REZULTATI NATJEČAJA – PRAVNIK U ODJELU OPĆIH, PRAVNIH I KADROVSKIH POSLOVA

Urednik Natječaji za posao, Novosti

natječaj za zapošljavanje na određeno vrijeme

(pravnik u Odjelu PKO – pripravnik m/ž)

Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera (dalje u tekstu: Ustanova), sukladno odredbi članka 27. stavka 1. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 56/22, 127/22 i 58/23) i članka 21. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“, a sukladno prethodnoj suglasnosti Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za zapošljavanje na određeno vrijeme (Klasa: 112-01/22-01/04, Urbroj: 517-02-1-1-1-22-102 od 24. ožujka 2022. godine), oglasila je natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u Službi zajedničkih poslova, Odjelu pravnih, kadrovskih i općih poslova za radno mjesto:

– pravnik u Odjelu pravnih, kadrovskih i općih poslova – pripravnik (m/ž)

Javni natječaj je objavljen putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranicama Ustanove dana 11. rujna 2023. godine.

Na temelju čl. 21. Statuta Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera, ravnatelj donosi odluku o izboru:

I          SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA

I.I.       ODJEL PRAVNIH, KADROVSKIH I OPĆIH POSLOVA

I.I.1.    Pravnik u Odjelu pravnih, kadrovskih i općih poslova – pripravnik (m/ž) – 1 izvršitelj na određeno vrijeme (12 mjeseci)

–           IVA MILAKOVIĆ

NAPOMENE:

                – izabrana kandidatkinja dužna je u roku od 3 (tri) dana od dana objave rezultata natječaja izvijestiti Ustanovu (tel. 053/751-274 ili 053/751-062) prihvaća li sklapanje ugovora o radu na određeno radno vrijeme za označeno radno mjesto.

U Plitvičkim Jezerima, 25. rujna 2023.

Klasa: 112-03/23-02/07

Urbroj: 2125/84-04-01/2-23-3

Ravnatelj:

Tomislav Kovačević

Rezultati natječaja