Podzemna staništa i stijene

Zajednica sitne merinke i bijele padimovice (as. Moehringio-Corydaletum ochroleucae), B.1.3.2.2. – jedina je od stjenjarskih zajednica unutar Parka, a razvija se na kamenim blokovima unutar bukovih šuma. Lako se prepoznaje po vrstama Moehringia muscosa i Corydalis ochroleuca.

Podzemna staništa nisu još dovoljno istražena. Budućim istraživanjima možemo očekivati veliki broj nalaza novih vrsta za faunu Hrvatske, ali isto tako i za znanost. Podzemna fauna zbog svojih karakteristika veoma je bogata endemskim svojtama te ju je upravo zbog tih razloga potrebno zaštiti.

Podzemna staništa u Parku ugrožena su nekontroliranim posjećivanjem, nelegalnim odlaganjem otpada a, vezano s time, i procjednim vodama koje mogu biti onečišćene. Takve procjedne vode dovode do ugrožavanja i vodene podzemne faune, dok je podzemna fauna općenito (naročito endemični kukac Machaerites udrzali) ugrožena i nelegalnim skupljanjem.