REZULTATI OGLASA turistička sezona 2020.

Urednik Natječaji za posao

(Oglas od 28. siječnja 2020. godine, ur. broj: 254/2020 – objavljen dana 29. siječnja 2020. godine

 na službenim web stranicama HZZ-a i Ustanove)

I           SLUŽBA ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I KORIŠTENJA NACIONALNOG PARKA:

I.1. Pomoćni radnik na održavanju staza i mostića (m/ž) – 7 izvršitelja

 • ZLATKO PETRUŠIĆ(8) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • MILAN ŽAKULA(135) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • SEBASTIJAN KOLAK(145) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • MILAN KREKOVIĆ(150) – 01.04.2020.-31.10.2020.  
 • VJEKOSLAV JUKIĆ(166) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • ZLATKO PUŠKARIĆ(190) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • ŽELJKO VIDOŠ (183)– 01.04.2020.-31.10.2020.        

I.2. Stručni referent-vrtlar (m/ž) – 1 izvršitelj

 • ANA HODAK(432)- 01.04.2020.-31.10.2020

I.3. Radnik – rukovatelj motornom pilom (m/ž) – 1 izvršitelj

 • ZORAN ŠPOLJARIĆ(31) – 01.04.2020.-31.10.2020.       

I.4. Radnik na uređivanju travnjaka (m/ž)  – 7 izvršitelja

 • JOSIP BIĆANIĆ(75) – 01.04.2020.-31.10.2020.                      
 • DARKO BELI(90) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • VLADO ŠANTIĆ(96) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • SINIŠA MLAĐEN(109) – 01.04.2020.-31.10.2020.     
 • MILE BOGOVIĆ(174) – 01.04.2020.-31.10.2020.       
 • RUDOLF DRAMAC(264) – 01.04.2020.-31.10.2020.  
 • ROBERT CONJAR(385) – 01.04.2020.-31.10.2020.

I.5. Čistač u Parku (m/ž)  –  24 izvršitelja

 • JOZO PAVLIĆ(25) – 23.03.2020.-31.10.2020.                        
 • IVICA KATIĆ(87) – 23.03.2020.-31.10.2020.            
 • IVICA BILEN(119) – 23.03.2020.-31.10.2020.                        
 • DIJANA BUNJEVČEVIĆ(139) – 23.03.2020.-31.10.2020.
 • DANIJELA JUKIĆ(168) – 23.03.2020.-31.10.2020.
 • DRAGAN KOLIĆ(201) – 23.03.2020.-31.10.2020.      
 • ŽIVKO JURIĆ (461) – 23.03.2020.-31.10.2020.
 • IVICA BRAJDIĆ(215) – 23.03.2020.-31.10.2020.        
 • NENAD KRGA(230) – 23.03.2020.-31.10.2020.
 • IVICA LADIŠIĆ(262) – 23.03.2020.-31.10.2020.         
 • ANKA HODAK(293) – 23.03.2020.-31.10.2020.
 • MILKA PAULIĆ(357) – 23.03.2020.-31.10.2020.
 • MILE OREŠKOVIĆ(71) – 20.04.2020.-31.10.2020.      
 • NIKOLA ŠPEHAR(86) – 20.04.2020.-31.10.2020.       
 • IVANKA ANUŠIĆ(137) – 20.04.2020.-31.10.2020.
 • IVONA MATOLIĆ (241) – 20.04.2020.-31.10.2020.
 • MARIJANA SRBIĆ – BIĆANIĆ(196) – 20.04.2020.-31.10.2020.
 • MARKO MAJETIĆ(225) – 20.04.2020.-31.10.2020.
 • MIRJANA BOBINAC(228) – 20.04.2020.-31.10.2020.
 • DRAGICA LUKETIĆ(259) – 20.04.2020.-31.10.2020.
 • NEDELJKO HODAK (270) – 20.04.2020.-31.10.2020.              
 • NIKOLA ŠPOLJARIĆ (177) – 20.04.2020.-31.10.2020.             
 • ANKICA TURKALJ(364) – 20.04.2020.-31.10.2020.
 • JADRANKA CINDRIĆ(372) – 20.04.2020.-31.10.2020.

Ukupno:  40/40 izvršitelja         

II          SLUŽBA PRIHVATA, VOĐENJA, INFORMIRANJA, PRIJEVOZA POSJETITELJA I INTERNOG TRANSPORTA

II.1. Turistički vodič (m/ž) – 4 izvršitelja

 • VESNA DUKIĆ SALOPEK(11) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • KATARINA BURIĆ(29) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • JASMINA MIKIĆ(72) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • ANA RUBČIĆ(572) – 01.04.2020.-31.10.2020.

