Poziv na razgovor (intervju) za prijam u radni odnos radnika (m/ž) na određeno vrijeme (turistička sezona 2023.) – 2. dio

Urednik Natječaji za posao

Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam u radni odnos radnika (m/ž) na određeno vrijeme (turistička sezona 2023.) objavljenog dana 30. siječnja 2023. godine na oglasnoj ploči i web stranicama Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ (dalje u tekstu: Ustanova) te web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, objavljuje:

II. DIO – INTERVJU INFORMATORI

Razgovor s kandidatima/kinjama za rad na radnom mjestu: informator (2. dio), obavljat će se 22. ožujka 2023. godine (srijeda) u hotelu Jezero (Plitvička Jezera) – tv salon – prema sljedećem rasporedu:

I. INFORMATOR – 22.03.2023. s početkom u 11,00 sati

                PREZIME I IME                                  REDNI BROJ PRIJAVE                

1             Bićanić Marko (2002)                                132

2             Stjepanović Filip (2002)                            136

3             Pejkunović Filip (2002)                              158

4             Bionda Mario (1995)                                 166

5             Bionda Mihael (2004)                                168

6             Jurković Mario (1998)                                174

7             Petranović Matea (2001)                          229

8             Katić Katarina (1998)                                 234

9             Špehar Josipa (1999)                                  258

22.03.2023. s početkom u 12,00 sati

10          Ralić Petar (2003)                                       262

11          Hodak Matea (2004)                                  302

12          Matovina Adriana (2004)                         319

13          Kilić Anamarija (2001)                               329

14          Kilić Jozo (2002)                                         333

15          Mesić Korana (2001)                                  373

16          Pavlić Lucija (2005)                                    383

17          Matovina Mirna (2000)                             432

18          Katić Lorin Marija (2003)                         451

22.03.2023. s početkom u 13,00 sati

19          Podnar Lucijana (2001)                            490

20          Hodak Stela (2004)                                   491

21          Sertić Vikoria (2001)                                 518

22          Jukić Maria Magdalena (2003)                 527

23          Gašljević Marija (2003)                            534

24          Nikolić Lovro (2002)                                 570

25          Krstić Dejan (1991)                                   635

26          Sabljak Ivan (1991)                                   659

27          Tepavac Kosovka (2004)                          660

22.03.2023. s početkom u 14,00 sati

28          Marijanović Nikola (2002)                       661

29          Šebalj Lorena (2002)                                 662

30          Kesić Lucija (2003)                                    664

31          Malkoč Matej (2004)                                 666

32          Palijan Monika (2003)                               681

33          Obajdin Sara (1999)                                  686

34          Pavlić Nives (2003)                                    689

35          Brajdić Martina (1998)                              695

36          Rukavina Marica (1979)                           711

U Plitvičkim Jezerima, 21.03.2023.

KLASA: 112-03/23-02/01

URBROJ: 2125/84-04-01/2-23-704

                                                                                                                       Povjerenstvo za provedbu oglasa

POZIV NA RAZGOVOR – TURISTIČKA SEZONA 2023 – INFORMATOR – 2. dio