Ronilačka istraživanja jezerskih depresija

Urednik Uncategorized @hr

Pregledom batimetrijskih karata, kao i zračnih snimaka Plitvičkih jezera, ustanovljeno je da se u dnu većeg broja jezera nalaze ovalne depresije različitih dimenzija. Takvi morfološki oblici mogu biti mjesta izviranja ili poniranja vode, što je u kršu česta pojava. Voda može ponirati ili izvirati kroz sitastu podlogu, odnosno sloj sedimenta ili kroz kanale, koji ovisno o njihovoj veličini, mogu biti i speleološki objekti.

Sedra i sediment na dnu jezera (Foto: Branko Jalžić)

Iskusni speleoronioci Dinaric Huba proveli su sedmodnevno istraživanje 14 potopljenih depresija uz logističku podršku Stručne službe Parka. Ronilo se u Prošćanskom jezeru, Velikom jezeru, Malom jezeru, Gradinskom jezeru, Burgetu, Kozjaku, Milanovcu i Kaluđerovcu, na dubinama od 3 do 31 m.

Detalj s potopljene sedrene barijere Kozjaka (Foto: Branko Jalžić)

Podzemni kanali ustanovljeni su u jezeru Kozjak na tri lokacije odnosno depresije. Na lokaciji K10, na dubini od 28 m, nalazi se ulaz u kanal. Promjer ulaza kanala je 1,5 x 0,7 m, a procijenjena duljina kanala 4 m. Kanal na lokaciji K11 je jama dimenzija 1,5 x 1,5 m koja započinje na dnu depresije na 30 m dubine. Zbog zamućenja vode duljina kanala je bila vidljiva samo do 34 m dubine. Na lokaciji K12 kanal je u boku depresije duboke 31,6 m. Ulaz dimenzija 1,2 x 0,6 m je na 28 m dubine, a kanal se vidljivo koso spušta u duljini od 4 m. Svi navedeni kanali nastali su u sedimentu, a ne u čvrstoj stijeni te bi ulazak u njih bio izuzetno opasan. U niti jednom nije primjećeno strujanje vode. Hidrološka aktivnost, odnosno izviranje vode ustanovljeno je u dvije depresije zapunjene sedimentom u Gradinskom jezeru na dubini od 4 m. Temperatura vode koja izvire iznosi 4 °C dok je temperature okolne vode 8 °C.

Ulaz u špiljski kanal (Foto: Branko Jalžić)