Rezultati natječaja – računovodstveni referent – blagajnik

Urednik Natječaji za posao

REZULTATI NATJEČAJA

natječaj za zapošljavanje službenika (m/ž) na određeno vrijeme (radi zamjene zbog odsutnosti postojećeg zaposlenika)

Računovodstveni referent – Blagajnik – Upravna zgrada (m/ž) – 1 izvršitelj

 

Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera (dalje u tekstu: Ustanova), sukladno odredbi čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17), članka 6. Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu Nacionalni park Plitvička jezera (ur. broj 2862/14 od 8. travnja 2014. godine) i članka 21. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“, objavila je natječaj za zapošljavanje službenika (m/ž) na određeno vrijeme (radi zamjene zbog odsutnosti postojećeg zaposlenika) – Računovodstveni referent – Blagajnik – Upravna zgrada (m/ž) – 1 izvršitelj s probnim radom 2 mjeseca, sve sukladno javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama (br. 32 od 6. travnja 2018. godine), putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranicama Ustanove.

Za navedeno radno mjesto Ustanova je zaprimila ukupno 25 prijava.

Na temelju čl. 21. Statuta Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera i čl. 6. st. 5. Pravilnika o radu Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera, ravnatelj Ustanove Tomislav Kovačević donio je odluku o izboru sljedećeg kandidata:

 

I              SLUŽBA EKONOMSKO FINANCIJSKIH POSLOVA

I.I.          ODJEL FINANCIJA

I.I.1.      Računovodstveni referent – Blagajnik – Upravna zgrada (m/ž) – 1 izvršitelj s probnim radom 2 mjeseca

JASMINA VUČETIĆ

 

NAPOMENE:

– izabrani kandidat će započeti s radom dana 10. svibnja 2018. godine;

– izabrani kandidat dužan se najkasnije u roku od 3 dana od dana objave rezultata natječaja javiti referenticama kadrovskih poslova (tel. 053/751-274 ili 053/751-062), te izvijestiti Ustanovu da li prihvaća sklapanje ponuđenog ugovora o radu.

U Plitvičkim Jezerima, 26. travnja 2018.

Ur. broj: 2943/18

Ravnatelj

Tomislav Kovačević