Rezultati natječaja – planer – analitičar – pripravnik m/ž

Urednik Natječaji za posao, Novosti

natječaj za zapošljavanje na određeno vrijeme

(planer – analitičar – pripravnik m/ž)

Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera (dalje u tekstu: Ustanova), sukladno odredbi čl. 24. stavka 1. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17, 123/19 i 66/20), članka 21. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ , a sukladno prethodnoj suglasnosti Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za zapošljavanje na određeno vrijeme (Klasa: 112-01/22-01/04, Urbroj: 517-02-1-1-1-22-102), oglasila je natječaj za prijam u radni odnos u Službi ekonomsko – financijskih poslova, Odjelu plana i analize:

  • planer – analitičar – pripravnik (m/ž)

Javni natječaj je objavljen u Narodnim novinama (br. 51/2022 od 29. travnja 2022. godine), putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranicama Ustanove.

Na temelju čl. 21. Statuta Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera i čl. 6. st. 5. Pravilnika o radu Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera, a nakon intervjua za radno mjesto planer – analitičar – pripravnik (m/ž), a koji je provelo Povjerenstvo za provedbu postupka natječaja za prijam u radni odnos, ravnatelj donosi odluku o izboru:

I          SLUŽBA EKONOMSKO – FINANCIJSKIH POSLOVA

I.I.       ODJEL PLANA I ANALIZE

I.I.1.    Planer – analitičar – pripravnik (m/ž) – 1 izvršitelj na određeno vrijeme (12 mjeseci)

–           ANĐELA MARIJANOVIĆ

Ravnatelj:

Tomislav Kovačević

Rezultati natječaja – planer – analitičar – pripravnik m/ž