II.2. Recepcionar ulaznih recepcija I (m/ž)  – 16 izvršitelja

 • MARINA MATASIĆ(42) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • IVAN PREBEG(44) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • DENIS POŽEG(78) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • MIROSLAVA ŠPOLJARIĆ(147) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • JOSIP HODAK (163) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • ANTONIO ŠPOLJARIĆ(164) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • MARKO PERIŠIĆ(221) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • GORAN PEJČIĆ(252) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • JOSIP BOŽIČEVIĆ(253) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • IVANA KRIZMANIĆ(310) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • AUGUSTA VUKELIĆ(325) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • BOŽANA BROZINČEVIĆ(161) – 01.04.2020.-31.10.2020. 
 • IVANA BIĆANIĆ(337) – 01.04.2020.-31.10.2020.                             
 • MATEJA BROZINČEVIĆ(295) – 01.05.2020.-31.10.2020.
 • BRUNO KRIZMANIĆ(129) – 01.06.2020.-31.10.2020.
 • MIHAELA STEPIĆ(336) – 01.06.2020.-31.10.2020.

II.3. Informator (m/ž) – 25 izvršitelja

 • JELENA HODAK(27) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • GRGUR  VRBAN(52) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • TOMISLAV KRIZMANIĆ(56) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • TATJANA PINTAR(63) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • ANDREJ SMOLČIĆ (64) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • KARMEN RUKAVINA(115) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • BOŽICA OSTRUN(162) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • KATARINA BARIĆ(197) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • SLAVICA KONČAR(212) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • IGOR KOVAČEVIĆ(218) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • NIKOLINA LONČAR(281) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • DRAGANA ROSANDIĆ(286) – 01.04.2020.-31.10.2020.                     
 • DAVOR KOSTELAC(319) – 01.04.2020.-31.10.2020.          
 • MARIJA GOLIĆ(370) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • DENIS SAMARDŽIĆ(148) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • EDY SLADOVIĆ(320) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • BARBARA TONKOVIĆ (12) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • ANDREA NIKŠIĆ(279) – 01.05.2020.-31.10.2020.      
 • DOMINIK FILIPČIĆ (332)-01.05.2020.-31.10.2020.
 • ANTONIJA SMOJVER(531) – 01.05.2020.-31.10.2020.
 • ANTONIJA VALENTIĆ(442) – 01.05.2020.-31.10.2020.
 • MARIJETA GRDIĆ(544) – 01.05.2020.-31.10.2020.
 • KATARINA STEPIĆ(335) – 15.05.2020.-31.10.2020.                             
 • TOMISLAV ŠPOLJARIĆ(250) – 15.06.2020.-31.10.2020.
 • ANTONIJA VUKOVIĆ(278) – 15.06.2020.-31.10.2020.

II.4. Informator – stjuard panoramskog vlaka (m/ž) – 13 izvršitelja

 • MARINA ŽANIĆ (4) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • PETRA DRAŽENOVIĆ(28) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • SARA MATASIĆ(91) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • MATEA JUKIĆ(165) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • DRAGICA FRANJKOVIĆ(188) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • ANA JELEČANIN(401) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • NIKOLINA MRLA (54) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • MARIO STILINOVIĆ(347) – 01.06.2020.-31.10.2020.
 • VLATKA HODAK(184) – 01.06.2020.-31.10.2020.
 • VALENTINA GAŠPAROVIĆ(349) – 01.06.2020.-31.10.2020.
 • ANA MALKOČ (469) – 15.04.2020.-31.10.2020.
 • MARTINA VUKOVIĆ (277) – 15.06.2020.-31.10.2020.
 • MARIJA SALOPEK (425) – 15.06.2020.-31.10.2020.

II.5. Informator – blagajnik parkinga (m/ž) – 10 izvršitelja

 • IVAN TURKALJ; 1989. (14) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • DARJAN TRAUBER(16) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • PREDRAG VUKOVIĆ(22) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • MARTINA HODAK(126) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • NEMANJA PRICA (263) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • NIKOLA VIDOŠ(273) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • JOSIP PAVLIČIĆ(274) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • FILIP PALIJAN(285) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • MILAN KRIZMANIĆ(298) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • NIKOLA SERTIĆ(329) – 01.04.2020.-31.10.2020.

II.6. Čuvar parkirališta (m/ž)  – 23 izvršitelja

 • ALEN PAVIČIĆ(94) – 01.04.2020.-31.10.2020.                      
 • NIKOLA ORŠANIĆ(93) – 01.04.2020.-31.10.2020.    
 • PETAR PERNAR(122) – 01.04.2020.-31.10.2020.                  
 • IGOR MRKONJA(257) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • RENATO SERTIĆ (70) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • LUKA GOLIĆ(369) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • SILVIO FAJDETIĆ(100) – 01.04.2020.-31.10.2020.    
 • VLADIMIR RAPAIĆ(232) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • MARIO VUKOVIĆ(203) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • MIHOVIL PAVLIČIĆ(275) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • KARLO OREŠKOVIĆ(159) – 01.04.2020.-31.10.2020.            
 • MLADEN SUŠIĆ(105) – 01.04.2020.-31.10.2020.      
 • MIHAEL DELAČ(121) – 01.04.2020.-31.10.2020.                  
 • MILAN RAKIĆ(359) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • ZLATKO HODAK(282) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • ANTONIO ŠAJFAR(20) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • IVICA BRAJKOVIĆ(361) – 01.04.2020.-31.10.2020.   
 • FILIP GAŠI (352) – 01.04.2020.-31.10.2020.              
 • MIHOVIL KRIZMANIĆ(265) – 01.04.2020.-31.10.2020.          
 • ANTE FRANJKOVIĆ(187) – 01.04.2020.-31.10.2020.  
 • IVAN KOMLJENOVIĆ (339) – 01.04.2020.-31.10.2020.           
 • DRAŽEN OREŠKOVIĆ(226) – 01.05.2020.-31.10.2020.           
 • JOSIP ŠPEHAR(179) – 01.04.2020.-31.10.2020.        

