Obavijest o provođenju javne rasprave o nacrtu Plana upravljanja

Urednik Novosti

Na temelju članka 138. stavka 6. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13 i 15/18), te Odluke o upućivanju nacrta Plana upravljanja Nacionalnim parkom „Plitvička jezera“ za razdoblje od 2019.-2028. godine u javnu raspravu, donesenoj na 46. sjednici Upravnog vijeća Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“, ur. broj: 13738/18 od 19. prosinca 2018. godine,  Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“ objavljuje

JAVNU RASPRAVU

 O NACRTU PLANA UPRAVLJANJA

NACIONALNIM PARKOM „PLITVIČKA JEZERA“

Provodi se javna rasprava o nacrtu Plana upravljanja Nacionalnim parkom „Plitvička jezera“ za razdoblje od 2019. – 2028. godine (u daljnjem tekstu: Nacrt Plana upravljanja).

 1. Javna rasprava o Nacrtu Plana upravljanja trajat će 30 dana i to od 31. prosinca 2018. do 29. siječnja 2019. godine.
 2. Javni uvid u Nacrt Plana upravljanja može se obavljati svakog radnog dana od 7:00 – 15:00 sati u upravnoj zgradi Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ (pisarnica; prizemlje) koja se nalazi na adresi ZSC Dr. Ivo Pevalek, Josipa Jovića 19, 53 231 Plitvička jezera, a Nacrt Plana upravljanja može se preuzeti i na službenoj web stranici Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“– www.np-plitvicka-jezera.hr
 3. Obavijest o provođenju javne rasprave objavit će se na službenoj web stranici i na oglasnim pločama Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“.
 4. Javno izlaganje o Nacrtu Plana upravljanja održati će se dana 22. siječnja 2019. godine u Hotelu „Jezero“ (Kongresna dvorana), s početkom u 11,00 sati.
 5. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Nacrt Plana upravljanja mogu se dostaviti na sljedeće načine:
  • upisati u knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida za vrijeme trajanja javne rasprave s naznačenim kontaktom (ime, prezime, adresa)
  • u pisanom obliku na adresu – Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“, ZSC Dr. Ivo Pevalek, Josipa Jovića 19, 53 231 Plitvička jezera, s naznakom „Očitovanje na Nacrt Plana upravljanja“
  • na e-mail adresu Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ – nacrt-planupravljanja@np-plitvicka-jezera.hr

Pozivamo Vas da se uključite u postupak javne rasprave te dostavite svoja očitovanja, primjedbe i prijedloge.

U Plitvičkim Jezerima, 27. prosinca 2018.

Ur. broj: 13900/18

Ravnatelj

                                                                       Tomislav Kovačević

 

Nacrt PU NPPJ 2019-2028 –  preuzimanje