Siva čaplja

Urednik Novosti

Uz potok Rječicu zabilježili smo sivu čaplju (Ardea cinerea), vrstu ptice koja je prisutna u Nacionalnom parku Plitvička jezera i može se uočiti kako uz jezera tako i uz vodotoke. Na području nacionalnog parka zabilježeno je oko 168 vrsta ptica, a značajno bogatstvo vrsta pripada ipak šumskom staništu koji obuhvaća najveću površinu Parka.

Siva čaplja je ptica iz porodice Ardeidae koje obitavaju u umjerenim i tropskim predjelima svijeta. Fosili ptica slični današnjim vrstama roda Ardea, prvi puta se pojavljuju prije 7 milijuna godina. Siva čaplja se smatra najvećom europskom čapljom, s duljinom tijela od 84 do 102 cm i rasponom krila od 155 do 175 cm. Karakteristična staništa ove vrste su obale jezera, rijeka, tršćaci, močvare, ribnjaci, a također koriste suhe ili vlažne travnjake udaljene od vode. Čaplje se hrane ribama, rakovima, vodozemcima, gušterima, kukcima te manjim sisavcima i pticama. Kako ne plivaju, hrane se na način da nepomično stoje u vodi i čekaju plijen ili tome prethodi sporo hodanje kojim „uhode“ plijen. Ponekad i hodaju brzo čime uznemiravaju plijen i zatim ga hvataju ubodom kljuna.

U Republici Hrvatskoj zabilježeno je 9 vrsta ptica unutar porodice Ardeidae, a siva čaplja je najbrojnija vrsta s pozitivnim trendom rasta populacije. Nije strogo zaštićena vrsta, no ugroza opstanku predstavlja nestanak vlažnih i močvarnih staništa uslijed kanaliziranja rijeka i isušivanja močvara. Zaštićena područja s vodenim ekosustavima poput Nacionalnog parka Plitvička jezera svakako pružaju odgovarajuće stanište s pozitivnim uvjetima za očuvanje sive čaplje.