II.7. Pomoćnik zapovjednika – mornar (m/ž) – 15 izvršitelja

 • MATIJA VUKELIĆ(6) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • NIKOLA KATIĆ(49) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • LUKA LALIĆ(50) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • MIHOVIL ŠPEHAR(55) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • IVAN UREMOVIĆ(107) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • ANTE ŠPOLJARIĆ(146) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • MARKO RUMENOVIĆ(156) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • ANTONIO TOKMAKČIJA(160) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • IVAN KRIZMANIĆ; 1999.g. (180) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • ZVONIMIR ŠUNJIĆ(194) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • MARKO HODAK; 1999.g. (209) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • HRVOJE HODAK(260) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • PETAR MATOVINA(289) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • DANIJEL VUKOVIĆ(297) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • LUKA ŠPOLJARIĆ(365) – 01.04.2020.-31.10.2020.

II.8. Vozač autobusa (m/ž)  – 4 izvršitelja

 • MARKO HODAK; 1956.g. (68) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • JOSIP KRIZMANIĆ; 1997.g. (143) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • ZDRAVKO ŠPEHAR(280) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • IVAN HODAK; 1991.g.(317) – 01.04.2020.-31.10.2020.

II.9. Vozač B i C kategorije (m/ž) – 5 izvršitelja 

 • STJEPAN KOVAČIĆ(144) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • DEJAN VRANIĆ(210) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • ZVONIMIR ABRLIĆ(291) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • DUŠKO ČORTAN(308) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • IVAN BRKLJAČIĆ(362) – 01.04.2020.-31.10.2020.

II.10. Vozač traktora (m/ž) – 2 izvršitelja

 • JOSIP KRIZMANIĆ; 1991.g. (178) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • MATEJ BRAJDIĆ(340) – 01.04.2020.-31.10.2020.

II.11. Čistač vozila (m/ž) – 3 izvršitelja

 • MARIO LAPIĆ(35) – 01.04.2020.-31.10.2020.           
 • DAMIR KRUNIĆ(57) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • IVAN CINDRIĆ(313) – 01.04.2020.-31.10.2020.

Ukupno: 120/120 izvršitelja 

III         PODRUŽNICA TRGOVINE

III.1. Prodavač II* (m/ž)  – 24 izvršitelja

 • MARTINA KUČINIĆ (67) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • SUZANA PAVLIČIĆ (83) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • KRISTINA ROSANDIĆ (95) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • IVANA HUDOROVIĆ (112) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • SUZANA TODIĆ (113) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • MARIJANA BANIĆ (114) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • PETRA MANDIĆ (118) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • ANTONIJA HODAK (142) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • MATEJA SABLJAK (220) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • MILENA STARČEVIĆ (223) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • MIRJANA PEMPER (227) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • RUŽICA HODAK (229) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • NATALIJA BOŽIČEVIĆ (254) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • MIRELA BRAJDIĆ (451) – 01.05.2020.-30.09.2020.
 • MIRELA ŠIMUNOVIĆ (51) – 01.05.2020.-30.09.2020.
 • JOSIPA KOVAČIĆ (53) – 01.05.2020.-30.09.2020.
 • PAULINA MATOVINA (66) – 01.05.2020.-30.09.2020.
 • DORA JURČEVIĆ (101) – 01.05.2020.-30.09.2020.
 • DIJANA MLAĐEN (236) – 01.05.2020.-30.09.2020.
 • JOSIPA KESER (379) – 01.05.2020.-30.09.2020.
 • SANDRA SAMOLOV (529) – 01.05.2020.-30.09.2020.
 • MIRNA MATOVINA (542) – 01.05.2020.-30.09.2020.
 • ANDREA BRAJKOVIĆ (558) – 01.05.2020.-30.09.2020.
 • IRENA MATASIĆ (568) – 01.05.2020.-30.09.2020.

