REZULTATI OGLASA – TURISTIČKA SEZONA 2021.

Urednik Natječaji za posao

(Oglas od 21. travnja 2021. godine, ur. broj: 787/21 – objavljen dana 23. travnja 2021. godine

 na službenim web stranicama HZZ-a i Ustanove)

I              PODRUŽNICA HOTELIJERSTVA I UGOSTITELJSTVA

I.1. Konobar II – 17 izvršitelja

1.            Palijan Marija 128

2.            Ivanković Anka 63

3.            Hodak Dejan 11

4.            Hodak Antonio 8

5.            Melani Turkalj 176

6.            Čorak Andreja 148

7.            Valentić Martina 44

8.            Bionda Mario 136

9.            Špehar Ana 137

10.          Luketić Marina 138

11.          Bićanić Adam 38

12.          Grdić Marijeta 211

13.          Kovačević Damir 89

14.          Hodak Marko 165

15.          Dejanović Mihaela 43

16.          Bićanić Romano 246

17.          Mesić Marko 85

I.2. Kuhar II – 12 izvršitelja

1.            Grđan Valentina 116

2.            Vidaković Ivan 45

3.            Luketić Stjepan 200

4.            Kovačić Mira 57

5.            Rukavina Dijana  210

6.            Salopek Ivan 79

7.            Bilen Tomislav 24

8.            Kurelac Belma 6

9.            Crnković Marica 121

10.          Čubrić Anton 105

11.          Jurić Mateja 23

12.          Rogić Ana 153

I.3. Perač posuđa – 2 izvršitelja

1.            Mlinarić Kata 1

2.            Vuković Dragica 32

I.4. Mesar – 2 izvršitelja

1.            Uka Kristijan 34

2.            Jurić Igor 147

I.5. Sobarica – 2 izvršitelja

1.            Mesić Gordana 160

2.            Šikić Tilda 122

Ukupno: 35 izvršitelja

II             SLUŽBA PRIHVATA, VOĐENJA, INFORMIRANJA, PRIJEVOZA POSJETITELJA I INTERNOG TRANSPORTA

II.1. Pomoćnik zapovjednika – mornar – 7/18 izvršitelja

1.            Špehar Mihovil 151

2.            Rapaić Vladimir 68

3.            Ferderber Silvio 264

4.            Franjković Ante 15

5.            Kovačević Igor 140

6.            Jandrić Mario 172

7.            Štimac Ivan 258

II.2. Informator – 15 izvršitelja

1.            Žanić Marina 49

2.            Meglić Amalija 131

3.            Jelečanin Ana 3

4.            Barić Katarina 56

5.            Ristić Mirjana 5

6.            Grčević Dubravko 110

7.            Vidović Mladen 269

8.            Golić Marija 27

9.            Hodak Jelena 278

10.          Pemper Ana 155

11.          Kostelac Davor 39

12.          Muić Valentina 82

13.          Lončar Nikolina 152

14.          Krizmanić Tomislav 81

15.          Rukavina Karmen 9

Ukupno: 22 izvršitelja

III            SLUŽBA ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I KORIŠTENJA NACIONALNOG PARKA:

I.1. Radnik na uređivanju travnjaka – 10 izvršitelja

1.            Majetić Marko 75

2.            Šimić Josip 46

3.            Brajdić Ivica 145

4.            Katić Ivica 40

5.            Anušić Ivanka 66

6.            Ivica Ladišić 169

7.            Mile Orešković 183

8.            Kolić Dragan 58

9.            Sušić Mladen 102

10.          Hodak Nedeljko 198

I.2. Zidar – 2 izvršitelja

1.            Mlađen Damir 167

2.            Špehar Stipe 154

I.3. Radnik – rukovatelj motornom pilom – 2 izvršitelja

1.            Špoljarić Zoran 28

2.            Bićanić Josip 19

Ukupno:  14 izvršitelja  

IV           PODRUŽNICA TRGOVINE

IV.1. Prodavač II* – 12 izvršitelja

1.            Pavličić Suzana 7

2.            Abrlić Ana-Marija 12

3.            Bićanić Ivana (1995.g.) 111

4.            Hudorović Ivana 91

5.            Tomaš Petra 20

6.            Keser Blaženka 189

7.            Pavlić Matea 171

8.            Hodak Ružica 112

9.            Brozinčević Mateja 113

10.          Sabljak Mateja 163

11.          Hodak Martina 168

12.          Banić Marijana 185

Ukupno: 12 izvršitelja

*Napomena: radno mjesto prodavač II obuhvaća poslove prodavača  u marketima, suvenirnicama i vanjskoj prodaji sladoleda, te Ustanova samostalno odlučuje o mjestu rada izabranih kandidata

V             SLUŽBA MARKETINGA I PRODAJE

V.1. Referent turističke prodaje III vrste – 3 izvršitelja

1.            Brozinčević Matea 192

2.            Matanić Špoljarić Julija 62

3.            Rumenović Andreja 276

V.2. Stručni suradnik za promidžbu  – 1 izvršitelj

1.            Sabljak Marija 13

Ukupno: 4 izvršitelja

VI           PODRUŽNICA ODRŽAVANJA TEHNIKE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

VI.1. KV zidar  – 1 izvršitelj

1.            Bićanić Toma 134

VI.2. KV stolar – 1 izvršitelj

1.            Grebenar Josip 18

VI.3. Pomoćni radnik – 2 izvršitelja

1.            Pavlić Jozo 17

2.            Pavičić Silvio 263

Ukupno: 4 izvršitelja

Sveukupno: 91  izvršitelj

Napomene:

                – prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidati dužni su po pozivu Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ pristupiti utvrđivanju zdravstvene sposobnosti (Medicina rada Karlovac);

                – ukoliko se utvrdi da izabrani kandidati imaju zdravstvenih ograničenja za obavljanje poslova radnog mjesta, Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“ pisano će izvijestiti kandidata o nemogućnosti sklapanja ugovora o radu;

                – Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“ ne osigurava izabranim kandidatima smještaj na području NP Plitvička jezera;

                – izabrani kandidati obvezni su se u roku od 3 (tri) dana od dana objave rezultata oglasa javiti referenticama kadrovskih poslova (tel. 053/751-274 ili 053/751-062), te izvijestiti Javnu ustanovu „Nacionalni park Plitvička jezera“ da li prihvaćaju sklapanje ugovora o radu za označeno radno mjesto;

                – ukoliko netko od prijavljenih osoba na predmetni oglas smatra da mu je povrijeđeno pravo prednosti pri zapošljavanju koje propisuje Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17 i 98/19) može uputiti pisani prigovor Javnoj ustanovi „Nacionalni park Plitvička jezera“ (na adresu: NP Plitvička jezera, Odjel PKO, Josipa Jovića 19, 53 231 Plitvička Jezera);

                – ukoliko izabrani kandidati odustanu od ponuđenog radnog mjesta pozivaju se da o tome pisano izvijeste Ustanovu (ured.ravnatelja@np-plitvicka-jezera.hr);

                – u slučaju odustajanja izabranih kandidata i/ili prestanaka sklopljenih ugovora o radu s izabranim kandidatima za turističku sezonu 2021., Ustanova će putem web stranice (www.np-plitvicka-jezera.hr) objavljivati izmjene i dopune Rezultata predmetnog oglasa.

U Plitvičkim Jezerima, 1. lipnja 2021.

Ur. broj: 1066/2021

                                                                                                                                              Ravnatelj

Tomislav Kovačević