Posjet nacionalnim parkovima i spomenicima prirode u Sjevernoj Makedoniji

Urednik Blog, Novosti, Novosti stručne službe

Skupina od 5 predstavnika Službe zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja boravila je sredinom lipnja u Republici Sjevernoj Makedoniji. U Sjevernoj Makedoniji imaju 4 nacionalna parka: Pelister proglašen 1948. godine, Mavrovo proglašen 1949. godine, Galičica, proglašena 1958. godine i Šar Planina, proglašena nacionalnim parkom 2021. godine. Tom prilikom posjetili su Nacionalni park Mavrovo, Nacionalni park Galičicu i Nacionalni Park Pelister, gdje su sa kolegama razmijenili znanja i iskustva prvenstveno o zaštiti i načinu upravljanja te izazove s kojima se susreću.

Središnji dio Nacionalnog parka Mavrovo obuhvaća dolinu i sliv rijeke Radike. U parku se nalazi i umjetno jezero Mavrovo. Ovo je površinom najveći nacionalni park u Sjevernoj Makedoniji. U nacionalnom parku Mavrovo iznimna je brojnost divokoze. Divokoza je i simbol ovog nacionalnog parka, a financiraju se od prihoda koje dobiju prodajom drveta posječenog sanitarnom sječom. Zanimljivo je da su formirali rezervate u kojima su zabranjene ove aktivnosti. Biljni i životinjski svijet nacionalnog parka je iznimno bogat. Od velikih zvijeri posebno je zanimljiv balkanski ris koji se sve češće pojavljuje. Posjetili smo mali Infocentar u mjestu Mavrovi Anovi u okviru kojeg se nalazi i suvenirnica. Zbog većeg broja vrhova viših od 2000 m nadmorske visine ovaj nacionalni park posebno je zanimljiv za planinarenje.

Nacionalni park Pelister, najstariji je nacionalni park u Jugoistočnoj Europi. Prirodne vrijednosti i problematiku s kojom se susreću djelatnici parka predstavili su u malom centru za posjetitelje koji smo obišli. Medvjed je simbol ovog nacionalnog parka. Od vrsta drveća i grmlja posebno je zanimljiva molika (Pinus peuce), vrsta endemičnog bora. U nacionalnom parku Pelister vrši se monitoring balkanskog risa i smeđeg medvjeda. Djelatnosti parka financiraju se također sanitarnom sječom.

Nacionalni park Galičica obuhvaća planinski prostor između Ohridskog i Prespanskog jezera. Iznimno je zanimljiv biljni svijet ovog nacionalnog parka. U vegetaciji dolazi foja (Juniperus excelsa), vrsta borovice. Zanimljiva drvenasta vrsta koju smo vidjeli je i makedonski hrast (Quercus trojana). Imaju mali prezentacijski centar i suvenirnicu. Prostor nacionalnog parka atraktivan je za planinarenje. Zbog blizine grada Ohrida koji je izrazito posjećena destinacija u Sjevernoj Makedoniji, Nacionalni park Galičica ima najveći broj posjetitelja od svih zaštićenih područja u Sjevernoj Makedoniji. Simbol ovog nacionalnog parka je balkanski ris kojeg sve češće bilježe i foto zamke. U  ovom nacionalnom parku provode i zanimljiv projekt reintrodukcije običnog jelena. Posebno mjesto koje smo posjetili u ovom nacionalnom parku su izvori Crnog Drima koji utječu u Ohrid, a do kojih smo imali priliku doći čamcem na vesla.

Osim nacionalnih parkova, predstavnici Stručne službe obišli su spomenik prirode Matku – Kanjon rijeke Treske, Speleološki park „Grozdanovski Jovica“ pećina „Vrelo“ te Spomenik prirode „Vevčanski izvori“. Kanjon Matka dijelom je pregrađen branom i tu se nalazi najstarije akumulacijsko jezero u Sjevernoj Makedoniji. Uzvodni dio kanjona dostupan je čamcem koji vozi do pećine „Vrelo“ i Speleološkog parka „Grozdanovski Jovica“. Spomenik prirode „Vevčanski izvori“ čine krški izvori u selu Vevčani. Selo Vevčani najvećim dijelom ima tradicionalnu arhitekturu s brojnim crkvicama, a poznato je po Vevčanskom karnevalu, tradicijskog glazbi i gastronomiji. Zanimljivo je bilo čuti kako je trajala borba lokalnog stanovništva za zaštitu ovih izvora.

Od kulturne baštine posjećeni su Manastir Sv. Jovan Bigorski i Manastir Sv. Naum te kulturna baština grada Ohrida. Zanimljivost je da je  zbog izuzetnih prirodnih i kulturnih vrijednosti, 1980. godine Ohridsko jezero i grad Ohrid proglašeni su za Svjetsku baštinu i pod zaštitom su UNESCO-a. God. 2019. zaštićeno područje je prošireno i na sjeverozapadno, albansko područje Ohridskog jezera, uključujući poluotok Lin i dio zemlje duž obale koja povezuje poluotok s makedonskom granicom. S iznimno bogatom poviješću, kulturnom i prirodnom baštinom te kulturnim zametnostima Sjeverne Makedonije, Skopja i Ohrida, Strugom, Bitolom, Resenom, Prilepom, Velesom i ostalim mjestima upoznao nas je gospodin Zoran Tanevski ujedno vodič i vozač s kojim je iznimno zadovoljstvo bilo upoznati ovu prekrasnu zemlju. Elizabeti Planinić velika hvala za organizaciju puta i prijedlozima „za najbolje od Sjeverne Makedonije“.

Zahvaljujemo svim našim domaćinima, ravnatelju JU Nacionalni park „Mavrovo“,  gospodinu Samiru Ajdiniju,  kolegi Tomi Đorđevskom i svim djelatnicima JU NP „Mavrovo“ koji su svoje vrijeme, znanja i iskustvo podijelili s nama. Zahvaljujemo ravnatelju JU Nacionalni park „Galičica“ gospodinu Aleksandru Buzlevskom i svim djelatnicima NP „Galičica“, koji su svoje vrijeme, znanje i iskustvo podijelili s nama. Zahvala ravnatelju JU Nacionalni park “Pelister“ Maliku Šemšediniju,  kolegici Violeti Sotirovskoj, koja nam je u prezentaciji izložila informacije o prirodnim i kulturnim vrijednostima NP „Pelister“ te svim djelatnicima JU Nacionalni park “Pelister“  koji su svoje vrijeme, znanja i iskustvo podijelili s nama.

Posebna zahvala gospodinu Andonu Bojadžiju iz JU Nacionalni park „Galičica“ koji je najviše pomogao u organizaciji susreta s kolegama iz sjeverno-makedonskih nacionalnih parkova te razmjenu znanja i iskustava s kolegama.

Više o ovim zaštićenim područjima možete pogledati na:

https://npmavrovo.org.mk/

https://park-pelister.com/en

https://galicica.org.mk/en/