Ukupno: 24/24 izvršitelja 

*Napomena:radno mjesto prodavač II obuhvaća poslove prodavača  u marketima, suvenirnicama i vanjskoj prodaji sladoleda, te Ustanova samostalno odlučuje o mjestu rada izabranih kandidata 

IV         PODRUŽNICA HOTELIJERSTVA I UGOSTITELJSTVA

IV.1. Recepcionar II (m/ž) – 12 izvršitelja 

 • JULIJA MATANIĆ ŠPOLJARIĆ (205) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • ANDREJA HODAK (216) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • IVAN HODAK; 1992. (244) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • ANTONELA ČORAK (408) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • DANIJELA ŠPOLJARIĆ (1) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • MARGITA SCHALK (247) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • ANA-MARIJA VUKOVIĆ (344) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • JELENA PAVLIČIĆ (224) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • ŽELJKA KRUNIĆ (58) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • IVANA HODAK; 1997. (15) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • KATARINA VIDOŠ (182) – 15.04.2020.-31.10.2020.
 • MARINA VALENTIĆ (333) – 01.05.2020.-31.10.2020.

IV.2. Recepcionar III (m/ž) – 6 izvršitelja 

 • KRISTINA MAJETIĆ (443) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • NEMANJA RAŠETA (366) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • IVAN VUKOVIĆ; 1998(276) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • VEDRAN FILIPČIĆ (331) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • MATEA PAVLIĆ (333) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • IVONA MUIĆ (305) – 01.04.2020.-31.10.2020.

IV.3. Nosač prtljage (m/ž) – 5 izvršitelja 

 • MARKO ŠPOLJARIĆ (213) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • MILAN SERTIĆ (491) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • LUKA RUKAVINA (465) – 01.04.2020.-31.10.2020.    
 • ANTONIO CINDRIĆ (403) – 10.04.2020.-31.10.2020.
 • ILIJA HEĆIMOVIĆ (496) – 01.06.2020.-31.10.2020.

IV.4. Konobar II (m/ž) – 40 izvršitelja 

 • ANDRIJANA VIDOVIĆ (124) – 16.03.2020.-31.10.2020.
 • DAMIR ŠPEHAR (153) – 16.03.2020.-31.10.2020.
 • IVAN ČURČIĆ (233) – 16.03.2020.-31.10.2020.
 • GORDANA VUKOŠIĆ (243) – 16.03.2020.-31.10.2020.
 • MARIO BIONDA (303) – 16.03.2020.-31.10.2020.
 • PETAR BARKOVIĆ (559) – 16.03.2020.-31.10.2020.
 • MELANI TURKALJ (134) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • VALENTINA VALENTIĆ (157) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • DARIO KRIZMANIĆ (290) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • MARIN BOŽIČEVIĆ(80) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • DEJAN HODAK(61) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • LUKA HODAK(330) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • MIRJANA DRAKULIĆ TEPAVAC(18) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • MARTINA VALENTIĆ(158) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • MARKO MESIĆ(284) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • ZVONIMIR KLEPIĆ (45) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • IVAN HODAK; 1989. (334) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • TOMISLAV MLINARIĆ(378) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • ANTONIO HODAK(21) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • KRISTIJAN ČANČAR(255) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • PETRA BIĆANIĆ(301) – 10.04.2020.-31.10.2020.
 • KATARINA SABLJAK(169) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • STIPE KRIZMANIĆ(152) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • ANKA IVANKOVIĆ(206) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • MARKO HODAK(358) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • IVAN VUKOVIĆ; 1989. (311) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • MARIJAN HODAK(399) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • ANDREJ LUKETIĆ(206) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • IVANA CONJAR HODAK (74) – 10.04.2020.-31.10.2020.
 • DAMIR PLUŠČEC (104) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • IVANA RENDULIĆ (41) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • MARKO HODAK (217) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • IVAN MALKOČ (85) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • MIHAELA DEJANOVIĆ (271) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • BERISLAV KESER (251) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • MARINA LUKETIĆ (287) – 15.04.2020.-31.10.2020.
 • DAMIR KOVAČEVIĆ (127) – 15.04.2020.-31.10.2020.
 • TOMISLAV SABLJAK (375) – 15.04.2020.-31.10.2020.
 • IVANA ŠPEHAR (346) – 15.04.2020.-31.10.2020.
 • MIHOVIL HODAK (306) – 01.05.2020.-31.10.2020.    

IV.5. Konobar  III (m/ž) – 19/20 izvršitelja

 • MARIJAN SABLJAK(374) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • ANTE ŽAGROVIĆ (200) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • ROBERT TURKALJ (76) – 10.04.2020.-31.10.2020.
 • MARKO ROSANDIĆ (307) – 10.04.2020.-31.10.2020.
 • ANA PALIAN (9) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • MARIJA PALIAN (10) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • ADAM BIĆANIĆ (195) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • IVICA CINDRIĆ (202) – 10.04.2020.-31.10.2020.
 • JOSIP BILIĆ (248) – 10.04.2020.-31.10.2020.
 • SANJA OSTOVIĆ (413) – 10.04.2020.-31.10.2020.
 • MARIJANA MARIJANOVIĆ (350) – 10.04.2020.-31.10.2020.
 • MAJA SMRZLIĆ (536) – 10.04.2020.-31.10.2020.
 • MIRJANA ŠPOLJARIĆ (486) – 10.04.2020.-31.10.2020.
 • NIKOLINA ANTONIĆ (543) – 10.04.2020.-31.10.2020.
 • ANTONIJA VUKOVIĆ (288) – 15.04.2020.-31.10.2020.
 • ANA ŠPEHAR (348) – 15.04.2020.-31.10.2020.
 • MARKO KUKURUZOVIĆ (302) – 01.05.2020.-31.10.2020.                  
 • IVANA ROSANDIĆ (463) – 20.06.2020.-31.10.2020.
 • KATARINA HODAK (457) – 20.06.2020.-31.10.2020.

