Rezultati natječaja – krajobrazni arhitekt

Urednik Natječaji za posao

natječaj za zapošljavanje na neodređeno vrijeme (stručni suradnik – krajobrazni arhitekt)

Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera (dalje u tekstu: Ustanova), sukladno odredbi čl. 24. stavka 1. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17, 123/19 i 66/20), članka 6. stavka 1.  Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu Nacionalni park Plitvička jezera (ur. broj 2430/18 od 16. travnja 2018. godine) i članka 21. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ , oglasila je natječaj za prijam u radni odnos u Službi zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja nacionalnog parka:

  • stručni suradnik – krajobrazni arhitekt (m/ž)

Javni natječaj je objavljen u Narodnim novinama (br. 112 od 15. listopada 2021. godine), putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranicama Ustanove.

Na temelju čl. 21. Statuta Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera i čl. 6. st. 5. Pravilnika o radu Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera, a nakon intervjua za radno mjesto stručni suradnik – krajobrazni arhitekt te prijedloga Povjerenstva za provedbu postupka natječaja za prijam u radni odnos, donesena je odluka o izboru B.T., ista nije prihvatila ponuđeno radno mjesto stoga je ravnatelj Ustanove donio odluku o izboru:

I              SLUŽBA ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I KORIŠTENJA NACIONALNOG         PARKA

I.I.          ODSJEK ZA OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE

I.I.1.       Stručni suradnik – krajobrazni arhitekt (m/ž) – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme s probnim radom 6 mjeseci

–              HRVOJE KRIVOŠIĆ

U Plitvičkim Jezerima, 20. prosinca 2021.

Ravnatelj:

Tomislav Kovačević

Rezultati natječaja-krajobrazni arhitekt