26.06.2021. Međunarodni dan borbe protiv ambrozije

Urednik Blog, Novosti stručne službe

Ambrozija Ambrosia artemisifolia u ranom vegetacijskom stadiju (Foto: Arhiva JUNPPJ)

Međunarodni dan borbe protiv ambrozije proglašen je 2011. godine od strane Međunarodnog udruženja za ambroziju sa ciljem podizanja svijesti o posljedicama širenja korovne invazivne biljke ambrozije te poticanja javnosti na sudjelovanje u njenom suzbijanju.

Obilježava se prvu ljetnu subotu u lipnju, u ranom vegetacijskom stadiju biljke, kako bi se imalo dovoljno vremena za edukaciju i organiziranje aktivnosti za njeno suzbijanje prije cvatnje. Cvate od početka srpnja pa sve do d rujna ili čak listopada, odnosno prvog mraza. Vrhunac cvatnje je tijekom kolovoza.

Ambrozija je vrlo otporna invazivna biljka prilagođena različitim uvjetima okoliša. Iz svoje domovine Sjeverne Amerike vrlo brzo se proširila Europom, dijelovima Azije i Australije. U Europu je stigla krajem 19 stoljeća kao „slijepi putnik“, a u Hrvatskoj je zabilježena 1941. godine.

Raste uz putove, ceste, duž vodotoka, željezničke pruge, nasipe, na obrađenim i zapuštenim poljoprivrednim zemljištima, vrtovima, gradilištima, smetlištima i sl. Nalazi se na popisu invazivnih vrsta Hrvatske https://invazivnevrste.haop.hr/


„Strana vrsta je svaka vrsta koja ne nastaje prirodno određeni ekosustav, nego je u njemu došla namjernim ili nenamjernim posredovanjem čovjeka. Alohtona, nenativna, nezavičajna, egzotična, uvodna ili unesena vrsta – sve su to sinonimi za stranu vrstu. Ako strana vrsta negativno utječe na bioraznolikost, usluge ekosustava, zdravlje ljudi ili uzrokuje ekonomsku štetu na području koje je unesena, tada tu stranu smatramo invazivnim (eng.Invasive Alien Species, IAS).“

Svojim širenjem potiskuje zavičajnu floru ruderalnih staništa (zajednica koje su pod utjecajem čovjeka i razmjerno se razvijaju na toplim i suhim staništima bogatim dušikom) i tako utječe na smanjenje bioraznolikosti.

Ambrozija Ambrosia artemisifolia  u fazi cvatnje (Foto: Arhiva JUNPPJ)

Osim toga, ambrozija ima vrlo negativan utjecaj na zdravlje ljudi. Pelud ove vrste jedan je od najjačih alergena. Biljka može imati do 200 cvjetova i proizvoditi do osam milijuna peludnih zrnaca. Lako pokretljiva zrnca peludi mogu se prenositi na udaljenosti i do 100 kilometara.

Brojne prilagodbe, prvenstveno veliki broj sjemenki (3 000 do oko 60 000) koje dugo zadržavaju klijavost (20 do40 godina), a šire se vodom, vjetrom, životinjama i ljudskim aktivnostima čine ovu biljku jednom od 100 najgorih invazivnih biljaka.

Ono što zabrinjava jesu procjene da će klimatske promjene i disperzija sjemena ambrozije povećati koncentraciju peludi ambrozije u zraku četiri puta do 2050. godine.

Iz navedenih razloga Hrvatska kao i zemlje u okružju (Mađarska, Francuska, Italija i dr.) donijela je niz zakonskih akata koji se odnose na praćenje aeroalergena i kontrolu širenja same biljke:

  • Naredba o poduzimanju mjera obveznog uklanjanja ambrozije Ambrosia artemisiifolia L., NN 72/07.
  • Zakon o zdravstvenoj zaštiti NN 100/18.
  • Pravilnik o pojedinim oblicima zdravstvenih usluga koje se pružaju u djelatnosti zdravstvenog turizma te standardima i normativima za njihovo obavljanje NN 79/2019.
  • Strategija prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070.
  • Plan zdravstvene zaštite Republike Hrvatske NN 19/2020.

Temeljem Naredbe “Vlasnici i korisnici poljoprivrednog obrađenog i neobrađenog zemljišta (vrtova, oranica, livada itd.), šuma i lovišta, ovlaštenici upravljanja vodotocima i kanalima te površinama uz vodotoke i kanale, ovlaštenici upravljanja i održavanja površina uz javne prometnice i željezničke pruge, ovlaštenici upravljanja parkovima i drugim javnim zelenim površinama (u daljnjem tekstu: obveznici) dužni su provoditi mjere uklanjanja ambrozije propisane člankom 3. ove Naredbe.”

Služba zaštite, održavanja,očuvanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka Plitvička jezera temeljem aktivnosti propisanih Planom upravljanja provodi praćenje (identifikaciju i kartiranje površina obraslih ambrozijom), edukaciju, po potrebi organizira aktivnosti uklanjanja ambrozije te surađuje s ovlaštenicima upravljanja i održavanja površina uz prometnice (Lika ceste).

Uklanjanjem jedne biljke koja producira ogromnu količinu sjemenki pomogli ste u njenom suzbijanju!