IV.6. Blagajnik (m/ž) – 10 izvršitelja 

 • ANITA ŠPEHAR (77) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • AMALIJA MEGLIĆ (238) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • MIRJANA RISTIĆ (224) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • DANIJELA PAVLIČIĆ (108) – 10.04.2020.-31.10.2020.
 • SANJA SERTIĆ (69) – 10.04.2020.-31.10.2020.
 • ANA-MARIJA ABRLIĆ (125) – 10.04.2020.-31.10.2020.
 • TENA CIRKA (149) – 10.04.2020.-31.10.2020.
 • ANTONELA BIĆANIĆ (315) – 10.04.2020.-31.10.2020.
 • NATALIJA OREŠKOVIĆ (360) – 10.04.2020.-31.10.2020.
 • IVANA BIĆANIĆ (82) – 10.04.2020.-31.10.2020.

IV.7. Voditelj šanka (m/ž)  – 3 izvršitelja

 • VESNA ŠNJARIĆ (120) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • JURAJ TONKOVIĆ (198) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • JADRANKA BIĆANIĆ (390) – 01.04.2020.-31.10.2020.

IV.8. Kuhar II (m/ž) – 18/35 izvršitelja 

 • MIRA KOVAČIĆ(2) – 11.03.2020.-31.10.2020.
 • LUKA PEŠUT(353) – 11.03.2020.-31.10.2020.
 • BORIS ŠIMUNOVIĆ(392) – 11.03.2020.-31.10.2020.
 • ROBERT PEĆARIĆ(481) – 11.03.2020.-31.10.2020.
 • JOZO MARAČIĆ(412) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • IGOR JURIĆ(326) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • NADA MARIĆ(17) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • MIRJANA ZAVACKI(13) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • ANTON ČUBRIĆ(266) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • ANA ROGIĆ(381) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • DRAGANA DRAKULIĆ(37) – 10.04.2020.-31.10.2020.
 • NIKOLA ĐOKIĆ(242) – 10.04.2020.-31.10.2020.
 • ANTONIO LUKETIĆ(30) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • MARICA CRNKOVIĆ(193) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • MATEJA JURIĆ(185) – 10.04.2020.-31.10.2020.
 • JELENA KANTOR ZAVACKI(389) – 10.04.2020.-31.10.2020.
 • DALIBOR JURIĆ(433) – 10.04.2020.-31.10.2020.
 • STJEPAN LUKETIĆ(492) – 10.04.2020.-31.10.2020.

IV.9. Kuhar III (m/ž) –16 izvršitelja 

 • BLAŽENKA KESER(450) – 11.03.2020.-31.10.2020.
 • MARIJA TOPIĆ(292) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • TOMISLAV BILEN(128) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • IVONA PEŠUT(354) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • JELENA ČULINOVIĆ(92) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • ELENA VUKOVIĆ(204) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • JOSIP KRIZMANIĆ(155) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • ANA ŽANIĆ(368) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • MATIJA RADOČAJ(343) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • IVANA OBAJDIN(175) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • BELMA KURELAC(199) – 10.04.2020.-31.10.2020.
 • DIJANA RUKAVINA(416) – 10.04.2020.-31.10.2020.
 • MATEJ MATOVINA(132) – 10.04.2020.-31.10.2020.
 • VALENTINA GRĐAN(261) – 15.04.2020.-31.10.2020.
 • DENIS BOŽIĆ(464) – 20.06.2020.-31.10.2020.
 • KATARINA ŠPEHAR(540) – 20.06.2020.-31.10.2020.

IV.10. Slastičar II (m/ž)  – 5 izvršitelja

 • KATARINA ŽALAC (267) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • JASNA DIZDAR (384) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • JOSIPA OBAJDIN (151) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • IVA PAVLIĆ (427) – 20.06.2020.-31.10.2020.
 • LUKA MAGDIĆ (449) – 20.06.2020.-31.10.2020.

