Povijesni pregled

Društvo za uređenje i poljepšanje Plitvičkih jezera i okolice (foto: Arhiv NPPJ)

Društvo za uređenje i poljepšanje Plitvičkih jezera i okolice (foto: Arhiv NPPJ)

Velika znanstvena vrijednost i atraktivnost područja Plitvičkih jezera najbolje se očituje kroz gotovo 170 godina dugu povijest znanstvenih istraživanja. Prva istraživanja provedena su 1850. godine kada major Franz Bach provodi limnološko mjerenje dubina, a dr. Josip Sauch prvo geološko istraživanje. Na inicijativu sveučilišnog profesora dr.sc. Gustava Janečeka  1893. osniva se Društvo za uređenje i poljepšanje Plitvičkih jezera i okolice, što daje dodatan poticaj znanstvenom radu i istraživanju.

Društvo za uređenje i poljepšanje Plitvičkih jezera i okolice (foto: Arhiv NPPJ)

Od brojnih zaljubljenika u Plitvička jezera i znanstvenih istraživača posebno se isticao akademik Ivo Pevalek. Profesor Pevalek je zbog svojih otkrića da su vodene mahovine i alge presudne za jedinstvenu geomorfologiju Plitvičkih jezera, te da je temeljni fenomen Plitvičkih jezera stvaranje sedrenih tvorevina jedan od najzaslužnijih pojedinaca za konačno proglašenje Plitvičkih jezera nacionalnim parkom, 8. travnja 1949. godine.

Akademik Ivo Pevalek (foto: Arhiv NPPJ)

Akademik Ivo Pevalek (foto: Arhiv NPPJ)

Kemijski laboratorij na čamcu tijekom istraživanja 1951. (foto: Arhiv NPPJ)

Kemijski laboratorij na čamcu tijekom istraživanja 1951. (foto: Arhiv NPPJ)

Dio rezultata znanstvenih istraživanja (foto: Arhiv NPPJ)

Dio rezultata znanstvenih istraživanja (foto: Arhiv NPPJ)

Do proglašenja nacionalnog parka znanstvena su istraživanja bila uglavnom individualna, često samostalno financirana od strane istraživača, a nakon toga postaju multidisciplinarna i organizirana te financijski potpomagana od strane Nacionalnog parka.

Otvaranje Znanstvene stanice „Ivo Pevalek“ (foto: Arhiv NPPJ)

Otvaranje Znanstvene stanice „Ivo Pevalek“ (foto: Arhiv NPPJ)

Znatan doprinos znanstveno–istraživačkom radu daje osnivanje prve znanstveno-istraživačke postaje – Biološke stanice „Plitvička jezera“ 1961. g. u naselju Plitvički Ljeskovac, čiji je rad nastavljen kroz suvremenu Znanstvenu stanicu “Ivo Pevalek” otvorenu 1975. godine u naselju Mukinje na Plitvičkim jezerima. Stanice su imale veliku ulogu u pogledu pokretanja, intenziviranja i koordinacije znanstvenih istraživanja, kao i pripreme teksta i podloge za upis Plitvičkih jezera na UNESCO-vu Listu svjetske prirodne baštine 1979. godine.

U ovom periodu Nacionalni park pokreće i izdavanje Plitvičkog biltena, publikacije čiji je cilj informiranje stručne javnosti o rezultatima znanstveno-istraživačkih radova i popularizacija znanstvene misli u području zaštite prirode. Do danas je izdano 6 brojeva biltena.

Osim biltena Nacionalni park izdaje i nekoliko znanstvenih zbornika te organizira znanstvene i stručne simpozije, uglavnom povodom obilježavanja značajnih obljetnica.

Uslijed Domovinskog rata dolazi do prekida u znanstvenim istraživanjima, ali se veći broj projekata pokreće ubrzo, u godinama nakon rata, dok se rad Znanstvene stanice nastavlja u okviru Znanstveno-stručnog centra „dr. Ivo Pevalek“ otvorenog 2003. godine u novoizgrađenoj zgradi na lokaciji Velika Poljana.

Prvi broj Plitvičkog biltena (Foto: Arhiv NPPJ)

Prvi broj Plitvičkog biltena (Foto: Arhiv NPPJ)

Znanstveno – stručni centar „dr. Ivo Pevalek“ (Foto: Arhiv NPPJ)

Znanstveno – stručni centar „dr. Ivo Pevalek“ (Foto: Arhiv NPPJ)