Green Destinations

Urednik Blog, Novosti, Novosti stručne službe

Upoznavanje s planom provedbe aktivnosti prema Green Destinations kriterijima

Postati dobitnik srebrne nagrade Green Destinations koju je Nacionalni park Plitvička jezera osvojio u jesen ove godine, ne znači da rad na daljnjoj održivosti prestaje, već naprotiv u iduće dvije godine pred nama je intenzivan put na postizanju usklađenosti kriterija koji doprinose održivosti destinacije.

S poglavljima i kriterijima proizašlima iz revizije prijave Nacionalnog parka Plitvička jezera za Green Destinations nagradu, djelatnici Nacionalnog parka upoznati su na prezentaciji koju je uz organizaciju ravnatelja g. Tomislava Kovačevića, održala dr.sc. Maja Vurnek, stručna suradnica u Službi zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja i dio tima pripreme za Green Destinations aktivnosti.

Nakon uvodne riječi ravnatelja g. Tomislava Kovačevića, predstavljanja rada tima koji je sudjelovao u prikupljanju dokumentacije i obradi kriterija (djelatnice Zrinka Nenadić iz Službe marketinga i prodaje i Kristina Sigurnjak iz Podružnice održavanja, tehnike i komunalne infrastrukture), izlaganje je započelo upoznavanjem prisutnih s održivim razvojem. Istaknuti su Ciljevi održivog razvoja, Agenda 2030 i stupovi održivog razvoja koji se odnose na društveni napredak, ekonomski razvitak i okoliš (s naravno uključenom i zaštitom prirode). Posljednji izvještaj o globalnoj Agendi za održivi razvoj nažalost ističe koliko je postizanje 17 ciljeva održivog razvoja i njihovih pod ciljeva slabo i kako je potrebno veliki napor uložiti u idućih 7 godina na globalnoj razini za ispunjavanje ovih ciljeva. Iz tog razloga su upravo značajne aktivnosti koje pojedine destinacije, zaštićena područja, hotelijerski i ugostiteljski objekti provode s ciljem poboljšanja održivosti, a organizacija koja daje izvrsnu podlogu i alate za procjenu održivosti je upravo Green Destinations.

Okvir za postizanje usklađenosti s poglavljima i kriterijima odnosno Green Destinations standardima koji su prepoznati od strane Vijeća globalnog održivog turizma (Global Sustainable Tourism Council), čini 6 poglavlja s ukupno 84 kriterija. Nakon ispunjavanja poglavlja i kriterija, cjelokupni materijal je revidiran od strane revizora kojeg imenuje Green Destinations, a zatim destinacija dobiva izvještaj i prijedloge, komentare i sugestije revizora s ocjenama poglavlja i usklađenosti pojedinih kriterija.

Sudionici prezentacije su upoznati s poglavljima, ocjenama i kriterijima koje je revizor komentirao od čega su pojedini kriteriji bili djelomično usklađeni, vrlo mali broj kriterija su bili neusklađeni, a obzirom na postignutu nagradu, veći dio kriterija naš Nacionalni park Plitvička jezera je uspješno ispunio i dokazao svoju usklađenost sa standardima održivosti. Prolaskom pojedinih poglavlja i kriterija s definiranim prioritetima, sudionici su mogli dobiti uvid u aktivnosti koje očekuju javnu ustanovu u nadolazećem razdoblju.

Na završetku prezentacije istaknute su prioritetne aktivnosti koje obuhvaćaju prilagodbe i ublažavanje klimatskih promjena, praćenje zadovoljstva lokalne zajednice, poticanje poslovnog i turističkog sektora na postizanje održivosti te poboljšanje posjetiteljskog sustava u smislu njegove dostupnosti.

Postoji još i niz drugih aktivnosti koje će Nacionalni park Plitvička jezera poduzeti u narednom razdoblju, a sve s ciljem poboljšanja upravljanja i osnaživanja održivih procesa u našem zaštićenom području.