiranje posebnog pravnog režima u katastarskom operatu u svim zaštićenim područjima (ujedno i područja ekološke mreže Natura 2000) iz kategorije SR, NP i PP. 

  1. Evidentiranje posebnog pravnog režima u katastarskom operatu u svim zaštićenim područjima (ujedno i područja ekološke mreže Natura 2000) iz kategorije SR, NP i PP
  2. Stvoriti preduvjete za evidentiranje i provedbu prava prvokupa u službenim registrima u svim zaštićenim područjima (ujedno i područja ekološke mreže Natura 2000) iz kategorije NP
  3. Doprinijeti jačanju svijesti javnosti omogućivanjem uvida u ažurne, točne i transparentne informacije o statusima i pravima u zaštićenim područjima i područjima EM.

Kako bi na što otvoreniji način informirala zainteresiranu javnost o projektu EPPR Državna geodetska uprava  za zaštićena područja obuhvaćenih projektom organizira javne tribine.

Za geodetske podloge NP Plitvička jezera javna tribina će se održati 21.09.2022. na adresi Višenamjenska dvorana ZSC-a, Znanstveno stručni centar Dr. „Ivo Pevalek, Josipa Jovića 19, Plitvička Jezera u 11h.

Sve informacije vezane uz projekt i kalendar događanja dostupne su na mrežnoj stranici https://eppr.dgu.hr/