IV.11. Perač posuđa (m/ž) – 16 izvršitelja

 • DRAGICA VUKOVIĆ(312) – 11.03.2020.-31.10.2020.
 • RUŽICA BIĆANIĆ(123) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • STIPE ŠPEHAR(235) – 11.03.2020.-31.10.2020.
 • JOSIPA ROŽIĆ(314) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • LJUBICA DRAKULIĆ(36) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • JULIJANA ŠANOVSKY(73) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • MARA ŽANIĆ(367) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • MATE BIĆANIĆ(283) – 16.03.2020.-31.10.2020.
 • MARINA UREMOVIĆ(106) – 16.03.2020.-31.10.2020.
 • KATA MLINARIĆ (65) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • ŽELJKA OŠTRINA (415) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • NADA CRNKOVIĆ (154) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • RUŽICA VUKOVIĆ (102) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • RUŽICA GAŠPAROVIĆ (557) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • NEVENKA TURKALJ (211)– 01.04.2020.-31.10.2020.
 • IVANA KRUŠELJ (397) – 10.04.2020.-31.10.2020.

IV.12. Kuhar roštilja-pečenjar (m/ž) – 8/15 izvršitelja

 • IVAN SALOPEK(97) – 10.04.2020.-31.10.2020.
 • BRANKA PAVLIČIĆ(181) – 10.04.2020.-31.10.2020.
 • PETAR BIĆANIĆ(249) – 10.04.2020.-31.10.2020.
 • DRAGANA PANIĆ(394) – 10.04.2020.-31.10.2020.
 • MARKO PAVLOVIĆ(489) – 10.04.2020.-31.10.2020.
 • MATEJ KOSTELAC(576) – 10.04.2020.-31.10.2020.
 • KARLO RADOČAJ(420) – 10.04.2020.-31.10.2020.
 • MATEO ŠPOLJARIĆ(579) – 20.06.2020.-31.10.2020.

IV.13. Mesar (m/ž) – 2/3 izvršitelja

 • KRISTIAN UKA (116) – 11.03.2020.-31.10.2020.
 • ILIR UKA (393) – 11.03.2020.-31.10.2020.

IV.14. Vozač (m/ž) – 2 izvršitelja

 • LEON HODAK (477) – 16.03.2020.-31.10.2020.
 • MILE JANČIĆ (345) – 01.04.2020.-31.10.2020.

IV.15. Referent AOP-a (m/ž) – 2 izvršitelja

 • MARIJA JANDRIĆ (376) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • ANTONIJA BIĆANIĆ (377) – 01.04.2020.-31.10.2020.             

IV.16. Sobarica (m/ž) –  35/36 izvršitelja 

 • SMILJA PEMPER (133) – 16.03.2020.-31.10.2020.
 • GORDANA HODAK (231) – 16.03.2020.-31.10.2020.
 • SNJEŽANA RUBČIĆ (234) – 16.03.2020.-31.10.2020.
 • TANJA BIĆANIĆ (318) – 16.03.2020.-31.10.2020.
 • INES STUDEN (363) – 16.03.2020.-31.10.2020.                     
 • NIKOLINA KOMLJENOVIĆ (494) – 16.03.2020.-31.10.2020.
 • ZORICA SEKULA (455) – 16.03.2020.-31.10.2020.
 • SANJA GRBIĆ (487) – 16.03.2020.-31.10.2020.
 • TATJANA SEKULA (560) – 16.03.2020.-31.10.2020.
 • ANĐELKA OREŠKOVIĆ (567) – 16.03.2020.-31.10.2020.
 • BARICA SABLJAK (98) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • MARICA ANUŠIĆ (130) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • JELENA SABLJAK (189) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • MIRJANA ŠPEHAR (237) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • BLAŽENKA KLANFAR (316) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • MIRELA ĆALIĆ (167) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • ŠEMSA ZORIČIĆ (110) – 01.04.2020.-31.10.2020.     
 • VALENTINA LADIŠIĆ (172) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • KATICA DEJANOVIĆ (272) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • ANA LADIŠIĆ (321) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • IVANA KRANJČEVIĆ (557) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • EDITA BIĆANIĆ (470) – 01.04.2020.-31.10.2020.                   
 • JELENA GRAHOVAC (430) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • IVANA ŠPEHAR; 1981.(47) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • SONJA MALKOČ (84) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • MARICA ŽGELA (46) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • IVANA ZURAK BUJDO (440) – 01.04.2020.-31.10.2020.          
 • IVANA BUNJEVČEVIĆ (138) – 01.04.2020.-31.10.2020.                      
 • MIRJANA TURKALJ (446) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • MIHAELA CVITKOVIĆ (473) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • MARIJANA DUJMOVIĆ (564) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • MARINA HODAK (192) – 15.04.2020.-31.10.2020.                
 • ANKICA KOMUŠKIĆ (240) – 15.04.2020.-31.10.2020.
 • MARIJANA POŽEGA (191) – 15.04.2020.-31.10.2020.
 • ŽAKLINA BRAJKOVIĆ (513) – 15.04.2020.-31.10.2020.

