Rezultati natječaja – referent turističke prodaje I vrste

Urednik Natječaji za posao

REZULTATI NATJEČAJA

zapošljavanje službenika na određeno vrijeme –

referent turističke prodaje I vrste (m/ž) – 1 izvršitelj

(radi zamjene zbog odsutnosti postojećeg zaposlenika)

 

Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera (dalje u tekstu: Ustanova), sukladno odredbi čl. 24. st. 1. i st. 2. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17), čl. 6. st. 1. i st. 2. Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu Nacionalni park Plitvička jezera (ur. broj 1430/18 od 16. travnja 2018. godine) i članka 21. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“, objavila je natječaj za prijam u radni odnos službenika (m/ž) na određeno vrijeme (radi zamjene zbog odsutnosti postojećeg zaposlenika) – referent turističke prodaje I vrste (m/ž) – 1 izvršitelj s probnim radom 6 mjeseci u Službi marketinga i prodaje, sve sukladno javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama (br. 54 od 13. lipnja 2018. godine), putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranicama Ustanove.

Za navedeno radno mjesto Ustanova je zaprimila ukupno 4 prijave.

Na temelju čl. 21. Statuta Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera i čl. 6. st. 5. Pravilnika o radu Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera, ravnatelj Ustanove Tomislav Kovačević donio je odluku o izboru sljedećeg kandidata:

 

I                 SLUŽBA MARKETINGA I PRODAJE

I.I.            Referent turističke prodaje I vrste (m/ž) – 1 izvršitelj s probnim radom 6 mjeseci

  • ANKA VUKOVIĆ

 

NAPOMENE:

– izabrani kandidat će započeti s radom dana 16. srpnja 2018. godine;

– izabrani kandidat dužan se je najkasnije u roku od 3 danaod dana objave rezultata natječaja javiti referenticama kadrovskih poslova (tel. 053/751-274 ili 053/751-062), te izvijestiti Ustanovu da li prihvaća sklapanje ponuđenog ugovora o radu.

U Plitvičkim Jezerima, 9. srpnja 2018.

Ur. broj: 6171/18

Ravnatelj

Tomislav Kovačević