Rezultati natječaja – referent turističke prodaje III vrste

Urednik Natječaji za posao

REZULTATI NATJEČAJA
natječaj za zapošljavanje na neodređeno vrijeme —
referent turističke prodaje III vrste (m/ž) – 1 izvršitelj

 

Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera (dalje u tekstu: Ustanova), sukladno odredbi čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17), članka 6. Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu Nacionalni park Plitvička jezera (ur. broj 2862/14 od 8. travnja 2014. godine) i članka 21. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“, objavila je natječaj za prijam u radni odnos više službenika (m/ž) na neodređeno vrijeme, među kojima i za radno mjesto u Službi marketinga i prodaje – referent turističke prodaje III vrste (m/ž) – 1 izvršitelj s probnim radom 3 mjeseca, sve sukladno javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama (br. 8 od 24. siječnja 2018. godine), putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranicama Ustanove.

Za navedeno radno mjesto Ustanova je zaprimila ukupno 35 prijava.

Dana 3. travnja 2018. godine održano je pisano testiranje iz znanja stranog jezika radi utvrđivanja znanja jednog svjetskog jezika, na koje testiranje je pozvano ukupno 30 prijavljenih kandidata koji su dostavili pravovremenu, potpunu i urednu prijavu za predmetno radno mjesto, te koji su zadovoljavali propisane formalne uvjete za navedeno radno mjesto (posebice se odnosi na uvjet propisane stručne spreme – VŠS-VI/I stupanj stručne spreme hotelijerskog, turističkog ili drugog odgovarajućeg smjera i najmanje jedne godine radnog iskustva), sve sukladno Pozivu kandidatima na testiranje, ur. broj: 1850/18 od 28. ožujka 2018. godine i Dopuni poziva kandidatima na testiranje, ur. broj: 1852/18 od 29. ožujka 2018. godine, te je na navedeno testiranje pristupilo 14 pozvanih kandidata.

Dana 12. travnja 2018. godine obavljen je intervju s 8 kandidata koji su zadovoljili na pisanom testiranju znanja jednog svjetskog jezika.

 

Na temelju čl. 21. Statuta Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera i čl. 6. st. 5. Pravilnika o radu Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera, ravnatelj Ustanove Tomislav Kovačević donio je odluku o izboru sljedećeg kandidata:

I                 SLUŽBA MARKETINGA I PRODAJE
I.I.            Referent turističke prodaje III vrste (m/ž) – 1 izvršitelj s probnim radom 3 mjeseca
MARIO FERDERBER

 

NAPOMENE:
– izabrani kandidat će započeti s radom dana 23. travnja 2018. godine;
– prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat dužan je po pozivu Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ pristupiti utvrđivanju zdravstvene sposobnosti (Medicina rada Karlovac);
– izabrani kandidat dužan se najkasnije u roku od 3 dana od dana objave rezultata natječaja javiti referenticama kadrovskih poslova (tel. 053/751-274 ili 053/751-062), te izvijestiti Ustanovu da li prihvaća sklapanje ponuđenog ugovora o radu.

U Plitvičkim Jezerima, 16. travnja 2018.
Ur. broj:  2450/18

Ravnatelj

Tomislav Kovačević