Svjetski dan ptica selica

Urednik Blog, Novosti

Svake godine, druge subote u mjesecu svibnju i druge subote u mjesecu listopadu obilježava se svjetski dan ptica selica. Cilj obilježavanja ovog dana je podići svijest o važnosti zaštite staništa i ptica na njihovim seobenim putevima. Dan se obilježava u dva navrata, proljeće i jesen, kako bi se naglasila važnost cirkularnosti u njihovoj seobi zbog cirkularne razlike u klimi na sjevernoj i južnoj polutci Zemlje. Ove godine ti dani su 13. svibnja i 14. listopada.

Tema ovogodišnjeg Svjetskog dana ptica selica je VODA. Tokom migracija većina ptica oslanja se na vodu. Vodena staništa neophodna su pticama jer na njima se hrane, nalaze vodu za piće, gnijezde se, a služe im i kao mjesta za odmor tijekom migracijskih puteva.

Vodeni ekosustavi, rijeke, jezera, izvori, a pogotovo močvare, pod velikim su utjecajem čovjeka. Močvare se isušuju, rijeke i potoci su onečišćeni, izvori se kaptiraju. Sve veće su čovjekove potrebe za vodom, onečišćenje je intenzivno, a klimatske promjene uvelike utječu na količinu i raspodjelu vode na Zemlji. Sve to jako utječe na život ptica selica, svih ostalih ptica, biljaka i životinja, ali i čovjeka.

Područje Nacionalnog parka Plitvička jezera područje je izrazito bogato vodom i odlikuje se različitim tipovima vodenih staništa. Briga za prirodu, sprečavanje neprihvatljivih ljudskih aktivnosti i onečišćenja pridonose tome da je područje Parka idealno mjesto za odmor, gniježđenje ili zimovanje velikog broja vrsta ptica. Očuvanjem staništa i vrsta Park je uvelike pomogao očuvanju velike bioraznolikosti, različitih vrsta biljaka i životinja te staništa o kojima svi oni ovise. Razorne posljedice klimatskih promjena ne možemo spriječiti, ali ostaje nada da će se očuvani i raznoliki ekosustavi sa svim bogatstvom života koji nalazimo na njima uspjeti sami održati u relativno nepromijenjenom obliku.