Poziv kandidatima na intervju

Urednik Natječaji za posao

POZIV KANDIDATIMA NA INTERVJU

(natječaj za zapošljavanje na neodređeno vrijeme) 

voditelj OJ Hotel Plitvice i Bellevue (m/ž) – 1 izvršitelj

Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera (dalje u tekstu: Ustanova), sukladno odredbi čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17), članka 6. Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu Nacionalni park Plitvička jezera (ur. broj 2862/14 od 8. travnja 2014. godine) i članka 21. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“, objavila je natječaj za prijam u radni odnos službenika (m/ž) na neodređeno vrijeme, kojim natječajem je obuhvaćeno i radno mjesto u Podružnici hotelijerstva i ugostiteljstva: voditelj OJ Hotel Plitvice i Bellevue (m/ž) – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme s probnim radom 6 mjeseci, sve sukladno javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama (br. 8 od 24. siječnja 2018. godine), putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranicama Ustanove.

Za navedeno radno mjesto Ustanova je zaprimila ukupno 6 prijava.

Svi kandidati koji su dostavili pravovremenu i potpunu prijavu za navedeno radno mjesto pozivaju se da pristupe na intervju koji će se održati dana 13. ožujka 2018. godine (utorak) s početkom u 8,00 sati u Hotelu „Jezero“ (TV salon) – Plitvička Jezera.

Za radno mjesto: voditelj OJ Hotel Plitvice-Bellevue (m/ž) Vrijeme početka intervjua
1. SANJA IVANKOVIĆ 8,00 sati
2. VESNA DUKIĆ SALOPEK 8,20 sati
3. SANJA ANUŠIĆ AUGUSTINOVIĆ 8,40 sati
4. MIRJANA VUKOVIĆ 9,00 sati
5. SANDRA ŠEBALJ 9,20 sati
6. ŠIME KNEŽEVIĆ 9,40 sati

Kandidati koji ne pristupe intervjuu smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj.

Za sve dodatne informacije ili pojašnjenja, kao i primjedbe na uočene greške ili nepravilnosti u popisu kandidata pozvanih na intervju, kandidati se mogu obratiti v.d.  voditeljici Službe zajedničkih poslova – tajnici Ustanove Nataši Maričić Brkljačić, dipl. iur. (tel. 053/751-375; mob. 099/2767-300).

U Plitvičkim Jezerima, 8. ožujka 2018.

Ur. broj:  1332/18

Ravnatelj

Tomislav Kovačević