Zimsko prebrojavanje ptica

Urednik Blog

Tjedan Faune – Zimsko prebrojavanje ptica

 

Ptice vodenih staništa ili vodarice sve su ugroženija skupina zbog uništavanja prirodnih vodenih staništa. Njihovim zimskim prebrojavanjem, a koje se vrši u siječnju, dobiva se uvid u stanje zimujućih populacija. Poznavanjem stanja zimujućih populacija osim brojnosti dobivamo i informacije o njihovom kretanju, ugroženosti kao i kretanju pojedinih bolesti (npr. ptičja gripa). Siječanj je pogodan za prebrojavanje vodarica jer je najhladniji mjesec u godini te se smatra da su do tada sve ptice vodarice na svojim zimovalištima pa je na tim mjestima njihova koncentracija najveća.

Zimsko prebrojavanje ptica vodarica (International Waterbird Census, IWC) organizira svjetska organizacija za zaštitu močvarnih područja Wetlands International. Radi se o dugogodišnjem projektu  pokrenutom 1967. godine u koji su se do sada uključile 143 zemlje, među njima i Hrvatska. Cilj ovog dugogodišnjeg projekta je bolje razumijevanje ugroženosti vrsta i staništa kroz monitoring brojnosti ptica na vodenim površinama.

>> Saznaj više o zimskom prebrojavanju ptica.

Stručna služba Parka uključila se u ovu hvale vrijednu akciju te je na lokalitetima Bijele rijeka, Matica, Gornja i Donja jezera prebrojavala ptice vodarice. Zabilježili smo veći broj divljih pataka (Anas platyrhynchos) (oko 70) i manji broj jedinki ostalih vrsta: veliki vranac (Phalacrocorax carbo), mali  gnjurac (Tachybaptus ruficollis), ćubasti gnjurac (Podiceps cristatus) i siva čaplja (Ardea cinerea).

Kako je siječanj bio topao nisu sve zimujuće vrste došle na svoje odredište, tako da je i broj prebrojanih vrsta razmjeran vremenskim prilikama. Tijekom veljače koja je hladnija i pod snijegom može se očekivati veći broj vrsta i jedinki na zimujućim lokacijama.

 

 

Napomena: Tjedan Faune drugi je od osam promotivnih tjedana kojim se najavljuje rođendan Nacionalnog parka Plitvička jezera. Saznaj više

 

Vaš Nacionalni park Plitvička jezera