Vuk Krešo

Urednik Blog

Tjedan Faune – Vukovi

Područje Nacionalnog parka Plitvička jezera kao dio životnog prostora koriste čak tri čopora vuka.

Jedan od pripadnika čopora Plješevica je i mladi vuk imena Krešo. Krešino kretanje djelatnici Parka prate posljednjih nekoliko mjeseci, pa iako nevoljko, otkriva nam tajne iz svog i života svog čopora.

Praćenje i istraživanje vukova dio je znanstveno-istraživačkog projekta ˝Prostorna ekologija vukova na području NP Plitvička jezera˝, a koji provodi Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu u suradnji s djelatnicima Parka. U okviru Projekt a dobit će se nove  spoznaje o kretanju, veličini životnog prostora jedinki i teritorija čopora, gustoći vukova, njihovoj aktivnosti i korištenju staništa.

Inače, vuk, medvjed i ris spadaju u skupinu velikih zvijeri i kao takvi nalaze se na vrhu hranidbene mreže, kao top predatori. Svojom prisutnošću govore nam da je prostor na kojem se zadržavaju zdrav i bogat. NP Plitvička jezera stanište je za sve tri velike zvijeri.

 

Vuk Krešo

Čopor Plješevica

 

 

Napomena: Tjedan Faune drugi je od osam promotivnih tjedana kojim se najavljuje rođendan Nacionalnog parka Plitvička jezera. Saznaj više

 

Vaš Nacionalni park Plitvička jezera