Obustava natječaja

Urednik Natječaji za posao

OBUSTAVA NATJEČAJA

zapošljavanje namještenika na određeno vrijeme –

KV stolar (m/ž) – 1 izvršitelj

(radi zamjene zbog odsutnosti postojećeg zaposlenika)

Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera (dalje u tekstu: Ustanova), sukladno odredbi čl. 24. st. 1. i st. 2. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17), čl. 6. st. 1. i st. 2. Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu Nacionalni park Plitvička jezera (ur. broj 1430/18 od 16. travnja 2018. godine) i članka 21. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“, objavila je natječaj za prijam u radni odnos namještenika (m/ž) na određeno vrijeme u Podružnici održavanja tehnike i komunalne infrastrukture, Odsjeku stolarije – KV stolar (m/ž) – 1 izvršitelj s probnim radom 2 mjeseca (radi zamjene zbog odsutnosti postojećeg zaposlenika), sve sukladno javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama (br. 58 od 30. lipnja 2018. godine), putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranicama Ustanove.

Za navedeno radno mjesto Ustanova je zaprimila samo 1 prijavu, za koju prijavu je uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrđeno da prijavljeni kandidat ne zadovoljava propisane formalne uvjete natječaja (SSS-IV/I stupanj stručne spreme drvno-prerađivačkog smjera i najmanje jedna godina radnog iskustva u struci).

Slijedom navedenog,Ustanova je donijela odluku o obustavi natječaja za radno mjesto KV stolar (m/ž) – 1 izvršitelj s probnim radom 2 mjeseca (radi zamjene zbog odsutnosti postojećeg zaposlenika).

U Plitvičkim Jezerima, 12. srpnja 2018.

Ur. broj: 6233/18

 

Ravnatelj

Tomislav Kovačević