Predočavanja katastarske izmjere

Urednik Blog

POŠTOVANI VLASNICI I KORISNICI NEKRETNINA NA PODRUČJU OPĆINE BABIN POTOK I OPĆINE VRHOVINE, ZA DIO K.O.BABIN POTOK I DIO K.O. TURJANSKI

Obavještavamo Vas o početku Predočavanja katastarske izmjere za dio K.O. Babin potok i dio K.O. Turjanski u cilju izrade novog katastarskog operata i obnove zemljišne knjige

Predočavanjem (temeljem Pravilnika o katastarskoj izmjeri NN 59/2020) elaborata katastarske izmjere nositeljima prava se predočavaju podaci utvrđeni katastarskom izmjerom. Svrha je upoznavanje stranaka sa stanjem podataka iskazanim u elaboratu katastarske izmjere.

Predočavanje katastarske izmjere za dio K.O. Babin Potok i dio K.O. Turjanski održavati će se u prostorijama Centra za pomoć u kući na adresi Gornje Vrhovine 76. Predočavanje će se vršiti od 7. studenog. do 11. studenog od 8:00 do 16:00 sati.