Treba nam vaša pomoć u suzbijanju ambrozije!

Urednik Blog

U Nacionalnom parku Plitvička jezera zabilježeno je preko 1400 biljnih svojta (vrsta i podvrsta). Među njima veliki broj rijetkih i ugroženih vrsta. Na žalost, u flori Parka zabilježene su i neke nepoželjne strane invazivne vrste. Ambrozija (Ambrosia artemisiifolia L.) je jedna od 100 najgorih stranih invazivnih vrsta u Europi, porijeklom je iz Sjeverne Amerike, zabilježena na prostoru Parka. Cvate u ljetnim mjesecima s vrhuncem u kolovozu. Većinom se širi na staništima koja su pod utjecajem čovjeka, posebno onim zapuštenim. Zbog brzog širenja Europom i prvenstveno njenog štetnog utjecaja sve se više radi na prevenciji i kontroli širenja ambrozije.

OPIS BILJKE

Ambrozija je jednogodišnja zeljasta biljka, uspravne, dlakave i često crvenkaste stabljike, bogato razgranjene u gornjem dijelu, visine i preko 150 cm. Listovi su duboko perasto razdijeljeni, svijetlo zeleni i mekano dlakavi. Cvjetovi su joj sitni i neugledni grupirani u male glavice. Muški cvjetovi razvijaju se na vrhu stabljike, a ženski kod gornjih listova. Jedna biljka u polinacijskoj sezoni proizvede i do 100 000 000 peludnih zrnaca, koja se raznose vjetrom, a zabilježeno je da zračnim strujama mogu putovati i preko 300 km. Jedna biljka godišnje proizvede i preko 6000 plodića, koji klijavost zadržavaju i do 30 godina. Ambrozija cvate od početka ljeta (lipanj) do prvih jesenskih mrazeva (čak do listopada).

EKOLOGIJA

Vrlo je prilagodljiva i otporna biljka. Najčešća je na zapuštenim sunčanim i suhim staništima narušenim čovjekovim djelovanjem. Česta je uz naselja, ceste, pruge, na poljoprivrednim i drugim obradivim površinama, uz smetlišta i sl.


NAČIN ŠIRENJA

Na nova područja ambrozija se najčešće unosi nenamjerno, npr. sa sjemenjem žitarica, hranom za ptice, travom za travnjake ili zemljom za građevinske radove. Većinom se širi na staništima koja su pod utjecajem čovjeka, a posebno onim zapuštenim.

Štetni utjecaj ambrozije:

  1. Pelud ambrozije jedan je od najjačih alergena!
  2. Uništava i mijenja prirodna staništa, istiskuje zavičajne biljke, nagrđuje javne površine.
  3. Korov koji zarasta obrađene površine i uništava poljoprivredne kulture.

Temeljem Naredbe o poduzimanju mjera obveznog uklanjanja ambrozije (Ambrosia artemisifolia) NN 72/2007., u cilju suzbijanja i sprječavanja daljnjeg širenja ovog korova potrebno je informirati i podsjetiti vlasnike i korisnike poljoprivrednog obrađenog i neobrađenog zemljišta (vrtova, oranica, livada itd.) ovlaštenike upravljanja i održavanja vodotocima i kanalima te površinama uz vodotoke i kanale, ovlaštenike upravljanja i održavanja površina uz javne prometnice, da su obvezni redovito u tijeku sezone prije početka cvatnje)u više navrata provoditi mjere uklanjanja ambrozije.
Akcije uklanjanja održavaju se u lipnju i srpnju (ovisno o podneblju), prije početka njene cvatnje. Kako se na području Parka i okolice približava period cvatnje ambrozije krajnje je vrijeme za njeno uklanjanje.
Kontinuirani napori uz vašu pomoć nam jedino mogu pomoći u suzbijanju ove nepoželjne biljne vrste

 

ŠTO MOŽETE UČINITI?

  1. Očuvati površine na kojima ambrozija dosad nije zabilježena te spriječiti njeno daljnje širenje.
  2. Izbjegavati kupnju i sijanje mješavina trava i žitarica nekontroliranog podrijetla te takvu hranu za životi nje ili zemlju za građevinske radove.
  3. Naučiti raspoznavati ambroziju u razdoblju dok je biljka mlada i ne stvara muške cvjetove s alergenom peludi.
  4. Savjesno se ponašati prema uočenim biljkama ambrozije – uništavati biljke na manjim površinama u osobnom vlasništvu čupanjem i plijevljenjem (mehaničko uklanjanje). Takvo uklanjanje je vrlo učinkovito, ali dugotrajno vrlo zahtjevno na velikim površinama.
  5. Bilježiti i dojavljivati opažene veće površine obrasle ambrozijom komunalnom redaru i JU Nacionalni park Plitvička jezera.
  6. Redovita košnja i održavanje javnih površina. Kratkotrajnog je učinka jer će se biljke obnoviti i nakon košnje.

Upotreba kemijskih sredstava (herbicida) na području Parka nije dozvoljena!