Rezultati natječaja za posao – zamjena za bolovanje

Urednik Natječaji za posao

REZULTATI NATJEČAJA
natječaj za zapošljavanje službenika na određeno vrijeme
(radi zamjene zbog odsutnosti postojećeg zaposlenika) –
referent javne nabave (m/ž) – 1 izvršitelj

Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera (dalje u tekstu: Ustanova), sukladno odredbi čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17), članka 6. Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu Nacionalni park Plitvička jezera (ur. broj 2862/14 od 8. travnja 2014. godine) i članka 21. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“, objavila je natječaj za prijam u radni odnos službenika (m/ž) na određeno vrijeme (radi zamjene zbog odsutnosti postojećeg zaposlenika) za radno mjesto referent javne nabave (m/ž) u Odjelu nabave i skladišta, Službi zajedničkih poslova – 1 izvršitelj uz probni rad 6 mjeseci, sve sukladno javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama (br. 6 od 17. siječnja 2018. godine), putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranicama Ustanove.

Za navedeno radno mjesto Ustanova je zaprimila ukupno 4 prijave.

Dana 7. veljače 2018. godine održan je intervju s pozvanim kandidatima, s time da 1 pozvani kandidat nije pristupio intervjuu te se smatra da je povukao prijavu na natječaj.

Na temelju čl. 21. Statuta Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera i čl. 6. st. 5. Pravilnika o radu Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera, te prijedloga Sande Sertić, mag. oec. – voditeljice Odjela nabave i skladišta i Josipa Markovića, mag. iur., – referenta javne nabave,  ravnatelj Ustanove Tomislav Kovačević donio je odluku o izboru sljedećeg kandidata:

I SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA

I.I. ODJEL NABAVE I SKLADIŠTA

I.I.1. Referent javne nabave (m/ž) – 1 izvršitelj s probnim radom 6 mjeseci

KATARINA BURIĆ

 

NAPOMENE:

– izabrani radnik će započeti s radom dana 19. ožujka  2018. godine;

– izabrani radnik dužan se najkasnije u roku od 3 dana od dana objave rezultata natječaja javiti referenticama kadrovskih poslova (tel. 053/751-274 ili 053/751-062), te izvijestiti Ustanovu da li prihvaća sklapanje ponuđenog ugovora o radu.

U Plitvičkim Jezerima, 7. ožujka 2018.

Ur. broj:  1327/18

Ravnatelj

Tomislav Kovačević