REZULTATI NATJEČAJA – stručni referent-administrator informatičkog sustava – zamjena za BO

Urednik Natječaji za posao

REZULTATI NATJEČAJA

zapošljavanje službenika na određeno vrijeme –

stručni referent – administrator informatičkog sustava (m/ž) – 1 izvršitelj

(radi zamjene odsutnog radnika)

Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera (dalje u tekstu: Ustanova), sukladno odredbi čl. 24. st. 1. i st. 2. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17, 47/18, 123/19 i 66/20), čl. 6. st. 1. Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu Nacionalni park Plitvička jezera (ur. broj: 2430/18 od 16. travnja 2018. godine) i članka 21. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“, objavila je natječaj za prijam u radni odnos službenika (m/ž) na određeno vrijeme (radi zamjene odsutnog radnika) – stručni referent – administrator informatičkog sustava (m/ž) – 1 izvršitelj s probnim radom 3 mjeseca u Službi zajedničkih poslova, Odjelu informatike i telekomunikacija, sve sukladno javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama (br. 48 od 5. svibnja 2021. godine), putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranicama Ustanove.

Za navedeno radno mjesto Ustanova je u roku za prijavu na natječaj (zaključno sa danom 13. svibnja 2021. godine) zaprimila ukupno 3 prijave.

Nakon izvršene provjere pristiglih prijava utvrđeno je da samo jedan kandidat zadovoljava formalne uvjete predmetnog radnog mjesta (VŠS-VI/I stupanj stručne spreme informatičkog smjera, najmanje dvije godine radnog iskustva i poznavanje engleskog jezika).

Na temelju čl. 21. Statuta Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera i čl. 6. st. 5. Pravilnika o radu Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera, ravnatelj Ustanove donio je odluku o izboru sljedećeg kandidata:

I              SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA

I.I.          ODJEL INFORMATIKE I TELEKOMUNIKACIJA

I.I.1.       Stručni referent – administrator informatičkog sustava (m/ž) – 1 izvršitelj s probnim radom 3 mjeseca

                – MAJA MARKOVIĆ

NAPOMENE:

– izabrani kandidat će započeti s radom dana 1.  lipnja 2021. godine;

– prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat obvezan je po pozivu Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ pristupiti utvrđivanju zdravstvene sposobnosti (Medicina rada Karlovac);

– izabrani kandidat obvezan se najkasnije u roku od 3 dana od dana objave rezultata natječaja javiti referenticama kadrovskih poslova (tel. 053/751-274 ili 053/751-062), te izvijestiti Ustanovu da li prihvaća sklapanje ponuđenog ugovora o radu.

U Plitvičkim Jezerima, 17. svibnja 2021.

Ur. broj: 969/21

Ravnatelj

Tomislav Kovačević

Rezultati natječaja – administrator informatičkog sustava.pdf