22. svibnja – Međunarodni dan biološke raznolikosti

Urednik Novosti, Novosti stručne službe

Na današnji dan 1992. god. Skupština UN-a usvojila je Konvenciju o biološkoj raznolikosti. U znak potpore Konvenciji taj dan je proglašen Međunarodnim danom biološke raznolikosti. Njegovo obilježavanje jedinstvena je prilika za poticanje i širenje potpore Konvenciji koja zagovara očuvanje biološke raznolikosti i održivo korištenje njenih sastavnica. U Hrvatskoj se na taj dan obilježava i Dan zaštite prirode u Hrvatskoj.

Ovogodišnja tema Dana „Budi dio plana“ je poziv za sve dionike da se pridruže provedbi Globalnog okvira za bioraznolikost Kunming-Montreal, usvojenog 19. prosinca 2022. god, čiji je cilj zaustavljanje uništavanja globalnih ekosustava i divljih vrsta.

Zajedno sa učenicima, nastavnicima i ravnateljem Osnovne škole Donji Lapac smo proslavili Međunarodni dan biološke raznolikosti (22.05.) i Dan zaštite prirode u Republici Hrvatskoj (22.05), te Europski dan parkova (24.05). Posadili smo stabalca jarebike (Sorbus aucuparia) i oskoruše (Cormus domestica). Učenici su upoznati sa biologijom ovih zanimljivih vrsta drveća, a okušali su se i u vještinama kopanja i sadnje. Ove dvije vrste prilično su rijetke, a njihovi plodovi hrana su pticama, malim i velikim sisavcima, a koriste se i u ljudskoj prehrani.

Sudjelovali smo na tradicionalnom obilježavanju Dana zaštite prirode i Međunarodnog dana bioraznolikosti u Spomeniku parkovne arhitekture Park Maksimir koje je organizirala Javna ustanova Priroda Grada Zagreba.

„Možemo li spasiti svjetske ekosustave i s njima vrste koje cijenimo i druge milijune vrsta od kojih bi neke mogle proizvoditi hranu i lijekove sutrašnjice? Odgovor će ležati u našoj sposobnosti da svoje zahtjeve uskladimo sa sposobnošću prirode da proizvodi ono što nam je potrebno i da sigurno apsorbira ono što bacamo“.

Budi dio plana!