IV.17. Čistačica (m/ž)  – 14 izvršitelja 

 • KAROLINA KAJIŠIĆ (300) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • MARIJANA KREKOVIĆ (342) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • KATA JURIĆ (131) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • GORDANA MESIĆ (373) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • MARIJA ROGIĆ (222) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • TILDA ŠIKIĆ (322) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • JELENA KAJIŠIĆ (207) – 10.04.2020.-31.10.2020.
 • ANKICA VUKOVIĆ (296) – 10.04.2020.-31.10.2020.
 • MILKA MESIĆ (79) – 10.04.2020.-31.10.2020.
 • BOGDANKA KALEMBER (111) – 10.04.2020.-31.10.2020.
 • EKREMA MARIJANOVIĆ (351) – 10.04.2020.-31.10.2020.
 • VALENTINA MATASIĆ (173) – 10.04.2020.-31.10.2020.
 • IVANA BUJDO (7) – 10.04.2020.-31.10.2020.
 • ĐURĐICA VUKOVIĆ (391) – 15.04.2020.-31.10.2020.

IV.18. Vešar/ica (m/ž) – 16 izvršitelja  

 • BARA BARIĆ (136) – 01.04.2020.-31.10.2020.           
 • ZORAN BIĆANIĆ (341) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • MARINA DUJMOVIĆ (117) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • BRANKICA HRNJAK (39) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • VEDRAN LAPIĆ (324) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • SNJEŽANA NAJPURGER (208) – 01.04.2020.-31.10.2020.       
 • MARA ŽANIĆ (5) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • JELENA ČANČAR (355) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • LJUBICA JURIĆ (483) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • DEJAN HODAK (186) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • MIRA DADIĆ (141) – 04.05.2020.-31.10.2020.
 • MARINA JURKOVIĆ (40) – 04.05.2020.-31.10.2020.
 • EMILA RALIĆ (246) – 04.05.2020.-31.10.2020.
 • SNJEŽANA HODAK (269) – 04.05.2020.-31.10.2020.
 • MILICA DRAKULIĆ (34) – 04.05.2020.-31.10.2020.
 • RADMILA VLAISAVLJEVIĆ (40) – 04.05.2020.-31.10.2020.

IV.19. Pomoćni radnik u domaćinstvu (m/ž) – 6 izvršitelja

 • JOSIP ŠIMIĆ (62) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • MIROSLAV ŠUPUT (33) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • STJEPAN HODAK (268) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • LEON BELI (410) – 10.04.2020.-31.10.2020.   
 • PREDRAG KRGA (447) – 10.04.2020.-31.10.2020.  
 • SMILJAN AŽDAJIĆ (439) – 01.04.2020.-31.10.2020.

IV.20. Pomoćni radnik – kosac (m/ž) – 8 izvršitelja

 • MILE ABRLIĆ (294) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • MARKO VUKOVIĆ (309) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • NIKOLA SLADOVIĆ (89)– 01.04.2020.-31.10.2020.                            
 • SLAVKO HODAK (500) – 01.04.2020.-31.10.2020.                 
 • ANDRIJA CINDRIĆ (554) – 01.04.2020.-31.10.2020.   
 • MIROSLAV PAVLIĆ (577) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • MIROSLAV MIRIĆ (431) – 01.04.2020.-31.10.2020.    
 • DAVOR CONJAR (516) – 20.06.2020.-31.10.2020.                                                     

IV.21. Kućni majstor – elektrotehničar (m/ž) – 6 izvršitelja

 • ILIJA ŽIVKOVIĆ (299) – 16.03.2020.-31.10.2020.
 • DAVOR MARKOVIĆ (57) – 16.03.2020.-31.10.2020.
 • DAVID ZORIĆ (471) – 16.03.2020.-31.10.2020.
 • TOMISLAV KOMŠO (26) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • JOSIP JUKO (57) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • DINO MILEUSNIĆ(528) – 01.04.2020.-31.10.2020.             

IV.22. Kućni majstor – vodoinstalater (m/ž) – 2 izvršitelja

 • IVAN HODAK; 1990. (561) – 11.03.2020.-31.10.2020.   
 • JURAJ VUKOVIĆ (103) – 16.03.2020.-31.10.2020.

IV.23. Kućni majstor – stolar (m/ž) – 1 izvršitelj 

 • JOSIP GREBENAR (23) – 11.03.2020.-31.10.2020.

IV.24. Krojačica (m/ž) – 1 izvršitelj

 • RENATA DOMIĆ (219) – 01.04.2020.-31.10.2020.

IV.25. Pomoćni kuhar (m/ž) – 4 izvršitelja  

 • MARIJANA ŽIVKOVIĆ (535) – 01.05.2020.-31.10.2020.
 • KARLO ŠPOLJARIĆ (541) – 20.06.2020.-31.10.2020.
 • MIHOVIL HODAK; 2003. (518) – 20.062020.-31.10.2020.
 • ANTONIA TOMIĆ; 2001. (523) – 20.06.2020.-31.10.2020.

Ukupno: 258/284 izvršitelja 

V          SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA

V.1. Vatrogasac – vozač (m/ž) – 1 izvršitelj

 • NIKICA MARIĆ (60) – 01.04.2020.-31.10.2020.

V.2. Informatičar-serviser informatičke opreme (m/ž) – 2 izvršitelja

 • DAVID SERTIĆ (256) – 02.05.2020.-31.10.2020.
 • MAJA MARKOVIĆ (3) – 02.05.2020.-31.10.2020.

V.3. Stručni referent zaštite na radu*(m/ž)  – 1 izvršitelj

 • DOMAGOJ MATASIĆ (380) – 01.04.2020.-31.10.2020.

*Napomena:ugovor o radu za radno mjesto stručni referent zaštite na radu sklapa se na određeno nepuno radno vrijeme (10 sati tjedno) 

Ukupno: 4/4 izvršitelja  

VI         PODRUŽNICA ODRŽAVANJA TEHNIKE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 

VI.1. Električar za održavanje elektroopreme i instalacija (m/ž)  – 1 izvršitelj

 • KRISTIJAN BOBINAC (382) – 01.04.2020.-31.10.2020.

VI.2. KV stolar (m/ž) – 1 izvršitelj

 • JOSIP RENDULIĆ (48) – 01.04.2020.-31.10.2020.

VI.3. Pomoćni radnik (m/ž) – 4 izvršitelja

 • IVO PETROVIĆ (24) – 01.04.2020.-31.10.2020.
 • ROBERT BURIĆ (476) – 01.04.2020.-31.10.2020.       
 • TOMISLAV TONKOVIĆ (437)– 01.04.2020.-31.10.2020. 
 • IVAN ŠPEHAR (503) – 01.04.2020.-31.10.2020.         

 

Ukupno: 6/6 izvršitelja 

VII        SLUŽBA EKONOMSKO FINANCIJSKIH POSLOVA

VII.1. Računovodstveni referent likvidature (m/ž) – 1 izvršitelj

 • MARIJA SABLJAK (99) – 01.04.2020.-31.10.2020.

VII.2. Računovodstveni referent faktura (m/ž) – 1 izvršitelj

 • NIKOLINA MATIJEVIĆ (405) – 01.04.2020.-31.10.2020.

Ukupno: 2/2 izvršitelja

VIII       SLUŽBA MARKETINGA I PRODAJE

VIII.1. Referent turističke prodaje III vrste (m/ž)  – 3 izvršitelja

 • ANKA VUKOVIĆ (171) – 11.03.2020.-31.10.2020.
 • MATEA BROZINČEVIĆ (239) – 11.03.2020.-31.10.2020.
 • IVANA SOKAČ (419) – 11.03.2020.-31.10.2020.        

VIII.2. Prezentator posebnosti Nacionalnog parka (m/ž) – PONIŠTENO

            Ukupno: 3/6 izvršitelja

Sveukupno: 456/486 izvršitelja

Rezultati oglasa – turistička sezona 2020.

NAPOMENE:

– prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidati dužni su po pozivu Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ pristupiti utvrđivanju zdravstvene sposobnosti (Medicina rada Karlovac);

– ukoliko se utvrdi da izabrani kandidati imaju zdravstvenih ograničenja za obavljanje poslova određenog radnog mjesta, Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“ pisano će izvijestiti kandidata o nemogućnosti sklapanja ugovora o radu;

– Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“ ne osigurava izabranim kandidatima smještaj na području NP Plitvička jezera;

– izabrani kandidati dužni su se u roku od 3 (tri) dana od dana objave rezultata oglasa javiti referenticama kadrovskih poslova (tel. 053/751-274 ili 053/751-062), te izvijestiti Javnu ustanovu „Nacionalni park Plitvička jezera“ da li prihvaćaju sklapanje ponuđenog ugovora o radu;

– ukoliko izabrani kandidati odustanu od ponuđenog radnog mjesta prije predviđenog početka rada, pozivaju se da o tome pisano izvijeste Ustanovu (elvija.bicanic@np-plitvicka-jezera.hr);

– ukoliko netko od prijavljenih osoba na predmetni oglas smatra da mu je povrijeđeno pravo prednosti pri zapošljavanju koje propisuje Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17 i 98/19) može uputiti pisani prigovorJavnoj ustanovi „Nacionalni park Plitvička jezera“ (na adresu: NP Plitvička jezera, Odjel PKO, Josipa Jovića 19, 53 231 Plitvička Jezera);

– u slučaju odustajanja izabranih kandidata i/ili prestanaka sklopljenih ugovora o radu s izabranim kandidatima za turističku sezonu 2020., Ustanova će putem web stranice (www.np-plitvicka-jezera.hr) objavljivati izmjene i dopune ovih Rezultata oglasa;

– pozivaju se stipendisti NP Plitvička jezera koji u 2020.g. završavaju Srednju školu Plitvička Jezera da se jave u  Javnu ustanovu „Nacionalni park Plitvička jezera“  (tel. 053/751-376) u drugoj polovici mjeseca svibnja.

U Plitvičkim Jezerima, 05. ožujka 2020.

Ur. broj: 822/2020.

Ravnatelj

Tomislav Kovačević